A wnaeth Melin Talgarth sefyll yn stond neu dderbyn yr her?

Blwyddyn ar ôl iddynt ymddangos ar brif gyfres deledu y BBC, mae tair menter gymunedol yng Nghymru a dderbyniodd dros £400,000 yr un gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn datgelu sut maen nhw wedi gwrthsefyll y dirywiad economaidd a thywydd gwael yr haf er mwyn sicrhau goroesiad eu mentrau busnes cymunedol.

Ym mis Mai 2010, roedd prosiect Melin Talgarth ym Mhowys yn un o dri phrosiect yng Nghymru y dyfarnwyd £400,000 iddynt gan y Loteri Genedlaethol trwy Pentref SOS, cynllun a redir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r BBC sydd â’r nod o ysbrydoli adfywiad gwledig ar draws y DU.

Yn yr ail o dri blog, mae Christopher Blake, Aelod o Fwrdd y Cyfarwyddwyr ym Melin Talgarth, yn datgelu sut mae’r prosiect wedi bod yn gweithio’n ddiwyd yn nhref Talgarth i wneud y busnes yn llwyddiant. . .

Chris Blake, Aelod o Fwrdd y Cyfarwyddwyr ym Melin Talgarth

Defnyddwyd yr arian i adnewyddu hen felin ddŵr o’r 18fed ganrif yn y dref a’i hadfer fel melin flawd gynhyrchiol a chaffi er mwyn cynhyrchu nwyddau popty a’u gwerthu yn yr ardal leol. Gall ymwelwyr fwynhau teithiau tywysedig o gwmpas y felin ac mae bwthyn yr hen felin wedi cael ei drawsnewid i siop sy’n cael ei gosod i fusnes lleol fel rhan o’n hamcanion i annog busnesau bach a lleol i ddatblygu.

Cawsom hwb enfawr yn sgil y rhaglen deledu a barhaodd tua thri mis, roedd ymwelwyr yn ciwio allan o’r drws. Cyrhaeddodd y prosiect rowndiau terfynol Gwobrau Busnes Powys eleni hefyd.

Ni chawsom gynifer o ymwelwyr ag yr oeddem yn eu disgwyl yr haf yma ond doedden ni ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, nid oeddem yn gwybod sut beth y byddai haf cyffredin heb y rhaglen deledu. Roeddem ychydig i lawr ar yr hyn a oedd yn y gyllideb eleni, ond ychydig dros flwyddyn ar ôl i ni agor rydym wedi croesawu dros 17,000 o ymwelwyr i’r felin.

Rydym ni bellach yn defnyddio’r blawd sy’n cael ei felino i gynhyrchu ystod o nwyddau popty yn y caffi ac mae’r blawd a’r bara hefyd yn cael eu gwerthu i ymwelwyr, bwytai, caffis a siopau fferm. Fe arddangoswyd y felin hefyd yn y cylchgrawn World Travel Guide, gan wneud argraff dda gyda’n cynnyrch popty.

Mae cynnyrch popty y Felin yn hynod o boblogaidd

Nid yw wedi bod yn haf da i dwristiaid ond mae wedi bod yn haf da iawn ar gyfer melino gyda’r holl ddŵr yn troi’r olwyn ddŵr. Mae’r tîm wedi cyflogi Rheolwr newydd ac erbyn hyn mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol gan gynnwys cyrsiau pobl a melino y codir tâl amdanynt, a chynlluniau i ehangu’r defnydd o’r lleoliad fel cyfleuster cynadledda a chyfarfodydd.

Yn gweithio ar y cyd gyda Neuadd y Dref drws nesaf rydym wedi cynnal nosweithiau Ffilm a Pizza llwyddiannus. Codwyd deg punt am docyn ffilm a pizza – cynnig gwrth-ddirwasgiad sydd wedi bod yn hynod o boblogaidd. Yn y bôn, cyrchfan dwristiaid ydym ni ac mae angen i ni wneud arian yn yr haf. Mae cynyddu’r refeniw y tu allan i’r cyfnodau prysur yn her, ond rydym yn cael cryn nifer o deithiau coets yn galw heibio erbyn hyn. Mae mwy y gallwn ei wneud, ond mae’n gweithio’n dda.

Mae’n rhaid bellach i ni gwrdd â’r her o adeiladu busnes twristiaeth hir dymor cynaliadwy mewn tref fach. Dyma’r amcan dros y deng mlynedd nesaf – cael trefn ar y marchnata a datblygu mwyfwy o gysylltiadau busnes. Mae wedi bod yn waith caled, ond dyna’r hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl. Rydym yn edrych ymlaen at yr haf nesaf nawr, gan obeithio na fydd yn foddfa lwyr eto.

I gael mwy o wybodaeth am Pentref SOS mewngofnodwch i www.villagesos.org.uk/cy

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s