Brwydr milwr am ei fywyd

Pan ddioddefodd y cyn-chwaraewr i dîm Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, ataliad ar y galon yn ystod un o gemau’r Cwpan FA a oedd yn cael ei darlledu ar y teledu fis Mawrth y llynedd, roedd ymateb cyflym staff meddygol yn hollbwysig ac fe oroesodd er gwaetha’r ffaith yr oedd ei galon wedi stopio am fwy nag awr.

Mark Rutherford (chwith) a Eddie Mahony (de)
Mark Rutherford (chwith) a Eddie Mahony (de)

Ac fel gwirfoddolwr i Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol ym Mhowys, mae Mark Rutherford, 46 oed, yn gwybod yn iawn sut y gall swm bach o arian helpu i achub bywydau, yn enwedig mewn sir wledig fel Powys. Ac yntau’n Swyddog Gwarant Gweithrediadau yng Ngwersyll y Fyddin, Pont Senni ger Aberhonddu, sefydlodd Mark y tîm Ymatebwyr Cyntaf a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac sy’n gwasanaethu ardal Aberhonddu tua deunaw mis yn ôl. Fis Mawrth y llynedd, yr un mis y dioddefodd Fabrice Muamba ataliad y galon, achubwyd bywyd cydweithiwr yr oedd yn chwarae pêl-droed gydag ef yng ngwersyll y fyddin diolch i’w ymateb cyflym a’i sgiliau:

Roedd tua 1pm ar ddiwrnod y gêm ac roedd Penswyddog y Gwersyll, yr Uwchgapten Ed Mahony ar y fainc eilyddion i ddechrau. Ar ôl cyfnod byr o chwarae, daeth Ed ar y cae ac es i oddi arno – roedden ni’n ennill 3-0. Aeth y gêm yn ei blaen ond ar ôl ychydig o funudau clywais y chwaraewyr eraill yn galw fy enw. O edrych i fyny, gwelais Ed ar y llawr mewn cyflwr difrifol, wedi cael ataliad y galon heb rybudd. Dechreuodd y milwyr eraill sy’n gydweithwyr â mi, Andy Wilce a Steve McDonough, weithio ar ddadebru cardio-pwlmonaidd (CPR) ar unwaith er mwyn i mi allu mynd i gasglu fy offer Ymatebwr Cyntaf o’r cerbyd.

Gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais a’r cyfarpar meddygol oedd gen i, fel ocsigen a pheiriant diffibrilio allanol awtomataidd (AED), llwyddom i’w ddadebru a’i sefydlogi’n llwyddiannus yn barod i’r criw ambiwlans gyrraedd.

Ffoniwyd 999 at Wasanaethau Ambiwlans Cymru a gofynnwyd am gymorth gan yr ambiwlans awyr wrth i’r criwiau tir fynd i’r safle ar yr un pryd.

Diolch i’w hymateb cyflym, aethpwyd ag Ed i Ysbyty Treforys, Abertawe mewn Ambiwlans Awyr i gael triniaeth bellach ac ers hynny mae wedi gwella’n iawn yn sgil ei brofiad.

Roedd yn fraint mynd i seremoni wobrwyo ddiweddar Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a derbyn Gwobr Cymeradwyaeth Uchel Gail Williams am yr hyn roeddwn wedi’i wneud yn yr achos hwn, ond y fraint fwyaf oedd gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mark yn derbyn ei wobr
Mark yn derbyn ei wobr

Pan ddaw’r holl ‘gocos’ at ei gilydd a rhoddir y ‘gadwyn oroesi’ ar waith, mae bywyd yn cael ei achub. Bu i bawb, o’r rhai a gymerodd yr alwad i’r rhai a anfonodd yr unedau allan, y rhai gerllaw a rodd CPR a’r Ymatebwyr Cyntaf, staff brys y gwasanaeth ambiwlans a’r rhai o fewn y GIG, chwarae eu rhan y diwrnod hwnnw ym mis Mawrth.

Penderfynais fynd yn Ymatebwr Cyntaf yn y gymuned wledig gan i mi gredu y gallwn wneud rhywbeth i gynorthwyo’r gwasanaeth ambiwlans cyn bod y claf yn cyrraedd yr ysbyty. Mae Ymateb Cyntaf yn ymwneud â chynorthwyo a rhoi gweithdrefnau meddygol ar waith cyn i’r gwasanaeth ambiwlans gyrraedd y lleoliad. Yn ogystal â chynorthwyo’r gwasanaeth, fel gwirfoddolwyr dysgir sgiliau bywyd i ni y gallwn alw arnynt unrhyw bryd ….. fel y gwnes i ddarganfod yn ystod gêm gyffredin o bêl droed.

Gwrandewch ar gyfweliad gyda Mark

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n recriwtio Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned yn ardaloedd Aberhonddu, Crucywel ac Ystradgynlais. Os teimlwch y gallwch chi wneud gwahaniaeth i’ch cymuned, ewch i www.ambulance.wales.nhs.uk i lawrlwytho ffurflen.

Nodyn i’r golygydd: Derbyniodd Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol De Powys £5,000 gan ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s