Yr athrawes fach yn gwneud gwahaniaeth mawr

Mae Polly sy'n naw mis oed a'i Mam, Rachel, wedi bod yn dysgu rhai o’r gwersi pwysicaf mewn bywyd i blant
Mae Polly sy’n naw mis oed a’i Mam, Rachel, wedi bod yn dysgu rhai o’r gwersi pwysicaf mewn bywyd i blant

Efallai mai dim ond deg mis oed yw Polly ond mae hi eisoes wedi bod yn dysgu rhai o’r gwersi pwysicaf mewn bywyd i blant yn Ysgol Gynradd Llanedern yng Nghaerdydd dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae Polly a’i mam, Rachel Taylor-Beales, ymysg y rhieni a’r plant bach yng Nghymru sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect miliwn o bunnoedd, Roots of Empathy, a’i ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Yn cael ei redeg gan Gweithredu dros Blant, mae Roots of Empathy yn raglen arloesol sy’n meithrin datblygiad empathi a sgiliau cymdeithasol ymysg plant drwy ddod a babi, a’i adnabyddir fel y ‘Tiny Teacher’, a rhiant i mewn i’r dosbarth dros gyfnod y flwyddyn ysgol. 

Mae Rachel o’r Rhath, Caerdydd, yn edrych yn ôl ar flwyddyn gyntaf y prosiect, sy’n cael ei redeg yng Nghymru am y tro cyntaf. . . 

Cefais fy ngwahodd i gymryd rhan gan fy ffrind.  Roedd hi’n gwybod fy mod i’n feichiog ac fe gysylltodd â mi cyn i Polly gael ei geni.  Roeddwn yn meddwl ei fod yn syniad gwych ac fe aethom i’r ysgol ar ddechrau’r tymor newydd. Ethos y rhaglen wnaeth imi fod eisiau cymryd rhan yn fwy na dim.

Mae wedi bod yn gyfle gwych i fod yn rhan o’r Roots of Empathy ac rwyf yn wir wedi mwynhau gweld y deinameg yn tyfu a datblygu trwy ryngweithiad y dosbarth â’m merch a thrwy ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd am fod yn fam iddi.

Nid yn unig y mae’n dda yn nhermau’r llythrennedd emosiynol sy’n cael ei archwilio drwy’r cwrs ond mae hefyd yn dysgu’r sgiliau sylfaenol o sut i edrych ar ôl babi, sydd yn un o’r pethau pwysicaf y gallwn wneud yn ein bywydau.

Roedd yn awyrgylch hyfryd a chroesawgar ac roedd y plant yn gyffrous iawn i gwrdd â Polly. Roed rhai o’r plant yn aflonydd yn y dechrau ond wrth i amser fynd yn ei flaen, roeddynt oll yn cymryd rhan.

Rachel a Polly gyda'r dosbarth o Ysgol Gynradd Llanedern
Rachel a Polly gyda’r dosbarth o Ysgol Gynradd Llanedern, Caerdydd

Dros gyfod o flwyddyn, mae’r plant wedi dod i ganolbwyntio ac maent yn rhoi croeso cynnes i Polly bob tro yr awn i mewn. Maent wedi gofyn rhai cwestiynau ingol am ei datblygiad a sut brofiad yw hi i fod yn fam.  Mae gallu’r plant i wrando wedi yn datblygu yn fawr dros gyfnod y cwrs o’m safbwynt i ac maen nhw wedi bod yn ddosbarth bywiog a llawn hwyl i fod yn rhan ohonynt.

Mae hefyd wedi bod yn wych i weld Polly yn tyfu mewn hyder o fewn yr awyrgylch, ac i weld faint mae hi’n mwynhau’r sesiynau. Mae’n fraint i allu rhannu pob carreg filltir ryfeddol fel maent yn digwydd gyda dosbarth cyfan a’u hathrawon ac i wybod y gall eich plentyn effeithio ar fywydau eraill mewn modd mor bositif a hithau mor ifanc.

I mi yn bersonol, mae’r prosiect wedi bod yn wych i fod yn rhan ohono. Rwyf wedi gweld y gwahaniaeth y gall babi ei wneud i fywydau pobl o’r diwrnod cyntaf.   Mae’r plant i gyd yn gyffrous am y cerrig milltir gwahanol a’r siwrne y maent arno gyda hi.

Dylai prosiectau fel hwn fod yn rhan annatod o addysg bob plentyn. Os nad yw bywyd teuluol rhai plant yr hyn a ddylai fod, yna gall prosiectau o’r math yma helpu i godi ymwybyddiaeth i’r plentyn a’r athrawon yn yr ysgol. Felly dwi’n credu ei fod yn gweithio ar nifer o lefelau gwahanol.

Byddwn yn argymell yn gryf i unrhyw riant gymryd rhan mewn Roots of Empathy gan ei fod yn ffordd rhyngweithiol wych i fod yn rhan o broses addysgol integredig ar gyfer y dosbarth, y babi ac, o’m mhrofiad fy hun, y rhiant unigol hefyd.

Am wybodaeth bellach am y prosiect, ewch i wefan Gweithredu dros Blant drwy glicio yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s