Mam i fachgen a foddodd yn anfon neges diogelwch dŵr

Debbie Turnbull
Debbie Turnbull yn ymweld â’r man lle bu Chris foddi

Ar ôl i sawl person gael ei achub a sawl bywyd gael ei golli’n drasig yn afonydd Cymru yr haf yma, mae mam o Ogledd Cymru a gollodd ei hunig fab mewn damwain foddi yn defnyddio grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch mewn afonydd a’r môr – mewn pryd yn union i’r gwyliau ysgol.

Ar 14 Awst 2006, collodd Debbie Turnbull o Landudno ei mab 15 oed, Chris, mewn damwain foddi ar Afon Conwy, Gogledd Cymru. Roedd Chris wedi bod yn chwarae gyda ffrindiau ac nid oedd yn ymwybodol ei fod yn nofio mewn man peryglus ar Raeadr Lligwy yng Nghapel Curig.

Ers hynny mae Debbie wedi ymrwymo i wneud popeth y gall i atal unrhyw deulu arall rhag gorfod profi hunllef gyffelyb. Yn dilyn y tywydd gwael yn ddiweddar a hyd yn oed yn fwy o fywydau’n cael eu colli ar afonydd Cymru yr haf yma, mae Debbie yn defnyddio grant o bron £5,000 gan raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol i redeg prosiect sydd â’r nod o ddysgu mwy o blant am beryglon chwarae mewn afonydd ac o’u cwmpas.

Chirs Turnbull
Chris a farwodd yn 2006

Ers i Chris farw, mae Debbie wedi sefydlu ei mudiad ei hun yn Llandudno o’r enw River and Sea Sense, ac mae hi’n siarad â miloedd o blant mewn ysgolion ym mhob cwr o’r wlad bob blwyddyn. A chyda’r gwyliau haf ar y gorwel, bydd yr arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo diogelwch ar afonydd a’r môr trwy alluogi mwy o wirfoddolwyr i wneud cyflwyniadau i ysgolion, grwpiau ieuenctid, sgowtiaid a chadetiaid yng Ngogledd Cymru – yn ardal Conwy yn bennaf.

Mae’r prosiect yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau ymwybyddiaeth diogelwch dŵr yn ogystal â hyfforddiant achub bywydau ac argyfwng. Ar hyn o bryd mae Lefel 1 yn cael ei chyflwyno i blant o oedran ysgol cynradd, ac yn ôl Debbie mae’r adborth gan rieni, athrawon a’r bobl ifanc wedi bod yn syfrdanol.

Mae Lefel 1 yn ymwneud â’r grŵp o ddeuddeg o ddisgyblion yn mynd ar daith i ganolfan hyfforddiant awyr agored lle maent yn cael cyfarwyddiaeth gan Hyfforddwyr Dŵr Swift ar ymwybyddiaeth diogelwch dŵr sylfaenol. Yna maen nhw’n cael sesiwn gyda Debbie wrth iddi adrodd ei stori ac yn mynd â nhw ar ‘ymarfer chwilio am y peryglon’ i Raeadr Aber, sy’n amlygu llawer o sefyllfaoedd ‘beth os’. Maen nhw hefyd yn cael cwrdd â’r cŵn achub a’u gweld nhw wrth eu gwaith, ac yn gweld sut mae’r gwasanaethau brys yn gweithio.

Nid oes unrhyw beth arall fel y rhaglen hon unrhyw le arall sy’n dod â hwyl ac addysg a phrofiadau ‘bywyd real’ ynghyd, meddai Debbie.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s