Dewch â Melan y Gaeaf i Ben

Llaw i fyny pwy sydd eisiau gwirfoddoli?
Llaw i fyny pwy sydd eisiau gwirfoddoli?

Wrth i ni gyrraedd 21 Ionawr – sy’n adnabyddus fel diwrnod diflasaf y flwyddyn, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn galw ar bobl ar draws Cymru i leddfu Llun y Felan trwy wirfoddoli eu hamser mewn grŵp cymunedol neu elusen leol.

Yn ein blog diweddaraf mae Fiona Liddell, Cydlynydd Gwirfoddoli WCVA, yn esbonio sut all gwirfoddoli eich amser fod o gymorth i ddod â felan y gaeaf i ben . . .  

Mae melan mis Ionawr yn gyflwr sy’n cael ei adnabod gan feddygon. Mae’n ffurf ysgafnach ar ‘anhwylder affeithiol tymhorol’ sy’n fwy difrifol o safbwynt clinigol, ac mae tua un o bob chwech o bobl yn dioddef ohono, yn ôl pob sôn.

Fel llawer o’r hyn a ddywedir am gynnal iechyd meddwl da, mae’r cyngor ar gyfer mynd i’r afael â melan y gaeaf yn cynnwys:

– mynd allan yn fwy    (Gweithgarwch corfforol a golau uniongyrchol yr haul)

– cwrdd â phobl

– gwneud rhywbeth newydd  (Fel hobi)

Onid yw’n syndod mawr bellach bod gwirfoddoli yn gysylltiedig erbyn hyn â lles ac ymdeimlad o foddhad?

I ddechrau, mae’n ffordd dwt o fynd i’r afael â rhai, os nad pob un, o’r darnau o gyngor uchod. Ac nid oes angen i hynny olygu gwirfoddoli yn yr awyr agored ychwaith (er bod digon o gyfleoedd i wneud hynny os mai dyna yw eich ‘peth’). Ar ei ben ei hun bydd cyrraedd yno a mynd yn ôl yn cael chi i godi oddi ar y soffa, allan o’r tŷ ac yn symud o gwmpas.

Beth bynnag a wnewch, rydych yn debygol o ddod i gyswllt â phobl newydd os byddwch yn gwirfoddoli. O bosib, pobl na fyddech byth yn cwrdd â nhw fel arfer. Pobl sydd â’r un amcanion â chi, efallai. Neu bobl sy’n eich helpu i roi eich trafferthion eich hun mewn persbectif.

Rhywbeth newydd? Gallai fod yn rhywbeth yr ydych yn frwd drosto nad ydych wedi cael y cyfle i’w wneud, neu efallai rhoi cynnig ar faes gwaith cyn i chi ei ddilyn fel gyrfa. Yn wir gallwch wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl eraill a’ch cymuned ar yr un pryd â gwneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau.

Yn nes ymlaen y mis yma bydd gwefan newydd, www.gwirfoddolicymru.net, yn lansio. Beth bynnag yw eich diddordeb neu eich awydd, wrth bori’r miloedd o gyfleoedd ynddi nid oes amheuaeth y byddwch yn dod o hyd i rywbeth i ddod â melan y gaeaf i ben!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s