BRWD dros y Gymraeg

Swyddog cyfathrebu, Alec Porter, ar ffilm fer sy’n lansio heddiw i hyrwyddo gwaith prosiectau a ariennir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gwneud gwahaniaeth i fywydau siaradwyr Cymraeg a’u galluogi i ddefnyddio eu hiaith gyntaf yn eu cymunedau.

I wneud y ffilm gwnaethom ymweld â thri phrosiect a ariennir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng ngogledd-orllewin Cymru sy’n gweithio’n bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, gan siarad ag arweinwyr, gwirfoddolwyr a buddiolwyr eu prosiectau am y gwahaniaeth y mae eu prosiectau wedi’i wneud, a phwysigrwydd darparu gwasanaethau i bobl leol yn yr iaith o’u dewis.

Mae prosiect Ffrindia’ Mantell Gwynedd yn cyflwyno gwasanaeth bod yn gyfaill ar gyfer pobl hŷn, gan baru gwirfoddolwyr gyda phobl hŷn yn y gymuned. Yn ôl un o’r buddiolwyr, Megan Williams, mae’r gwasanaeth yn “werth y byd” iddi hi, a’i fod yn hynod o bwysig y gallai hi ddewis Cymraes fel ei chyfaill fel y gallai hi gyfathrebu yn yr iaith y mae hi’n fwyaf cyfforddus â hi.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i redeg cyrsiau gweithgareddau awyr agored, ac yn ôl Tracey Evans o’r Bartneriaeth Awyr Agored, “Allan o 60 o ganolfannau gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru, dim ond dwy sy’n darparu’u gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyna pam mae’n mor bwysig i recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr lleol sy’n gallu cyfathrebu â buddiolwyr yn yr iaith o’u dewis”.

Prosiect Fforwm Chwarae Gogledd Cymru, sy’n datblygu cyfleoedd chwarae ar gyfer plant ar draws Gogledd Cymru. Meddai’r Uwch Geidwad Chwarae, Awen Hâf Dodd, “Mae’n bwysig bod plant yn cael y cyfle i chwarae gan ddefnyddio’r Gymraeg … maen nhw’n teimlo’n fwy cyfforddus yn siarad ac yn chwarae yn eu hiaith eu hunain”. Aeth Awen ymlaen i ddweud, “Mae’n wych bod mudiadau fel ni’n gallu cyfathrebu gyda Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn Gymraeg”.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu dros £4m i hyrwyddo’r Gymraeg
Mae y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu dros £4m i hyrwyddo’r Gymraeg

Ers 1994 mae y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu dros £4.2 miliwn i hyrwyddo’r defnydd gweithredol o’r Gymraeg.

Gyda thua 600,000 o siaradwyr Cymraeg yn byw yng Nghymru, rydym yn ymrwymedig i alluogi ein cwsmeriaid i ddefnyddio’r iaith wrth iddynt gyfathrebu â ni, a hefyd y prosiectau a ariannwn er mwyn hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r iaith yn eu cymunedau.

Ar hyn o bryd derbyniwn tua 7% o geisiadau am ariannu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac rydym yn frwd wrth annog mwy o grwpiau Cymraeg eu hiaith i ymgeisio i ni a chysylltu â ni yn yr iaith o’u dewis. Mae ein Llinell Ymholiadau wedi’i staffio gan siaradwyr dwyieithog, cynhyrchwn yr holl ddeunyddiau arweiniad ac ymgeisio yn ddwyieithog, ac mae siaradwyr Cymraeg yn asesu ac yn rheoli grantiau. Os hoffech ddysgu mwy am hyn, ewch i’n gwefan.

Darllenwch drawsgrifiad y ffilm BRWD dros y Gymraeg yn Gymraeg a Saesneg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s