Goroeswyr Strôc yn Gafael mewn Grant gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ar ôl pleidlais gyhoeddus, rhannodd pum grŵp o Gaerffili yn ne Cymru £25,000 yn ein cystadleuaeth Gafael mewn Grant ddiweddaraf. Gallwch ddarllen am y profiad o ennill mewn blog gan Margaret Turner o’r Gymdeithas Strôc – un o’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Gymdeithas Strôc
Gymdeithas Strôc

Rydym yn gyffro i gyd ar ôl ennill £5,000 ar gyfer ein dau grŵp strôc yn ardal Caerffili. Diolch i’r cynllun Gafael mewn Grant bydd modd o dros 80 o oroeswyr strôc wneud cyrsiau a gweithdai i helpu gydag ailsefydlu a dysgu sgiliau newydd. Allen ni ddim aros am rannu’r newyddion gydag aelodau ein grŵp. Mae’r cyrsiau hyn yn rhywbeth y maen nhw wedi bod yn awyddus i wneud ers tro ond heb ariannu nid oedd yn bosib.Mae’r grwpiau’n llinell fywyd i lawer o’n haelodau gan fod yr ychydig oriau ‘na o gymdeithasu’n uchafbwynt i’w hwythnos. Trwy gymryd rhan yn y cyrsiau rydym yn gobeithio y bydd ein haelodau’n gweld cynnydd yn eu hyder, gan eu galluogi i ddechrau ailadeiladu eu bywydau.

Mae’r grant yn golygu y gall y grwpiau ailddysgu sgiliau megis coginio neu arddio ac mae llawer o aelodau wrth eu boddau y gallant roi cynnig ar rywbeth gwahanol ac efallai dod o hyd i ddiddordeb neu ddawn newydd.

Mae wedi bod yn fwrlwm o weithgarwch ers i ni wybod ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer yn y 10 terfynol ac roedd yr wythnos bleidleisio’n brysur ond yn brofiad hynod o gadarnhaol wrth i ni gwrdd â phobl newydd a chodi ein proffil.

Rhaid i ni ddweud diolch yn fawr am y gefnogaeth ryfeddol a gawsom gan ein holl gysylltau, y rhai hen a’r rhai newydd. Cymerodd llawer o fusnesau lleol ran ac roedd aelodau’r cyngor lleol yn rhagweithiol iawn wrth roi’r si ar led.

Hoffem annog grwpiau eraill yng Nghaerffili i ymgeisio i’r cynllun hwn os caiff ei gynnig eto, gan yr oedd yn bleser i weithio gyda Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Diolch yn fawr eto i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gynnig y cyfle hwn i grwpiau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s