Mynd i'r cynnwys

Rydym eisiau eich barn!

Mawrth 21, 2014

Flower Boy

Eich Barn
Ein Dyfodol

Hoffai’r Gronfa Loteri Fawr eich gwahodd chi i’n digwyddiad ymgynghori i gychwyn y camau cyntaf o ddatblygu ein gweledigaeth ariannu newydd ar gyfer y cyfnod 2015-2021.

Mae cryn dipyn wedi newid ers i ni gyhoeddi ‘Y Farn Fawr’, ond erys ein cenhadaeth heb ei newid: dod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r bobl fwyaf mewn angen’.

Fe hoffem gywain eich barn a chlywed eich syniadau er mwyn cyfeirio pwy ydym ni fel ariannwr a’r hyn y dylem fod yn ei wneud yn ogystal â meysydd buddsoddi posib ar gyfer Cymru.

Mae’r meysydd buddsoddi yr ydym yn eu hystyried yn cynnwys:

  • Tlodi gwledig
  • Paratoi’r trydydd sector at y dyfodol
  • Cefnogaeth ar gyfer pobl anabl neu’r rhai â salwch sy’n cyfyngu ar eu bywydau
  • Gwydnwch, gwybodaeth a chynhwysiad ariannol
  • Yr amgylchedd, gan ganolbwyntio ar weithgareddau cymunedol sy’n adeiladu cyfalaf cymdeithasol.

Bydd yr ymgynghoriad yn cynnig cryn dipyn o gyfle hefyd i awgrymu ac archwilio themâu posib eraill.

Rydym yn cynnal dau ddigwyddiad, un ar 9 Ebrill yng Nghanolfan Fusnes Conwy a’r llall ar 1 Mai yn Future Inn, Caerdydd.

Sylwer mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael a’u bod ar sail y cyntaf i’r felin.  Cwblhewch y Ffurflen Cadw Lle a’i ddychwelid i ni drwy e-bost.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

John Rose
Cyfarwyddwr Cymru

Ymunwch â’r sgwrs ar twitter #eichllais
Hoffi ein tudalen Facebook

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: