Andros o ddyn

I lawer o bobl mae gwirfoddoli’n golygu gweithio i elusen mewn ffordd drefnus, ond fel y dywed Cyfarwyddwr Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, John Rose, gall rhoi ychydig o oriau i helpu cymydog wneud gwahaniaeth mawr i’w hansawdd bywyd.

Cyfarwyddwr Cymru John Rose
Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Am rai blynyddoedd treuliais ran fach o bob nos Wener yn codi cyn-gymydog oedrannus, a mynd ag ef i gael diod a phryd o fwyd yn y dafarn.

“Ace” oedd un o’r bobl gyntaf y gwnes i gwrdd â nhw pan symudais i’m pentref tuag 20 mlynedd yn ôl. Roedd e’n glompyn o ddyn mawr ac yn un o gymeriadau lliwgar y byd. Bu’n gymydog gwych, ond fe ddechreuodd fynd yn gynyddol fregus ac yn gynyddol ansymudol. Bu pwl cas o niwmonia bron â’i ladd e, a gwaethygodd ei iechyd gan iddo ddechrau dioddef o glefyd y siwgr. O’r pwynt hwnnw ymlaen fe arafodd, yn ei chael hi’n anodd i groesi’r ffordd hyd yn oed.

Roedd Ace bob amser wedi dilyn ei drefn o fynd allan am bryd o fwyd a chwpl o beints ar nos Wener, ond wrth i’w symudedd waethygu ni allai dal y bws ac roedd y tacsis yn rhy ddrud. Felly roedd yr ateb yn syml. Unwaith yr wythnos byddwn yn troi i fyny am 7pm, ei helpu fe i’r car, mynd ag ef i dafarn lle yr oedd yn adnabod pobl, setlo fe i lawr gyda pheint a’i adael i fwynhau’r noson yng nghwmni pobl yr oedd wedi’u hadnabod ers blynyddoedd. Roedd e bob amser yn ddiolchgar am yr help llaw syml yma, a’i gadwodd e mewn cysylltiad â’i ffrindiau a’r byd ehangach.

Felly pa fudd ces i o wneud hyn? Wel, ar wahân i’r ffaith yr oedd Ace yn arfer gwneud rhywfaint o waith garddio i ni pan oedd yn iach (ac roedd yn dwlu ar wneud hynny), mae’n wastatwr mawr pan gredwch fod bywyd yn wael, i weld y sefyllfaoedd y mae pobl eraill yn eu hwynebu. Mae’n eich gwneud chi’n ddiolchgar am gael eich iechyd.
Fe wnaeth i mi deimlo’n dda hefyd, gan i mi wybod bod y weithred fach honno unwaith yr wythnos wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w ansawdd bywyd.

Wrth i ni gyrraedd 21 Ionawr – sy’n adnabyddus fel diwrnod diflasaf y flwyddyn, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn galw ar bobl ar draws Cymru i leddfu Llun y Gleision trwy wirfoddoli eu hamser i helpu eraill.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s