Mynd i'r cynnwys

£1.5 miliwn ar gyfer syniadau arloesol MAWR yng Nghymru

Ebrill 3, 2013
Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Heddiw mae Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, John Rose, yn ysgrifennu am lansio ymgyrch werth £1.5 miliwn i chwilio am syniadau newydd sbon yng Nghymru na roddwyd cynnig arnynt unrhyw le arall yn y DU:

Dyma drydedd rownd y rhaglen Awydd am Arloesi a fydd yn buddsoddi arian mewn prosiectau sy’n ceisio dod o hyd i atebion newydd i broblemau cymdeithasol datblygol ynghyd â’r rhai y mae eu gwreiddiau’n ddwfn. Rydym yn ymrwymedig i ddod â gwir welliannau i’r cymunedau mwyaf anghenus, ond mae’n cydnabod nad yw dulliau presennol o ddiwallu anghenion yn gweithio bob tro, a bod rhai anghenion yn newydd, heb fod yna unrhyw ffordd o fynd i’r afael â nhw.

Mae llawer o fudiadau eisiau datblygu dulliau newydd o ddiwallu anghenion, ond yn aml mae diffyg staff ac adnoddau ariannol i roi cynnig ar syniadau newydd. Mae rhoi cynnig ar rywbeth newydd hefyd yn cynnwys risgiau – mae’n bosib y bydd yn gweithio’n rhannol yn unig neu efallai na fydd yn gweithio o gwbl.

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, tasg heriol yw bod yn arloesol, yn enwedig os na warentir llwyddiant. Dyna pam rydym wedi lansio Awydd am Arloesi yng Nghymru. Gall helpu pobl i wireddu eu syniadau newydd mawr. Byddwn yn dyfarnu grantiau rhwng £20,000 ac £1 miliwn, a’r terfyn amser ymgeisio yw 2pm ar ddydd Gwener, 17 Mai 2013.

Mae gennym ddiddordeb mewn ceisiadau gan ystod eang o sectorau a mudiadau er mwyn i’r syniadau “gwirioneddol arloesol gorau” gael eu hadnabod a’u hariannu. Byddwn yn ystyried bod syniad yn un newydd os na roddwyd cynnig arno unrhyw le arall yn y DU, a bydd yn ariannu prosiectau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol cyhyd â bod o leiaf 75 y cant o’r bobl a fydd yn elwa yn byw yng Nghymru.

Ymysg y gofynion allweddol eraill ceir y gofyniad i ddangos bod y prosiect yn un newydd ac arloesol, ymgynghori’n helaeth â phobl sydd â diddordeb yn y gwaith ynghyd â darparwyr gwasanaeth eraill, ymchwil drwyadl i adnabod anghenion a dangos profiad o weithio gyda mudiadau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol i wneud y defnydd gorau o’r arbenigedd.

Mae prosiectau sydd eisoes wedi’u hariannu gan y rhaglen yn cynnwys £489,143 a ddyfarnwyd i Brifysgol Abertawe yn 2012 i’w galluogi i redeg y prosiect Iechyd Rhyngweithiol: Myfyrwyr sy’n Weithwyr Rhyw. Mae’r arian wedi gweld prosiect yn lansio i hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth o anghenion myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw a materion cysylltiedig, ac i ddarparu gwasanaeth iechyd rhywiol arloesol ar eu cyfer. Bydd y prosiect yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru y maent yn weithwyr rhyw, a bydd yn eu cyfeirio i wasanaethau lleol. Bydd y prosiect hefyd yn darparu gwybodaeth iechyd rhywiol ac arweiniad arfer da ar gyfer Prifysgolion a gwasanaethau lleol yng Nghymru.

Ym mis Ionawr y llynedd, derbyniodd Cyrenians Cymru Cyf £793,893 i ddarparu’r Community Horse and Pony Scheme (CHAPS), canolfan geffylau newydd a redir gan y gymuned yn Abertawe sy’n ceisio mynd i’r afael â materion ynglŷn â chlymu a gadael ceffylau, ac ar yr un pryd cynnwys a chefnogi pobl ddi-waith, camddefnyddwyr sylweddau a phobl ifanc sydd wedi dadrithio yn y gymuned.

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen yma. Rydym yn edrych ymlaen at ariannu mwy o syniadau newydd sbon y bydd Cymru’n elwa ohonynt.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: