Mynd i'r cynnwys

Yr athrawes fach yn gwneud gwahaniaeth mawr

Gorffennaf 4, 2013
Mae Polly sy'n naw mis oed a'i Mam, Rachel, wedi bod yn dysgu rhai o’r gwersi pwysicaf mewn bywyd i blant

Mae Polly sy’n naw mis oed a’i Mam, Rachel, wedi bod yn dysgu rhai o’r gwersi pwysicaf mewn bywyd i blant

Efallai mai dim ond deg mis oed yw Polly ond mae hi eisoes wedi bod yn dysgu rhai o’r gwersi pwysicaf mewn bywyd i blant yn Ysgol Gynradd Llanedern yng Nghaerdydd dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae Polly a’i mam, Rachel Taylor-Beales, ymysg y rhieni a’r plant bach yng Nghymru sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect miliwn o bunnoedd, Roots of Empathy, a’i ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Yn cael ei redeg gan Gweithredu dros Blant, mae Roots of Empathy yn raglen arloesol sy’n meithrin datblygiad empathi a sgiliau cymdeithasol ymysg plant drwy ddod a babi, a’i adnabyddir fel y ‘Tiny Teacher’, a rhiant i mewn i’r dosbarth dros gyfnod y flwyddyn ysgol. 

Mae Rachel o’r Rhath, Caerdydd, yn edrych yn ôl ar flwyddyn gyntaf y prosiect, sy’n cael ei redeg yng Nghymru am y tro cyntaf. . . 

Cefais fy ngwahodd i gymryd rhan gan fy ffrind.  Roedd hi’n gwybod fy mod i’n feichiog ac fe gysylltodd â mi cyn i Polly gael ei geni.  Roeddwn yn meddwl ei fod yn syniad gwych ac fe aethom i’r ysgol ar ddechrau’r tymor newydd. Ethos y rhaglen wnaeth imi fod eisiau cymryd rhan yn fwy na dim.

Mae wedi bod yn gyfle gwych i fod yn rhan o’r Roots of Empathy ac rwyf yn wir wedi mwynhau gweld y deinameg yn tyfu a datblygu trwy ryngweithiad y dosbarth â’m merch a thrwy ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd am fod yn fam iddi.

Nid yn unig y mae’n dda yn nhermau’r llythrennedd emosiynol sy’n cael ei archwilio drwy’r cwrs ond mae hefyd yn dysgu’r sgiliau sylfaenol o sut i edrych ar ôl babi, sydd yn un o’r pethau pwysicaf y gallwn wneud yn ein bywydau.

Roedd yn awyrgylch hyfryd a chroesawgar ac roedd y plant yn gyffrous iawn i gwrdd â Polly. Roed rhai o’r plant yn aflonydd yn y dechrau ond wrth i amser fynd yn ei flaen, roeddynt oll yn cymryd rhan.

Rachel a Polly gyda'r dosbarth o Ysgol Gynradd Llanedern

Rachel a Polly gyda’r dosbarth o Ysgol Gynradd Llanedern, Caerdydd

Dros gyfod o flwyddyn, mae’r plant wedi dod i ganolbwyntio ac maent yn rhoi croeso cynnes i Polly bob tro yr awn i mewn. Maent wedi gofyn rhai cwestiynau ingol am ei datblygiad a sut brofiad yw hi i fod yn fam.  Mae gallu’r plant i wrando wedi yn datblygu yn fawr dros gyfnod y cwrs o’m safbwynt i ac maen nhw wedi bod yn ddosbarth bywiog a llawn hwyl i fod yn rhan ohonynt.

Mae hefyd wedi bod yn wych i weld Polly yn tyfu mewn hyder o fewn yr awyrgylch, ac i weld faint mae hi’n mwynhau’r sesiynau. Mae’n fraint i allu rhannu pob carreg filltir ryfeddol fel maent yn digwydd gyda dosbarth cyfan a’u hathrawon ac i wybod y gall eich plentyn effeithio ar fywydau eraill mewn modd mor bositif a hithau mor ifanc.

I mi yn bersonol, mae’r prosiect wedi bod yn wych i fod yn rhan ohono. Rwyf wedi gweld y gwahaniaeth y gall babi ei wneud i fywydau pobl o’r diwrnod cyntaf.   Mae’r plant i gyd yn gyffrous am y cerrig milltir gwahanol a’r siwrne y maent arno gyda hi.

Dylai prosiectau fel hwn fod yn rhan annatod o addysg bob plentyn. Os nad yw bywyd teuluol rhai plant yr hyn a ddylai fod, yna gall prosiectau o’r math yma helpu i godi ymwybyddiaeth i’r plentyn a’r athrawon yn yr ysgol. Felly dwi’n credu ei fod yn gweithio ar nifer o lefelau gwahanol.

Byddwn yn argymell yn gryf i unrhyw riant gymryd rhan mewn Roots of Empathy gan ei fod yn ffordd rhyngweithiol wych i fod yn rhan o broses addysgol integredig ar gyfer y dosbarth, y babi ac, o’m mhrofiad fy hun, y rhiant unigol hefyd.

Am wybodaeth bellach am y prosiect, ewch i wefan Gweithredu dros Blant drwy glicio yma.

No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: