Oedd hi’n Flwyddyn Euraidd i Myddfai?

Blwyddyn ar ôl iddynt ymddangos ar brif gyfres deledu y BBC, mae tair menter gymunedol yng Nghymru a dderbyniodd dros £400,000 yr un gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn datgelu sut maen nhw wedi goroesi’r dirywiad economaidd a thywydd gwael yr haf er mwyn sicrhau goroesiad eu mentrau busnes cymunedol.

Ym mis Mai 2010, roedd yr elusen Tŷ Talcen yn Sir Gâr yn un o dri phrosiect yng Nghymru y dyfarnwyd £400,000 o arian gan y Loteri Genedlaethol trwy Pentref SOS, cynllun a redir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r BBC sydd â’r nod o ysbrydoli adfywiad gwledig ar draws y DU.

Hugh Davies, Arweinydd Prosiect ac un o Gyfarwyddwyr Cwmnïau Myddfai

Yn y cyntaf o dri blog, mae Hugh Davies, Arweinydd Prosiect ac un o Gyfarwyddwyr Cwmnïau Myddfai yn Sir Gâr yn datgelu sut mae’r gweithwyr prosiect y tu ôl i elusen Tŷ Talcen a Myddfai Tŷ Talcen Cyfyngedig wedi bod yn gweithio’n ddiwyd ym mhentref Myddfai i wneud y busnes yn llwyddiant. . . .

Mae Cwmni Masnachu Myddfai Cyfyngedig, cwmni sy’n rhannu’r un amcan menter gymdeithasol o adfywio â’r elusen, wedi datblygu Brand Myddfai ymhellach, ac yn gwerthu ystod newydd o gynnyrch Cwmni Masnachu Myddfai o dan y brand. Mae eu hystod o gynnyrch yn cynnwys te perlysiau, sebon moethus a nwyddau harddu seiliedig ar blanhigion yn ogystal â nwyddau cegin a rhoddion a chrefftau.

I farchnata’r pentref fel cyrchfan ar gyfer seibiannau llesol a gwyliau eraill i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gwnaethom ddymchwel yr hen neuadd pentref adfeiliedig y llynedd hefyd er mwyn adeiladu Canolfan Ymwelwyr a Dehongli newydd sy’n cynnwys menter gymdeithasol, siop, caffi ac awditoriwm, sy’n darparu canolbwynt hollbwysig i drigolion gymdeithasu a cyrchfan ar gyfer twristiaid yn yr ardal.

Hen neuadd y pentref adfeiliedig yn cael ei ddymchwel

Gyda’r cynnyrch yn prysur hedfan oddi ar y silffoedd, mae Cwmni Masnachu Myddfai wedi symud bellach i adeilad masnachol mwy ychydig y tu allan i Langadog er mwyn i ni ddatblygu, pecynnu a dosbarthu ein holl gynnyrch yn effeithiol. Mae ein cwsmeriaid rheolaidd yn cynnwys CADW, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac rydym hefyd wedi cyflwyno ystod newydd o gynnyrch ymolchi sy’n cael ei werthu’n lleol mewn gwestai a gwestai bach – gyda’r bwriad o ehangu y tu hwnt i’r ardal yn y dyfodol. Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym wedi ennill llu o wobrau twristiaeth a busnes lleol a chenedlaethol hefyd ac rydym wrth ein boddau â hyn.

Mae ein brand wedi cael ei groesawu’n frwd ledled Cymru, a newidiwyd y dimensiwn masnachol fel mai Cwmni Masnachu Myddfai sydd â gofal yr holl agweddau masnachol ar werthu’r nwyddau brand, ac mae Mike Hill, y Cyfarwyddwr Rheoli, yn gwneud gwaith ysgubol.

Daw’r siop yn y ganolfan o dan yr elusen Tŷ Talcen erbyn hyn, ac mae’n cael ei rhedeg fel menter gymdeithasol weithredol o’r enw Myddfai Tŷ Talcen, ochr yn ochr â Chwmni Masnachu Myddfai. Mae Myddfai yn dod yn adnabyddus oherwydd ei chynnyrch a’i chanolfan newydd hyfryd. Mae dros bum deg o fusnesau bach unigol bellach yn gwerthu o’r siop. Rydym yn gwerthu cynnyrch y cwmni masnachu i’r siop yn y ganolfan ac maen nhw’n elwa o’r ychwanegiad masnachol. Mae’r siop, y ganolfan a’r caffi i gyd yn gwneud elw cymedrol, ac mae hynny’n wych. Mae llawer o hyn oherwydd ein tîm syfrdanol o wirfoddolwyr.

Mae’r cynnyrch yn hedfan oddi ar y silffoedd ym Myddfai

Ers agor ym mis Mehefin y llynedd, mae tua 8,000 o ymwelwyr o bedwar ban y byd wedi dod i’n canolfan ni; mae tair swydd newydd wedi’u creu ac erbyn hyn mae gennym oddeutu chwe deg o wirfoddolwyr ymroddedig. Mae’r ganolfan yn ffynnu hefyd o ran cynnal digwyddiadau cymunedol, gwleddoedd priodas, cynadleddau a sioeau â thâl, ac rydym am wneud mwy o briodasau a chynadleddau gan eu bod â’r potensial i ennill cryn dipyn o arian i ni.

O safbwynt economaidd, mae ein heriau’n rhai beunyddiol ond rydym yn ffynnu er gwaetha’r tywydd gwael dros yr haf. Mae pawb yn gweithio’n galed yn gyson i werthu ac i wneud y ddwy elfen o’r prosiect yn gynaliadwy. Mae’n heriol ond rydym yn dal i sefyll ar ein traed gyda dau gwmni sy’n ffynnu, brand y mae parch mawr tuag ato, a chyrchfan syfrdanol.

I gael mwy o wybodaeth am Pentref SOS mewngofnodwch i www.villagesos.org.uk/cy

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s