Taclo bwlio gyda PRYDE

Scott McCarthy
Scott McCarthy

Bu Scott McCarthy, 19 oed, o Gasnewydd, De Cymru, yn gwrthsefyll bwlio homoffobig trwy gydol ei fywyd yn yr ysgol gan na allai ei gymheiriaid dderbyn ei rywioldeb. Trwy gydol ei arddegau, aeth Scott yn gynyddol wrthgymdeithasol gan iddo deimlo wedi’i ddieithrio a heb fedru uniaethu ag unrhyw un oherwydd diffyg cefnogaeth.

Erbyn hyn mae Scott yn gweithio gyda Fixers i newid agweddau at y gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LGBT) trwy gynnal cyfres o weithdai, ac mae wedi cwblhau gweithio ar ffilm sy’n hyrwyddo ei rwydwaith cefnogi. Bydd ei ymgyrch PRYDE (Pride, Rights, You, Different, Equality) yn darparu gwybodaeth am ystod o bynciau LGBT gan gynnwys ‘dod allan’, bwlio homoffobig ac iechyd rhywiol.

“Ces i fy mwlio o oedran cynnar iawn gan yr oeddwn mor wahanol i’r rhan fwyaf o fechgyn o’r un oedran. Rwy’n dwlu ar theatr, dawns a cherdd ac wedi gwneud ers pan yr oeddwn i’n ifanc,” meddai Scott. “Golygodd hyn, yn ogystal â’m personoliaeth ychydig yn fwy merchetaidd, fy mod yn darged ar gyfer bwlio. Yna aeth dod allan yn hoyw hyd yn oed yn anoddach gan i mi bryderu y byddai’r gamdriniaeth – ar lafar gan mwyaf – yn mynd hyd yn oed yn waeth.”

Yn aml aeth y bwlio yn yr ysgol y tu allan i’r ysgol a derbyniodd Scott gryn dipyn o gamdriniaeth ar Facebook.

“Roeddwn yn teimlo eisoes fy mod ar fy mhen fy hun, a gwaethygodd hynny o ganlyniad i’r bwlio. Roedd yn gyfnod llawn straen, ac roedd ychydig iawn o gefnogaeth ar gael,” meddai. “Roeddwn yn rhy ofnus i chwilio am gefnogaeth i ddechrau gan nad oeddwn eisiau i’m problemau fynd yn wybodaeth gyffredin neu arwain at fwy o reswm i’r bwlis fy erlid i.”

Mae Scott yn gobeithio rhedeg ei weithdai ochr yn ochr â’i wefan ei hun a fydd yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy’n wynebu’r un anawsterau ag y gwnaeth ef. Ac mae wedi cychwyn grŵp Facebook (PRYDE LGBT+ Support) ar gyfer ei brosiect, ac yn y pen draw mae’n gobeithio troi ei achos yn elusen.

“Rwy’n gobeithio sicrhau na fydd rhaid i bobl LGBT ifanc eraill brofi’r pethau yr ydw i, neu eraill mewn sefyllfa debyg, wedi’u profi,” meddai Scott. “Dw i eisiau cynnig cefnogaeth iddynt ble bynnag y bo’n bosib ac yn mynd i’r afael â’r materion ehangach, ac yn y pen draw ehangu’r mudiad ar draws y wlad yn ystod y blynyddoedd i ddod.”

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect ewch i http://www.prydelgbt.org/

Gwylio ffilm Scott http://vimeo.com/59053038#

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s