Tyfu cymuned i fod yn falch ohoni yng Nghaerdydd

Mae hi’n Ginio Mawr  ddydd Sul ond dydi hi ddim yn rhy hwyr i chi gynnal un. Pan benderfynodd Emma Parsons Reid gynnal Cinio Mawr ar ei stryd yng Nghaerdydd y llynedd, roedd y gefnogaeth a’r cymorth a dderbyniodd gan ei chymuned leol yn llethol. Yma, mae hi’n rhannu ei stori o sut y rhoddodd bawb help llaw ar y diwrnod; ac sut maent yn gweithio gyda’u gilydd i dyfu cymuned y gallom oll fod yn falch ohoni:

Emma gyda’i gŵr Kevin
Emma gyda’i gŵr Kevin

Fe gawsom ein Cinio Mawr cyntaf ar y Jiwbilî Deiamwnt yn 2012, ar ôl darganfod y Cinio Mawr mewn chwiliad sydyn ar y we. Rhoddodd pecyn y Cinio Mawr rai syniadau gwych imi; a digon o gefnogaeth i’n hysbrydoli i gychwyn ar y gwaith ar y strydoedd.

Fe gynhaliom BBQ i ddathlu ein Cinio Mawr ar Ddydd Sul Mehefin 3ydd y llynedd ac roedd yr holl gymorth a gawsom i drefnu’r diwrnod yn llethol. Bu ein Cymunedau’n Gyntaf lleol yn gymorthwyol iawn yn rhoi menthyg gasibos ini – roeddem yn falch iawn ohonynt gan iddi fwrw glaw yn drwm drwy’r dydd! Trefnais i’r stryd gael ei chau, oedd yn rhwydd iawn i’w wneud gyda’n Cyngor lleol ac fe anfonais daflenni allan i wahodd pobl a dennu cefnogaeth. Daeth cymdogion yn ôl atai yn weddol gyflym gan addo cyflenwi BBQs, systemau sain ayyb, ar gyfer y diwrnod mawr.

Y noson gynt, daeth cymdogion allan i roi’r addurniadau i fyny. Trefnwyd rasys gyda’r plant tan y gwnaeth y glaw hi’n amhosibl ini gario ymlaen. Ymunodd ein cynghorydd lleol yn y dathliadau…..ac yn anffodus gwagodd y gasibo ei ddŵr glaw i gyd i lawr ei chefn! Diolch byth fe gymerod hi’r peth yn dda iawn! Roedd hi’n gyffrous iawn pan ddaeth ITV Wales draw a’n ffilmio ni yn canu’r Anthem Genedlaethol, ac fe aethon ni i gyd i wylio’r cyfan yn nhŷ un o’r cymdogion wedyn.

Ers ein Cinio Mawr mae pawb yn llawer agosach at ei gilydd ac yn gofalu mwy am ei gilydd. Dwi’n gwybod ein bod ni gyd yn edrych ymlaen at ddod ynghyd unwaith eto yn ein tŷ ni fis Mehefin yma. Rydym ni’n cael parti gardd gyda phawb yn dod a bwyd a diod i’n tŷ ni. Dwi wedi trefnu’r gasibo eto rhag ofn y bydd glaw! Ers ein digwyddiad rydym ni wedi cael ein gwahodd i sawl parti yn nhai ein gilydd ag yn y tywydd braf, rydym yn sgwrsio tra’n garddio ac yn cael clonc go iawn. Mae un o’r preswylwyr ar y stryd yn sal iawn ac mae ei wraig yn gwybod y gall ofyn am gymorth os bydd ei angen ac fe wnes i beth siopa iddi pan gawsom ni eira.

Rwy’n mwynhau gwybod y galla i alw ar gymydog os byddaf angen cymorth ac mae’n gwneud imi deimlo yn ddiogel mod i’n gwybod enwau pawb sy’n byw yn y stryd. Rydym yn cadw llygad ar eiddo ein gilydd ac rydym yn rhannu hanes yn dilyn ein partïon. Mae gennym lyniau o bawb yn mwynhau ei gilydd ac mae hyny yn beth hyfryd i’w basio ymlaen i’m wyrion a wyresau. Maent wrth eu boddau ar fy stryd ac maent yn chware allan gyda’r plant eraill nawr pan fyddant yn dod i aros gyda mi. Mi fyddant yn tyfu fyny gyda theimlad o gymuned ac rwy’n teimlo yn falch iawn i allu rhoi hyny iddynt.”

Dydi hi ddim yn rhy hwyr i gynnal Cinio Mawr! Gwnewch gais i dderbyn eich pecyn rhad ac am ddim drwy ymweld â http://www.thebiglunch.com/neu ffoniwch y tîm ar 0845 580 8181.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s