Mynd i'r cynnwys

Atal alcoholiaeth ymysg pobl hŷn

Mehefin 17, 2013

BIG_B_BLU_screenGan Janet Thickpenny, ymgynghorydd polisi a dysgu gyda’r Gronfa Loteri Fawr

Rwyf wedi bod â diddordeb yn ein gwaith gyda phobl hŷn yng Nghymru ers ymwneud â datblygu a chyflwyno ein rhaglen Llawn BYWYD sy’n cefnogi prosiectau i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth a bod yn gyfaill ar gyfer pobl dros 50 oed.

 Roedd yn bleser felly i mi ymwneud â datblygu Ailfeddwl Iechyd Da, rhaglen newydd a chyffrous gan y Gronfa Loteri Fawr sy’n anelu at fynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol nes ymlaen mewn bywyd ymysg pobl hŷn ar draws y DU. Mae hyn yn bwysig gan yr amcangyfrifir bod dros 1.4 miliwn o bobl yn y DU yn yfed dros derfynau diogel ac mae nifer y derbyniadau cysylltiedig i’r ysbyty’n cynyddu, gan godi pryderon ymysg gweithwyr iechyd proffesiynol.

Yn dilyn gwaith ymgynghori gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Llywodraeth Cymru a budd-ddeiliaid ar draws y DU, mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi mynd ati i chwilio am Bartner DU a fydd yn datblygu strategaeth i adnabod a rheoli portffolio o 15-20 o brosiectau sydd naill ai’n rhoi cynnig ar ymagweddau ataliol neu a fydd yn efelychu ymagweddau presennol sydd wedi profi’n llwyddiannus. Ar hyn o bryd mae’r tîm yn briffio partneriaid ar draws y DU ar y cyfle cyffrous hwn, gyda digwyddiad yng Nghymru ar 18 Mehefin.

Mae’r rhaglen yn anelu at gyfeirio polisïau ac arfer ar draws y DU o ran atal dibyniaeth ar alcohol nes ymlaen mewn bywyd, darparu gwasanaethau ymyrraeth mwy effeithiol a gwella iechyd a lles pobl dros 50 oed sydd mewn perygl o fynd yn gaeth i alcohol, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Mae hyn yn arbennig o gyffrous a pherthnasol yng Nghymru yng ngoleuni Strategaeth Pobl Hŷn Cymru 2013-2023 a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy’n cadarnhau bod y broblem yn bryder cynyddol a bod angen cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau mewn henoed.

Bydd y gwasanaethau yng Nghymru hefyd yn gweddu i’n prosiectau Llawn BYWYD presennol sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer pobl hŷn mewn dau faes: eiriolaeth a bod yn gyfaill Mae’r 29 o brosiectau presennol yn anelu at wella rhyngweithio cymdeithasol er mwyn lleihau unigedd, un o achosion camddefnyddio alcohol, gwella lles, a chynyddu hyder a gallu pobl i fanteisio ar heriau a chyfleoedd heneiddio.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: