Mynd i'r cynnwys

Cyfarchion y Tymor gan y Gronfa Loteri Fawr

Rhagfyr 17, 2012

Neges ar adeg y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd gan John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru.

Cyfarchion y tymor,

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Eleni byddwn wedi dosbarthu dros £35 miliwn i’r cymunedau mwyaf anghenus yng Nghymru. P’un a yw’n arian ar gyfer hosbisau neu gynlluniau bod yn gyfaill i bobl hŷn, prosiectau i helpu pobl ifanc i ddechrau cyflogaeth, cynllun cludiant cymunedol neu grantiau bach i brynu cyfarpar newydd ar gyfer grŵp ieuenctid, rydym yn gallu cefnogi pob math o brosiectau trwy ein rhaglenni grant gwahanol. Un o’r agweddau gorau ar ein gwaith yw gwneud sut gymaint o wahaniaeth cadarnhaol ar draws sbectrwm eang o achosion gwahanol.

Mae’n anodd dewis uchafbwyntiau personol ymysg cynifer o brosiectau a darnau o waith gwych eleni, ond dyma rai sy’n dod i’r meddwl:

  • Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 18 oed, a oedd yn amser da i fyfyrio ar yr effaith enfawr y mae’r Loteri wedi’i chael ar Gymru. Yn syml mae wedi newid bywydau, a thrwy’r Gronfa Loteri Fawr, mae wedi ariannu dros £600 miliwn i 22,000 o brosiectau yng Nghymru. Ymysg y dyfarniadau diweddar mae £20 miliwn ar gyfer pobl hŷn, £15 miliwn ar gyfer achosion iechyd meddwl a £14 miliwn i helpu cannoedd o bobl i ddychwelyd i’r gwaith.
  • Yn gynharach eleni roedd ein lansiad o Ar y Blaen yn llwyddiant ysgubol. Bydd y rhaglen hon gwerth £3.4 miliwn yn gwella’r cyfle o ymadawyr gofal a throseddwyr ifanc yn symud ymlaen i gyflogaeth gynaliadwy neu ddysgu a hyfforddiant pellach trwy gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd.. Yn ogystal â bod yn ysbrydoliaethus, roedd yr astudiaeth achos o Chris Storer a ddefnyddiwyd i hyrwyddo’r rhaglen hefyd yn enghraifft wych o fuddiolwr posib.
  • Rydym wedi cefnogi nifer mawr o brosiectau ardderchog ond gan mai’r Nadolig ydyw, credais y byddai’n braf i daflu oleuni ar Lylac Ridge yng Nghaerffili yn y sioe sleidiau sain isod. Ymysg yr anifeiliaid y maen nhw’n eu defnyddio fel therapi ar gyfer pobl ifanc â phroblemau dysgu ac ymddygiadol yw ceirw.

  •  Gwelodd ein rhaglen Gafael mewn Grant nodedig bum grŵp cymunedol yng ngogledd Cymru’n rhannu £25,000. Dyma bartneriaeth gyda’r Wrexham Leader a’r Flintshire Leader a ofynnodd i ddarllenwyr ddewis y prosiectau cymunedol buddugol trwy bleidlais gyhoeddus.
  • Yn olaf rydym wedi rhoi croeso cynnes i ddau aelod newydd o Bwyllgor Cymru, sy’n penderfynu pa brosiectau sy’n derbyn grantiau. Syr Adrian Webb, a fydd yn nodi blwyddyn fel cadeirydd ym mis Ionawr, a Rona Aldrich a ymunodd yn yr hydref.

Wrth gwrs, gyda’r dirywiad economaidd yn mynd yn ei flaen o hyd, mae’n hollbwysig bod ein harian yn gwneud gwir effaith, ac fel dosbarthwr mwyaf arian y Loteri genedlaethol, mae hyn yn digwydd bob dydd. Ond er gwaethaf blwyddyn lwyddiannus a gwobrwyol arall i ni, nid ydym yn gorffwys ar ein bri, ac rydym yn anelu at wneud y gwahaniaeth mwyaf y gallwn gyda phob punt a ddosbarthwn. Yn 2013 a’r tu hwnt mae cyfle euraidd i ni gefnogi gwlad sydd ag anghenion amrywiol a gwneud peth cynnydd gwirioneddol wrth fynd i’r afael ag anfantais.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus, a Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: