Mynd i'r cynnwys

Ymrwymiad MAWR i’r amgylchedd

Mawrth 4, 2013

Wrth i’r Wythnos Hinsawdd Genedlaethol gychwyn heddiw, mae Peter Ainsworth, Cadeirydd DU y Gronfa Loteri Fawr, yn edrych ymlaen at y cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol ac yn myfyrio ar y cynnydd a wnaed gan rai o’r prosiectau amgylcheddol gwych y mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi helpu i’w gwireddu:

Peter Ainsworth. Chair, Big Lottery Fund.Fel cipolwg cyflym, mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu dros £342 miliwn trwy ein mentrau amgylcheddol ers 2006/07, ac mae’r ffigur hwnnw’n sylweddol uwch pan ystyrir grantiau amgylcheddol unigol a wnaed i gymunedau o dan ein rhaglenni Reaching Communities ac Arian i Bawb.

Yng Nghymru, derbyniodd Grŵp Cymunedol Cilgwyn £24,600 ym mis Rhagfyr i redeg cynllun ceir trydanol ger Trefdraeth, Sir Benfro, a allai gynrychioli gwledigaeth o’r dyfodol. Bydd y grŵp yn defnyddio’r ariannu i brynu fan a char trydanol i sefydlu clwb cludiant trydanol cymunedol, gan ddarparu cyfleuster rhannu ceir ar gyfer y gymuned a lleihau’r angen am ail geir. Defnyddir y fan i gludo nwyddau a chynnyrch ffres o bob cwr o’r rhanbarth, a defnyddir ynni adnewyddadwy i ailwefru’r cerbydau. Mae’r grŵp ar fin prynu eu cerbydau  rhoi prosiect amgylcheddol heb ei ail ar waith

Mae grŵp arall o Gymru, Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers, yn defnyddio dyfarniad Pawb a’i Le o £160,934 i redeg y prosiect PEAK.

Mae’r cynllun, sydd â’r nod o helpu’r amgylchedd, hefyd yn gwella sgiliau ac addysg pobl ifanc 14 – 18 oed sydd wedi cael eu gwahardd o’r ysgol. Ymysg amrediad helaeth o weithgareddau, mae’r grŵp nid er elw yn rhedeg y Siop Dodrefn Gymunedol, sy’n darparu dodrefn wedi’i adnewyddu i bobl ar incwm isel. Gall pobl ifanc ar y prosiect ennill profiad gwaith gwerthfawr yn y siop, gan eu paratoi ar gyfer y byd gwaith ac ar yr un pryd, lleihau maint y gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi. Mae prosiectau fel y rhain yn hanfodol gan na allwn edrych at y dyfodol heb gynnwys y genhedlaeth nesaf yn ein cynlluniau.

Ar hyn o bryd mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ymchwilio i raglen DU gyfan a fydd yn rhoi cyfle gwell i bobl ifanc ddweud eu dweud wrth wella’r amgylchedd lleol gan mai eu dyfodol nhw fydd yn cael ei effeithio fwyaf gan yr hyn sy’n cael ei wneud nawr. Mae pobl ifanc heddiw, sydd yn aml yn ei chael hi’n anodd ddod o hyd i gyflogaeth, yn cynrychioli adnodd naturiol enfawr o ddawn a syniadau yn aros i gael eu darganfod. Bydd ein rhaglen amgylcheddol newydd yn anelu at fanteisio i’r eithaf ar ynni adnewyddadwy i greu un o’r rhaglenni mwyaf uchelgeisiol hyd yma, gan ddod â phartneriaid priodol ynghyd ar draws y DU a phrofi’r hyn sydd fwyaf effeithiol wrth newid agweddau ac ymddygiad. Mae’n rhan o benderfyniad y Gronfa Loteri Fawr i gefnogi cymunedau ymhellach yn eu hymdrechion i ddiogelu a gwella’u hamgylchedd, ac edrychaf ymlaen at rannu mwy o fanylion maes o law.

I gael gwybod mwy am waith y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru, ewch i’n gwefan ni.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: