Mynd i'r cynnwys

Prosiectau o Gymru’n ymddangos ar y Sianel Gymunedol

Ebrill 23, 2013


Mae Matt Johnson o This Morning yn rhoi gwybodaeth i ni am rai o brosiectau’r Gronfa Loteri Fawr sydd wedi rhoi gobaith newydd i gymunedau yng Nghymru. Roedd y seren deledu yn cyflwyno’r trydedd mewn cyfres o raglenni arbennig ar y Gronfa Loteri Fawr sy’n cael eu darlledu ar y Sianel Gymunedol. Mae’r rhaglen UK360 yn rhoi cyfle i gymunedau lleol ar draws y DU leisio eu barn, ac yn y bennod hon mae pedwar prosiect yn cael sylw, gan esbonio sut maen nhw wedi defnyddio arian y Gronfa Loteri Fawr i wella bywydau pobl.

BIG_B_BLU_screenGwyliwch y fideo wrth i ni glywed gan rai o’r prosiectau sydd wedi rhoi gobaith newydd i gymunedau Cymru gyda chefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr.

Rydym yn clywed gan y prosiect Ffrindia yng Ngwynedd, Gogledd-orllewin Cymru sy’n helpu pobl dros 50 oed y maent mewn perygl o gael eu heithrio’n gymdeithasol i dderbyn y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen yn fawr yn y pen draw. Diolch i raglen Llawn BYWYD y Gronfa Loteri Fawr, a ddyfarnodd dros £900,000 i Ffrindia’, mae’r cynllun mewn sefyllfa dda i ffynnu dros y pedair blynedd nesaf.

Ac rydym yn clywed gan Chris Dowling a oedd ar lwybr hunanddinistriol, meddwol a fyddai’n arwain at naill ai’r carchar neu farwolaeth hyd nes iddo ddod i wybod am brosiect Street Football Wales Grŵp Gwalia. Mae grant o £172,000 gan raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr wedi helpu’r prosiect i lansio cynghreiriaid pêl-droed yng Nghasnewydd, Abertawe a Bae Colwyn ynghyd â’r ymgyrch “Sgorio Gôl dros Newid”. Mae’r prosiect hefyd yn anfon timau benywaidd a gwrywaidd i Gwpan y Byd y Digartref yn Poznan fis Awst yma.

Mae’r bennod hefyd yn mynd â ni at Wastesavers yng Nghasnewydd. Yn ogystal â bod yn gyfrifol am gasgliadau ailgylchu yn y ddinas, mae Wastesavers hefyd yn rhedeg y prosiect PEAK, sy’n helpu pobl ifanc ddifreintiedig i ennill sgiliau a chymwysterau ymarferol ar gyfer y gweithle. Er bod y prosiect PEAK yn rhedeg ar raddfa fach ar hyn o bryd, mae cais llwyddiannus i’r Gronfa Loteri Fawr am £160,000 yn golygu bod pethau ar fin gwella. Yn ogystal ag ailwampio’r rhaglenni cyfredol y maen nhw’n eu cynnig, bydd pobl ifanc hefyd yn cael y cyfle i ddysgu am iechyd rhywiol ac ymwybyddiaeth o ysmygu o fis Mai a thros y tair blynedd nesaf.

Ac yn olaf ond nid yn lleiaf, rydym yn galw heibio i brosiect Aspire Bro Afon sy’n creu gweithlu gwirfoddoli amrywiol sydd wedi datblygu i gefnogi pobl leol yn eu cymuned. Mae’r gwirfoddolwyr yn elwa o gael cyfleoedd trwy gefnogaeth, hyfforddiant a phrofiad gwaith, gyda rhai’n symud ymlaen at waith amser llawn a sefydlu eu busnesau eu hunain. Yn ei dro, mae tenantiaid mewn tai ymddeol Bron Afon yn llai unig ac yn treulio mwy o amser gyda ffrindiau newydd. Mae cyfraniad y Gronfa Loteri Fawr o £168,000 wedi helpu i gyflogi mwy o staff, rhedeg mwy o weithgareddau cymunedol a chreu both cyflogadwyedd i helpu pobl i ymwneud â’r gwaith. Mae’r gwirfoddolwyr eu hunain wedi gweld gwelliannau yn eu bywydau bob dydd a chynnydd yn eu hyder, ac mae’r bobl maen nhw wedi’u cefnogi wedi elwa o fywyd cymdeithasol gwell.

Mae’r Sianel Gymunedol (Community Channel) yn darlledu ar Virgin 233, 24/7 ar Sky 539 ac ar Freeview 87 rhwng 2am ac 8am. Mae’r Sianel Gymunedol ar gael ar BT Vision a gwasanaeth ar alwad Sky Anytime.

Beth yw eich barn chi am y ffilmiau hyn? gadewch eich sylwadau isod neu ymunwch â’r sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #CLF. Dilynwch @LoteriFawrCymru ar Twitter am fwy o wybodaeth.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: