Mae pêl-droed wedi achub fy mywyd

Y penwythnos yma bydd Street Football Wales a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn chwarae yng ngêm Cwpan y Byd y Bobl Ddigartref ym Mexico. Mae’r gôl-geidwad, Chris Dowling, a gafodd ei ddewis ar gyfer y gystadleuaeth ddiwethaf ym Mharis wedi cyflawni rhai pethau campus ar y maes ac yn ei fywyd ei hun. Pan ymunodd y dyn 32 oed â Street Football Wales bedair blynedd yn ôl, roedd yn cysgu allan yn Abertawe ac yn ddifrifol gaeth i alcohol. Gan fod ei gaethineb mor ddifrifol, roedd yn rhaid iddo yfed yn ystod y gêm – gallai stopio’n sydyn fod wedi’i ladd e:

Roeddwn yn yfed alcohol o dan oruchwyliaeth staff mewn ffordd reoledig er mwyn cadw fy hun yn ddiogel. Helpodd hyn i mi sylweddoli bod lleihau’r niwed yn bosib. Ces i ffitiau oherwydd yr alcoholiaeth ond, er i mi ddioddef o byliau yn ystod diwrnod gêmau weithiau, parheais i chwarae pêl-droed dros y tîm. Diolch i bêl-droed, dw i wedi mynd o yfed bob dydd i yfed o bryd i’w gilydd, mae fy ymddangosiad corfforol wedi gwella’n ddramatig a hefyd fy mherfformiad yn y gôl.

Yna, ar ôl rheoli’r caethineb i alcohol am nifer o fisoedd, ces i fy ngalw i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth pêl-droed dramor, a ches i fy enwi fel y chwaraewr sydd wedi gwella fwyaf ac yn chwaraewr y gystadleuaeth ar ôl i’r tîm ennill 13 allan o 16 o gemau, roedd gen i dair dalen lân. Dywedodd y dewiswyr fy mod wedi cael fy newis oherwydd fy mhenderfyniad “rhyfeddol” dros bedair blynedd gyda Street Football Wales.

Profwyd y penderfyniad hwn ychydig cyn dechrau’r gystadleuaeth pan glywais fod fy nhad wedi marw, yn ogystal â chyfaill o blentyndod a oedd wedi bod fel brawd i mi ar y strydoedd. Trwy fy ngalar, parheais â rheolaeth dros fy nghaethineb i alcohol. Erbyn hyn mae gyda fi fy fflat fy hun ac rwy’n hynod o falch o fy hun ac mae pobl eraill wedi dweud ei fod yn dystiolaeth o’m gwaith caled a’m penderfyniad.

Mae gennyf awydd newydd am fywyd ac rwy’n mwynhau dangos i eraill pa mor wych y mae Street Football Wales. Mae’n profi y gellir gwneud newidiadau heb ystyried maint yr her sy’n cael ei wynebu.

Nodyn i’r golygydd: Diolch i ddyfarniad o £172,520 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’r rhaglen Street Football Wales yn creu rhwydwaith pêl-droed stryd Cymru gyfan i bobl ddigartref neu wedi’u heithrio’n gymdeithasol. Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno gan fudiad nid er elw lleol yn Abertawe, Gofal a Thrwsio Gwalia, sy’n gweithio gydag ystod eang o bobl ag anghenion cefnogi gwahanol ym mhob cwr o Gymru.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s