Mynd i'r cynnwys

Rydych am glywed oddi wrthych

Mehefin 10, 2013

Gan John Rose, Cyfarwyddwr Cymru

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Efallai eich bod wedi fy nghlywed i’n dweud, neu ddarllen blog oddi wrthyf, am sut mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu £100,000 y dydd yng Nghymru i helpu’r cymunedau mwyaf anghenus.

Rwy’n mwynhau dweud hynny pryd bynnag y gallaf gan ei fod yn atgoffa pawb o faint o effaith yr ydym ni a’n prosiectau yn ei wneud. Ond roeddem yn meddwl y byddai’n syniad da i ofyn i bobl Cymru ddweud eu dweud am waith y Gronfa Loteri Fawr, felly heddiw rydym yn lansio 100 Llais MAWR. Mae’n 100, sy’n cyfateb i’r swm dyddiol o £100,000 rydym yn ei ddyfarnu, ond rydym hefyd yn anelu at gywain o leiaf 100 o leisiau o brosiectau rydym wedi’u hariannu, budd-ddeiliaid ac efallai ambell berson enwog yma ac acw i helpu i amlygu’r holl bethau rhyfeddol sy’n cael eu cyflawni trwy ein hariannu.

Rydym yn hyderus ein bod yn gwneud gwaith da, ond mae’r Gronfa Loteri Fawr yn fudiad sydd hefyd yn fwy na pharod i wrando a dysgu. Felly, rydym yn fwy na hapus i bobl ddweud wrthym beth yw eu barn am yr hyn yr ydym yn ei wneud bob dydd. Mae siarad, a chwrdd, â’r prosiectau a ariannwn bob amser yn llenwi fi gyda pharch – mae rhai pethau gwirioneddol anhygoel yn digwydd ar eich stepen ddrws, gan helpu pobl o bob cefndir.

I helpu i ddangos hyn ac fel ffordd dda o lansio 100 Llais MAWR, rydym am i chi wylio ffilm fer yn dangos tair stori deimladwy am bobl y mae eu bywydau wedi cael eu helpu gan ein hariannu. Ar ôl i chi ei gwylio isod, darllenwch am sut y gallwch gymryd rhan mewn 100 Llais MAWR. Diolch i chi, ac edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych:

Lleisiwch eich barn am waith y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yma:

Facebook: http://www.facebook.com/biglotteryfundwales
Twitter: @LoteriFawrCymru
E-bost: cymru@cronfaloterifawr.org.uk
Ffôn: 0300 123 0735
Gwefan: http://www.cronfaloterifawr.org.uk/welsh/community/100-big-voices

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Gorffennaf 15, 2013 12:48 pm

    Reblogged this on Blog Mawr Cymru.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: