Nid yw salwch meddwl yn fy ngwneud yn fwystfil

Derbyniwyd Kelly Boylin o Sir y Fflint i’r ysbyty o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl. Roedd hyn yn cynnwys hunan-niweidio mor ddifrifol aethpwyd â hi i’r adran Damwain ac Argyfwng. Mae’r ferch 21 oed nawr wedi sefydlu ymgyrch o’r enw Llais Kim er cof am ei chwaer a gyflawnodd hunanladdiad yn 2009 yn 20 oed. Yma, mae’n egluro pam mae stigma iechyd meddwl yn broblem mor fawr:

Kelly Boylin
Kelly Boylin

Tan yr oeddwn yn 15 oed, ni chefais unrhyw help a dioddefais yn dawel. Roeddwn yn gwybod fy mod mewn poen ac roeddwn am iddo stopio, ond nid oedd fy nheulu yn deall a doeddwn i ddim yn deall chwaith – felly chefais i ddim help.

Yn aml nid yw pobl yn deall salwch meddwl. Mae pobl wedi gweiddi arnaf am fathau penodol o ymddygiad ac rwy’ wedi ymateb i hynny. Hyd yn oed nawr, rwy’n derbyn sylwadau difeddwl – ‘siapia hi’, neu ‘byddi di’n iawn’. Weithiau rwy’n credu nad yw salwch meddwl yn cael ei gymryd o ddifrif, ond yn yr un modd â salwch corfforol, gall fod yn gwbl hanfodol. Ond weithiau nad ydych yn gallu ei weld.

Mae pobl yn meddwl weithiau mae’n rhaid fy mod yn oriog neu hyd yn oed yn beryglus ond nid bwystfil ydw i. Rwy’n eithaf ‘Zen’ – mae gen i ddiddordeb mewn Bwdhaeth a Tai Chi, ac rwy’n caru anifeiliaid – rwy’ wedi mwynhau marchogaeth ers yn ifanc iawn.

Mae angen i bobl glywed straeon fel fy un i yn uniongyrchol os ydym yn mynd i newid pethau. Pan rwy’n dechrau sgwrs am iechyd meddwl mae pobl yn edrych yn rhyfedd arna i – fel taswn i’n siarad am y pla yn dychwelyd. Gall y ffordd y mae pobl yn edrych arnoch chi fod yn niweidiol, oherwydd gall cyflyrau iechyd meddwl fwydo oddi ar y math yna o ymateb. Ond y mwya’ dw i’n siarad am iechyd meddwl a helpu pobl i ddeall, y mwya’ iach dw i’n teimlo.

Rwy’n berson cryf a deallus. Os na fyddai gen i broblemau iechyd meddwl ni fyddwn mor gryf â hyn. Rwy’n ymgyrchu dros faterion iechyd meddwl, felly mewn ffordd, rwy’n ddiolchgar fod gen i’r wybodaeth sydd gen i.

Nodyn i olygyddion: Mae Kelly yn hyrwyddwraig i Amser i Newid Cymru. Mae wedi lansio ymgyrch hysbysebu yn cynnwys hysbysebu print, teledu, radio ac awyr agored ynghyd â straeon go iawn gan bobl â phroblemau iechyd meddwl i annog pobl yng Nghymru i siarad am iechyd meddwl. Amser i Newid Cymru, a ariennir gan y Cronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i gael gwared ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Yn ogystal â bod yn hyrwyddwr, mae Kelly yn cynnal ei hymgyrch ei hun ynghylch ymyrraeth mewn argyfwng ac iechyd meddwl. Gallwch ganfod mwy ar Twitter @KellyBoylin ac yn www.Facebook.com/kimsvoiceSAF

Gallwch ganfod mwy am Amser i Newid Cymru a stigma a gwahaniaethu yn erbyn iechyd meddwl yn www.timetochangewales.org.uk ar Twitter @ttcwales ac ar Facebook yn www.facebook.com/ttcwales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s