Mynd i'r cynnwys

Mil o ddiolch

Mai 7, 2013

Mike Theodoulou aelod pwyllgor y Gronfa Loteri Fawr ar effaith y gyfres teledu The Secret Millions. Mae’r bartneriaeth o £10 miliwn rhwng y Gronfa Loteri Fawr a Channel 4 wedi amlygu syniadau newydd ar gyfer taclo rhai o faterion mwyaf Prydain.

Mike Theodoulou gyda chynllunydd enwog Gok Wan yn ystod ffilmio

Mike Theodoulou gyda’r cynllunydd enwog Gok Wan yn ystod ffilmio

I mi mae’r Secret Millions wedi bod yn llawenydd pur ers y diwrnod cyntaf. Roeddwn yn ffodus i gael fy nghynnwys yn y prosiect o’r cychwyn cyntaf ac wedi fy syfrdanu gan nifer ac ansawdd yr ymgeiswyr y bu’n rhaid i ni gyfweld â nhw er mwyn cyrraedd y pump terfynol. Ar ôl gwylio’r rhaglen derfynol, credaf y gwnaethon ni’r dewisiadau iawn a bod Channel 4 wedi delio gyda phob mater, pob pennod gyda sensitifrwydd a gonestrwydd ac ar ben hynny, wedi cynhyrchu cyfres deledu dda.

I ni yn y Gronfa Loteri Fawr, roedd hyn yn ymwneud â mwy na theledu da. Roedd y prosiect hwn yn bwysig am dri phrif reswm. Yn gyntaf dewiswyd y materion i ymdrin â nhw gan y cyhoedd. Mae’n bwysig i ni ein bod yn annog cyfranogiad y cyhoedd yn ein gwaith, wedi’r cyfan mae’r Loteri Genedlaethol yn eiddo i’r bobl.

Yn ail, roedd hyn yn gyfle gwych i ni ddangos ychydig i’r cyhoedd ym Mhrydain am beth mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei wneud, sut rydym ni’n defnyddio eu harian a pha fath o brosiectau rydym yn eu cefnogi. Ar nodyn personol roedd yn gyfle hefyd i ddangos pwysigrwydd cymryd ambell risg wybodus gyda rhai o’r cynigion, gan na fyddwn byth yn newid bywydau os nad ydym yn cymryd rhywfaint o risg.

Yn olaf, gwerthfawrogwn bob cyfle i amlygu materion cymdeithasol allweddol a chynyddu ymwybyddiaeth o rai o’r heriau a wynebwn fel cymdeithas, ac os gallwn wneud hyn trwy helpu’r mudiadau cymunedol hynny sy’n gweithio’n galed i wneud gwahaniaeth trwy roi sylw iddynt, mae’n werth ei wneud.

Mae’r adborth yr wyf wedi’i dderbyn ar ôl pob rhaglen wedi bod yn anhygoel ac mae gwylio’r rhaglenni hyn wedi fy gwneud yn falch iawn o’r gwaith y mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei wneud, ac yn bwysicach na hynny gwn fod pawb sy’n gweithio i’r mudiad a phawb sydd wedi derbyn ariannu ar gyfer eu prosiectau wedi rhannu’r ymdeimlad hwn o falchder.

Os ydych wedi colli The Secret Millions ar Channel 4, ceisiwch ei ddal ar 4oD. Mae’n werth chweil.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: