Mynd i'r cynnwys

Prosiect Gardd Ddinesig yn ail fyw’r noson yr enillodd arian Miliynau’r Bobl

Mawrth 13, 2013
Carol Jones o Ganolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd yn hel atgofion o'r noson iddynt enill cystadleuaeth Miliynau'r Bobl

Carol Jones o Ganolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd yn hel atgofion o’r noson iddynt enill cystadleuaeth Miliynau’r Bobl

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu pedwar dyfarniad gwych o £50,000 yng Nghymru wrth i’r gystadleuaeth ariannu ar y teledu, Miliynau’r Bobl, lansio heddiw. Gallai prosiectau cymunedol fod â’r cyfle o gael gafael ar yr arian cyhyd ag y gall ymgeiswyr ddarbwyllo eu cymuned trwy ddarllediad ar newyddion ITV Cymru bod eu syniad yn deilwng i dderbyn y wobr.

Yn 2010, enillodd Canolfan Celfyddydau Cymunedol Chapter yng Nghaerdydd gyfran o arian Miliynau’r Bobl i drawsnewid tu blaen y ganolfan i dirwedd fwytadwy o ffrwythau, blodau a llysiau. Mae Chapter a’r garddwyr lleol, Canton Community Gardens, eisiau i’r prosiect godi ymwybyddiaeth am gynhyrchiad bwyd a galluogi trigolion lleol, gwirfoddolwyr ac ysgolion i ddysgu sgiliau garddio ac ailgylchu ymarferol a darganfod mwy am gynaliadwyedd. Mae Carol Jones o Chapter yn cofio’n ôl i’r noson yr enillon nhw y gystadleuaeth. . .

Rwy’n dal i gofio’n glir y munud y gwnaethpwyd y cyhoeddiad ein bod ni wedi ennill pleidlais Miliynau’r Bobl. Roeddem i gyd yn sefyll yng nghyntedd y sinema yn Chapter, roedd y camerâu yn ein ffilmio ac roedd rhai ohonym wedi ein gwisgo fel llysiau enfawr – pupur coch, pysen enfawr a phlanhigyn wy.   Roedd yn brofiad rhyfedd a nerfus iawn.   Roeddem ar bigau’r drain tan y funud olaf. 

Ymgyrchu i enill pleidleisiau gan y cyhoedd yn Chapter

Ymgyrchu i enill pleidleisiau gan y cyhoedd yn Chapter

Roedd gwaedd anferth o hapusrwydd pan enillon ni.   Roedd llawer o bobl wedi gweithio yn galed iawn i wiredd’r syniad o ardd gymunedol yn Chapter o’r syniad cyntaf i’r dirwedd fwytadwy hyfryd sydd yma heddiw.  Garddwyr Cymunedol Canton oedd yr arwyr go iawn gan iddynt ymgyrchu heb stopio yn yr wythnosau cyn y pleidleisio.    Bu preswylwyr lleol ac amrywiath helaeth o gwsmeriaid Chapter yn helpu i ledaenu’r gair ac i gynnwys cyn nifer o bobl a phosibl yn y prosiect. 

Mae arian Miliynau’r Bobl wedi gwneud gwahaniaeth mawr ini.  Mae wedi golygu y gallem wneud y gwaith tirweddu caled, prynu offer a gwneud i’n hymdrechion  cynnar dyfu – yn llythrennol! Llynedd fe gawson ni gnydau da o frocoli, ffa, bresychau deiliog, mafon a llawer mwy.   Gall unrhyw un helpu eu hunain i’r cnydau ac mae llawer yn dod, helpu eu hunain i’r hyn maent ei angen a gadael y gweddill i eraill.   Mae wedi dod a llawer o bobl newydd i mewn i Chapter ac mae pobl wrth eu boddau â’r cyfle i gymryd rhan yn y plannu. 

Fe wnaeth y prosiect weithio gyda'r gymuned leol ac ysgolion i annog pleidleisiau

Fe wnaeth y prosiect weithio gyda’r gymuned leol ac ysgolion i annog pleidleisiau

Rydym wedi gweithio ag ysgolion lleol a gerddi cymunedol i wneud i’r ardd dyfu ac ar gynhyrchu set brydferth o ryseitiau darluniadol a cherdiau sut i dyfu.  Rydym hefyd wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn y gerddi o berfformiad theatr wedi ei seilio ar sied ardd, Cinio Mawr jiwbîli, i ddigwyddiadau bwyd a diod arferol.   Ond efallai mai’r uchafbwynt yw’n gwenynod prysur dros ben a gynhyrchodd gnwd helaeth o fêl y llynedd. 

Yn bendant byddwn yn annog unrhyw un sy’n meddwl am ymgeisio i fynd amdani.  Os ydych chi’n angerddol am eich prosiect yna mae’n ffordd wych o wneud i rywbeth arbennig ddigwydd.

Am wybodaeth bellach am Ganolfan Gelfyddydol Chapter, ewch i www.chapter.org

I gael gwybod mwy am gystadleuaeth Miliynau’r Bobl a sut i ymgeisio am arian, ewch i www.peoplesmillions.org.uk

Neu gwyliwch y fidio i ddarganfod mwy am sut i ymgeisio . . .

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: