Mynd i'r cynnwys

Pen-blwydd Hapus yn 18 oed i’r Loteri Genedlaethol

Tachwedd 22, 2012

Te, sgwrsio a chyfeillgarwch

Te, sgwrsio a chyfeillgarwch

Yr wythnos hon mae’n 18 mlynedd ers i beli’r Loteri Genedlaethol gael eu rholio am y tro cyntaf erioed ar 19 Tachwedd 1994. Ers hynny mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi codi dros £29 biliwn ar gyfer Achosion Da. Mae mwy na 390,000 o grantiau unigol wedi cael eu dyfarnu i’r celfyddydau, elusennau a phrosiectau addysg, iechyd, chwaraeon, treftadaeth ac amgylcheddol. Un elusen i elwa yw Cyswllt â’r Henoed, sydd wedi defnyddio ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr i agor naw grŵp newydd yng Nghymru dros y 18 mis diwethaf, gan sicrhau bod gan fwy o bobl hŷn unig yng Nghymru rywbeth i edrych ymlaen ato trwy gydol y flwyddyn. Yma, mae rheolwr codi arian yr elusen, Debra Bollen, yn esbonio sut:

Mae’r elusen genedlaethol, Cyswllt â’r Henoed, yn canolbwyntio ar fynd i’r afael ag un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu ein cymdeithas: unigrwydd ac unigedd ymysg ein poblogaeth sy’n prysur heneiddio. Mae gennym rwydwaith o wirfoddolwyr sy’n trefnu partis te ar gyfer grwpiau bach o bobl hŷn yng nghartrefi gwirfoddolwyr mewn cymunedau lleol ledled Cymru.Mae ein gyrwyr gwirfoddol yn defnyddio eu ceir eu hunain i fynd â phobl hŷn allan am de ar brynhawn dydd Sul, ac mae gwesteiwyr gwirfoddol yn eu croesawu i awyrgylch clyd eu haelwydydd eu hunain i gael te ac i rannu sgwrs a chyfeillgarwch. Mae gwesteiwyr yn gwneud brechdanau, yn pobi teisennau ac yn arllwys cwpanaid di-rif o de, gan wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo’n rhan o’r cwmni ac yn mwynhau eu hunain. Mae’r effaith yn amhrisiadwy: mae cwmni da, sgwrs a bwyd hyfryd ymysg ffrindiau’n arwain at bobl hŷn sy’n hapusach ac yn fwy iach, yn byw bywydau sy’n llai unig.

Debra Bollan

Debra Bollan

Dyfarnwyd arian y Loteri Genedlaethol gan y Gronfa Loteri Fawr yn haf 2011, ac y tro ‘ma bu modd i ni recriwtio 94 o wirfoddolwyr ychwanegol, sydd yn ei dro wedi’n galluogi ni i gefnogi 78 o bobl hŷn unig bellach. Rydym wedi agor naw grŵp newydd o ganlyniad i’r ariannu mewn cymunedau lleol ar draws Aberystwyth, Sir Benfro, Hafan Gwydir, Caerdydd, Porthmadog a Chriccieth.

Fel y dywed Dilys, 87 oed, sy’n aelod o’r grŵp ym Mhorthmadog, mae’n rhoi cyfle i bobl hŷn gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd. “Rwy’n mwynhau’r partis te yn fawr. Mae’r gwirfoddolwyr mor garedig i’n croesawu ni i’w cartrefi. Mae’n helpu ni sut gymaint bod y gwirfoddolwyr yn ein codi ni o’n cartrefi, maen nhw’n ofalgar iawn.

Ychwanega Meg Allott, cydlynydd y grŵp a gyrrwr gwirfoddol ar gyfer y grŵp ym Mhorthmadog: “Ers mis Mawrth eleni mae’r grŵp wedi tyfu o ran nifer y gwesteion hŷn. Gallaf weld o ddifrif sut gymaint mae pawb sy’n cymryd rhan yn elwa ohono. Yn benodol mae’r gwesteion yn dwlu ar fynd i dai gwahanol bob mis, ac maen nhw hefyd wedi cael y cyfle i fynd ar ddiwrnodau allan, gan gynnwys taith ar reilffordd Mynydd Yr Wyddfa, gyda the mewn caffi ar y diwedd. Mae’r gwirfoddolwyr i gyd yn hynod o ymrwymedig, ac maen nhw’n cael cymaint o fudd o’r partis te â’r gwesteion, gyda’r cyfle i gwrdd â phobl newydd.”

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: