Sioe radio o Gymru ar donnau awyr America

Yma, mae Jane Latham o UCAN Productions a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn disgrifio sut mae taith i America wedi creu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc â nam ar y golwg yng Nghymru:

UCAN
Jane gyda Matt o Ysgol Perkins i’r Deillion

Roeddwn yn arfer credu ac yn gobeithio y byddwn, wrth gyrraedd fy 50au hwyr, yn anelu’n hamddenol at ymddeoliad esmwyth yn yr haul, ond mae bywyd yn brysurach nawr nag erioed. Mae 2012 wedi bod yn flwyddyn syfrdanol ac yn ôl pob tebyg un o flynyddoedd gorau fy mywyd, a hynny i gyd diolch i’r bobl ifanc ryfeddol rwy’n gweithio gyda nhw.

Rwy’n hynod o ffodus o fod yn Gyfarwyddwr Datblygu UCAN Productions, grŵp celfyddydau perfformio ar gyfer pobl ifanc ddall ac â golwg rhannol. Mae gan UCAN grwpiau ym mhob cwr o Gymru, a thros y tair blynedd diwethaf mae wedi bod yn rhedeg prosiect a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o’r enw Radio UCAN gyda’n partneriaid RNIB Cymru. Mae’r prosiect yn helpu pobl ifanc â nam ar y golwg i greu cynnwys ar gyfer Radio INSIGHT a gorsafoedd radio cymunedol eraill. Amcan Radio UCAN yw dysgu sgiliau newydd i’n pobl ifanc a thaflu goleuni ar eu dawn ryfeddol.

Rydym bob amser yn gobeithio y byddai ein prosiect yn arwain at bethau mawr a mwy o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc â nam ar y golwg yng Nghymru, ac rwy’n falch iawn o adrodd mai dyna’n union yr hyn sydd wedi digwydd! Yn ddiweddar dyfarnwyd Cymrodoriaeth Deithio Winston Churchill i mi, a ddefnyddiais i deithio o gwmpas America yn dod o hyd i gyfeillion a chyfleoedd newydd ar gyfer aelodau UCAN. Pan gyrhaeddais Ysgol y Deillion Perkins fyd-enwog yn Boston, cwrddais â dyn ifanc hyfryd o’r enw Matt, sy’n helpu i reoli Canolfan Technoleg Grousbeck Ysgol Perkins.

Er mawr lawenydd i mi, roedd yr Ysgol newydd lansio ei gorsaf radio ei hun ac roeddem yn ffodus o fedru manteisio ar y ffaith yr oedden nhw’n chwilio am gynnwys i’w ddarlledu. Ar ôl gwrando ar yr holl waith yr oeddem wedi’i wneud ar Radio UCAN, cyhoeddodd Matt y byddai’n falch o ddarlledu llawer o’n heitemau, gan gynnwys ein hopera sebon, ‘Latham Lane’. Nid oes angen dweud fy mod innau a holl aelodau UCAN wrth ein boddau â hyn, a’n bod yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd â’n cyfeillion newydd yn America ar brosiectau ar y we.  Rwy’n credu y byddaf yn aros ychydig yn hwy cyn ystyried ymddeol.

I wrando ar Radio UCAN ewch i www.ucanproductions.org

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s