Wel… am ddiwrnod hir iawn

Yma, mae Izzy Norris, Prentis Ieuenctid y Fferm gyda Fferm Gymunedol Abertawe, yn ysgrifennu am ymweliad EFB Tywysog Cymru i’r fferm, a oedd yn cynnwys taith o gwmpas adeilad a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Treuliais y rhan fwyaf o’r bore yn yr ardal chwarae gyda’r plant, yn aros i’r Tywysog Siarl gyrraedd. A byddai wedi bod llawer yn llai anodd os nad oeddem wedi cael glaw hynod o drwm. (Efallai yr oedd y fferm wedi dod â’r tywydd i mewn yn arbennig er mwyn i ni arddangos dillad diddos melyn llachar y fferm a roddwyd i ni gan In Kind Direct – un o brif elusennau’r Tywysog sy’n darparu llawer o stwff defnyddiol ar ein cyfer.) Er hynny, Cymry ydym ni, a rhai gwydn y fferm ar ben hynny, felly parhaodd y paratoadau fel na phetai’r tywydd hyd yn oed ychydig bach o faich neu anghyfleustra. Ym mhob cwr o’r fferm roedd compost yn cael ei droi, grawn yn cael ei falu, y pwll yn cael ei dipio  a phicau ar y maen (blasus iawn yn ôl pob sôn) yn cael eu pobi. Rhoddodd y gwenynwyr ei siwtiau gwenyn ymlaen a llwyddodd y bobl ifanc i gynnau tân yn y pwll tân, hyd yn oed yn y curlaw. Daeth yr holl urddasolion ynghyd i glecian yn ein caffi newydd sbon y gwnaethom orffen ei adeiladu ym mis Mehefin. Yn y cyfamser roedd y plant wedi adeiladu cwt enfawr yn yr ardal chwarae, ond gwnaethom golli diddordeb ynddo cyhyd ag y gwnaethon nhw weld y dynion mewn siwtiau (amheus iawn) a thybio bod y Tywysog fod wedi cyrraedd.

Ac yna pwyntio ar bob dyn mewn siwt a mynnu gwybod ai dyna oedd e. Mae’n amlwg bod angen i’r teulu brenhinol godi eu proffil gan yr ymddengys eu bod yn eithaf anamlwg ac yn anodd i’w hadnabod. Y consensws oedd y dylai’r Tywysog fod yn gwisgo coron aur a chlogyn melfed coch, a hefyd y dylai fod wedi’i amgylchynu trwy’r amser gan drympedwyr a mysgedwyr.

EFB Tywysog Cymru
EFB Tywysog Cymru ar y fferm

Ond pan gyrhaeddodd, nid oedd yn gwisgo coron na chlogyn, er hynny roedd y plant mewn parchedig ofn. Gofynnodd y Tywysog lwyth o gwestiynau iddynt am eu cwt a’u hardal chwarae, a dywedodd fod uchder y cwt wedi gwneud argraff fawr arno. Ar y pwynt hwnnw tynnodd un o’r rhai ifancach, yn annwyl iawn, ar fy nghot a gofyn pryd yr oedd Tywysog Siarl yn mynd i gyrraedd. Ac yna, pryd oedd y Tywysog ar fin gadael i fynd ar weddill ei daith, cafodd ei stopio gan weddill y plant yn gofyn beth oedd e’n cael i ginio. Gofynnodd i’w ysgrifennydd preifat – pysgod, yn ôl pob sôn. Yma y clywoch chi am y tro cyntaf.

Wedi hynny aethom ni i weld y Tywysog yn dadorchuddio’r plac coffaol ar wal ein caffi hyfryd newydd sbon. A bryd hynny penderfynodd y plant, er nad oedd Tywysog Siarl yn gwisgo fel Tywysog go iawn, ei fod yn eithaf neis o hyd – ac yn llawn gwybodaeth! Mae’n amlwg ei fod yn gwybod llawer am gytiau, a dyna pam yr oedd eu un nhw wedi gwneud sut gymaint o argraff arno, gan iddo gydnabod bod llawer o waith caled wedi’i wneud arno. Roedd yn bendant yn werth aros o gwmpas yn y glaw, i’ch cwt gael ei ddilysu gan arbenigwyr cytiau mor urddasol.

At ei gilydd roedd yn ddiwrnod gwych i bawb a gymerodd ran – ac wedi hynny aethom ni i gyd i mewn i’r caffi newydd sbon sy’n hyfryd iawn i gael blas ar yr holl ddanteithion yr oedd ein cogydd preswyl a’i lu o wirfoddolwyr wedi treulio’r diwrnod yn eu coginio. Hyd yn oed yn y glaw roedd y fferm yn ei gogoniant llwyr, gyda phawb yn arddangos gyda’i gilydd y nifer mawr o bethau da yr ydym i gyd yn eu gwneud, a’r holl bethau rydym wedi’u cyflawni hyd yn hyn eleni, fel ein caffi newydd sbon hyfryd dros ben a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac a adeiladwyd gan ein gwirfoddolwyr sydd hyd yn oed yn fwy hyfryd. Roedd yn gyfle gwych i ddathlu’r gwaith caled y mae pawb wedi’i wneud. (Ac wrth gwrs, i gael y newyddion ecsliwsif am arferion bwyta Tywysog Cymru!)

EFB Tywysog Cymru
EFB Tywysog Cymru yn siarad â phlant ysgolion lleol

NODYN I’R GOLYGYDD:  Ariannwyd y caffi trwy raglen Miliynau’r Bobl y Jiwbilî Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a ddathlodd jiwbilî ddiemwnt y Frenhines. Sicrhawyd £60,000 yn dilyn pleidlais gyhoeddus dros y ffôn a hyrwyddwyd gan ITV ym mis Mehefin y llynedd, ac ers mis Ionawr mae 35 o wirfoddolwyr rheolaidd wedi treulio miloedd o oriau’n cwblhau’r prosiect.

Dros y blynyddoedd mae Fferm Gymunedol Abertawe wedi sicrhau 11 o grantiau gwerth mwy na hanner miliwn o bunnoedd (£590,884) gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer amrywiaeth o brosiectau i helpu datblygu isadeiledd y fferm a’i gyfranogiad yn y gymuned.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s