Dere ‘mlaen a Chwerthin i Gymru

Mr Robin Graham, un o Gyfarwyddwyr Feel Good Communities ac Arbenigwr Chwerthin
Mr Robin Graham, un o Gyfarwyddwyr Feel Good Communities ac Arbenigwr Chwerthin

Diolch i grant o £5,000 gan raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, bydd CBC Feelgood Communities yn lansio Diwrnod Chwerthin Cyntaf Cymru (12 Mehefin 2013) – prosiect i hyrwyddo chwerthin ar draws y wlad. Mae Mr Robin Graham, un o Gyfarwyddwyr Feel Good Communities ac Arbenigwr Chwerthin, yn esbonio buddion niferus chwerthin. . .

Mae gweithgareddau seiliedig ar chwerthin wedi cael eu rhedeg ledled y byd ers blynyddoedd lawer. Mae rhai’n ddosbarthiadau ymarfer corff, rhai eraill ar gyfer creu cysylltiadau rhwng pobl neu’n dechnegau dysgu i ddelio gyda heriau anodd.  Rydym wedi bod yn arwain y rhain ers 15 mlynedd.  Erbyn hyn ein diddordeb pennaf yw gweithio gyda chymunedau.  Yn 2012 ym Manceinion gwnaethom redeg gŵyl un wythnos gyntaf erioed y byd yn ymwneud â chwerthin am ddim rheswm.  Yn 2013 rydym bellach yn lansio Laugh Wales, prosiect sy’n seiliedig ar y buddion iechyd a lles a ddaw o chwerthin!

Nid yw chwerthin bob amser yn golygu hapus, ac yn aml mae’n fynegiad o ddicter, neu ofn, neu ddiflastod.  Ond gall ei rôl yn ein bywydau fod yn enfawr oherwydd y newidiadau y mae’n eu creu yn ein ffisioleg – yn ein cyrff a’n meddyliau.  Mae’r newidiadau ffisiolegol hyn yn digwydd dim ond gyda chwerthin!

Mae ymchwil wedi’i cyflawni ers degawdau i gefnogi’r syniad mai chwerthin yw’r meddyginiaeth orau.  Trwy chwerthin, mae straen yn cael ei leihau gan fod chwerthin yn gostwng lefelau’r hormonau straen (epinephrin a chortisol) yn ein cyrff. Rydym yn teimlo’n well ar ôl pwl da o chwerthin gan ei fod yn cynyddu lefel yr endorffinau, morffin naturiol y corff, ac yn rhyddhau’r gwrthiselyddion naturiol, dopamin a serotonin.   Ac mae’n rhoi hwb i’n systemau imiwn, yn helpu cylchrediad y gwaed ac yn cynnal iechyd.  Mae llawer iawn o bobl wedi elwa o chwerthin yn fwy yn eu bywydau!

Felly mae’n sylwedd newid anian sy’n gyfreithlon, yn rhad ac am ddim, yn rhydd rhag sgil effeithiau niweidiol nad oes angen presgripsiwn ar ei gyfer. A pho fwyaf y byddwn yn chwerthin, hapusach y gallwn fod. Gallwn ddod o hyd i ffyrdd o’i ddefnyddio i’n helpu mewn sefyllfaoedd anodd a llawn straen.  A hefyd mae chwerthin yn gweithredu fel glud cymdeithasol, gall ddod â phobl yn agosach at ei gilydd a chreu cysylltiadau ar draws cymunedau. Mae eisoes yn rhan o’n ffordd o fyw, a gallwn ddewis cael mwy! Gallwn newid y byd trwy chwerthin.

Cawsom ein gwahodd i Gaerdydd i gymryd rhan mewn digwyddiad lles. Yn ystod y cynllunio dywedais y byddai’n anhygoel cael Diwrnod Chwerthin Cenedlaethol i Gymru, a datblygodd y syniad o’r man hwnnw.  Yr unig wlad sydd â Diwrnod Chwerthin a gefnogir gan y llywodraeth ar hyn o bryd yw Ethiopia. Hoffem i Gymru fod y wlad gyntaf yn Ewrop i wneud hynny.

Mae ein prosiect yn ymwneud ag ymchwilio i sut y gallem greu rhaglen gymunedol o weithgareddau llesol sy’n seiliedig ar chwerthin therapiwtig ac ioga chwerthin fel ffyrdd o wella iechyd meddwl ac iechyd a hapusrwydd yn gyffredinol.  Rydym am siarad gyda mudiadau lleol a chreu Eiriolwyr Chwerthin Cymunedol Gwirfoddol ar draws y wlad.  Rydym am ddod â phobl ynghyd o gefndiroedd, galluoedd a phrofiadau gwahanol.  A byddwn yn lansio’r cyfan ar Ddiwrnod Chwerthin Cenedlaethol cyntaf Cymru.

Dyma brosiect cydlynol ar draws y wlad, a’r cyntaf yn y DU.  Bydd yn cynnwys gweithwyr chwerthin proffesiynol yng Nghymru.  Y flwyddyn nesaf hoffem ddatblygu Gŵyl Chwerthin i Gymru, hyfforddi mwy o bobl i arwain gweithgareddau chwerthin cymunedol a chael llawer o hwyl gyda chwerthin.

Am roi eich barn? Gadewch eich sylwadau isod.

Cael gwybod mwy am waith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru a dilynwch ni ar Twitter

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s