Rhoi gobaith i bobl trwy gerddoriaeth

Sut mae’n bosib i roi gobaith a chyfleoedd i bobl trwy’r diwydiant cerddoriaeth? Yma, mae Clayton Richards, prif weithredwr Life Music Foundation a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn rhoi un enghraifft sy’n newid bywydau:

Ar sail cyfarfod ar hap a thrafodaeth ynghylch trwsio’r gitarau a roddwyd i Life Music Foundation, daeth cyfle unigryw i chwech o bobl ddi-waith o Gasnewydd gydweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth a chyrraedd annibyniaeth ariannol – gan dorri’r cylch o ddibyniaeth ar fudd-daliadau.

Mae Life Music Foundation yn elusen sydd â’r nod o ennyn diddordeb pobl ddifreintiedig o dan 25 oed mewn cerddoriaeth. Wedi’i leoli yng Nghasnewydd, mae’n cynnig hyfforddiant cerddoriaeth i bobl ifanc leol, yn ogystal â’r defnydd o offerynnau a lle i’w chwarae – a hynny oll yn rhad ac am ddim.

Mae All About Guitars/All About Music, a leolir ym Mrynbuga, de Cymru, yn creu cyfleoedd hyfforddiant a gwaith i bobl ddi-waith trwy weithdai cerdd a thrwsio gitarau – gan ganolbwyntio ar les cymdeithasol, emosiynol, academaidd ac ysbrydol.

Gwylio ffilm fer am Life Music Foundation:

Rydym yn creu cynlluniau ar gyfer atgyweirio’r gitarau a dderbyniwyd fel rhodd-daliadau, ac ar yr un pryd yn rhoi gobaith a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol i bobl. Y canlyniad oedd creu rhaglen hyfforddiant trwsio gitarau gymunedol hunangynaliadwy y gall pobl ddi-waith a NEET leol a pherchnogion offerynnau ar incwm isel elwa arni. Mae’n brosiect sy’n cefnogi anghenion y gymuned leol yn uniongyrchol. Mae’r cyfranogwyr yn helpu i sefydlu’r gweithdy, cyflawni’r hyfforddiant, mireinio eu sgiliau a datblygu swydd er mwyn darparu gwasanaethau trwsio gitarau i’r gymuned am gost isel.

O safbwynt ariannol mae’r prosiect yn canolbwyntio ar bedair ffordd benodol i’r ymgeiswyr ennill arian. Unwaith y bydd ymgeiswyr yn dangos lefel o hyfedredd, maen nhw’n derbyn gwaith sesiwn â thâl h.y. maen nhw’n cael cyfle go iawn i ddefnyddio eu sgiliau atgyweirio ar yr hen gitarau. Maen nhw’n derbyn canran o’r arian o werthu’r gitarau y maen nhw wedi gweithio arnynt, a gallant ennill arian o redeg y gwasanaeth trwsio gitarau cost isel ar gyfer y cyhoedd. Gallant hyd yn oed adeiladu eu sylfaen gleientiaid eu hunain gan ddefnyddio adnoddau ar y cyd yn Life Music Foundation.

Trwsio gitarau i’r gymuned

Yr hyn sy’n arbennig ynglŷn â’r prosiect yw ei fod wedi agor y drysau i nifer o bobl ddilyn gyrfa wobrwyol a chynaliadwy yn y diwydiant cerddoriaeth – amgylchedd amgen y gall llawer o bobl ffynnu ynddo – ac nid yw’n ymwneud â’r angen am ddysgu offeryn hyd yn oed.

Mae Life Music Foundation ac All About Guitars wedi dangos yn glir ei fod yn bosib i roi gobaith a chyfleoedd i bobl trwy’r diwydiant cerddoriaeth. Mae’n ddewis credadwy a realistig ar gyfer datblygu gyrfaoedd. Gall roi gobaith gwirioneddol a darparu cyfleoedd di-ben-draw, hyd yn oed ar gyfer cerddorion llai dawnus. Sut? Mae angen ychydig o ddychymyg, cred, gweledigaeth glir ac ymrwymiad i weithio gyda phobl dda.

Heb arian gan y Loteri Genedlaethol ni fyddai’r prosiect hwn yn bodoli – mae mor syml â hynny. Heb gefnogaeth gan y loteri ni fyddem wedi medru cynnig cyfle gwaith gwych i chwech o bobl na fyddent yn ei gael fel arall, na chynnig gwasanaeth atgyweirio o’r radd flaenaf i bobl o’n cymuned am gost isel. Mae ariannu gan y Loteri Genedlaethol yn hanfodol gan na fyddai modd i brosiectau fel ni ddatblygu a chyfoethogi cymunedau hebddo.

Pan fydd pobl dda yn gweithio gyda phobl dda, credwn yn gryf y gall pethau gwych ddigwydd. Pan gaiff ei wneud trwy gerddoriaeth – yn bendant mae’n newid bywydau.

Nodyn i’r golygydd: Derbyniodd Life Music Foundation Limited £4,945 trwy raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol i helpu i sefydlu gwasanaeth trwsio gitarau cymunedol yng Nghasnewydd er mwyn creu buddion ar gyfer pobl NEET ddi-waith a pherchnogion offerynnau ar incwm isel.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s