Mynd i'r cynnwys

Methu aros tan Mehefin 1af!

Mai 15, 2014

Big Lunch Pack - resizedDaliodd y Pecyn Cinio am Ddim fy llygad a sylweddolais y byddai’r Cinio Mawr yn ffordd wych o ddod â’n preswylwyr ynghyd – yn enwedig y preswylwyr hynny sy’n bwyta ar eu pennau eu hunain yn aml.

Mae’r Cinio Mawr yn syniad syml; annog cynifer o bobl â phosib ar draws y DU i gael cinio gyda’u cymdogion. Mae hyn yn digwydd bob blwyddyn ar y dydd Sul cyntaf ym mis Mehefin a gall fod cyn lleied â phryd bach o fwyd yn yr ardd neu mor fawr â pharti stryd go iawn.

Anna Newman yw fy enw i; rwyf wedi bod yn gweithio yng Nghymdeithas Tai Clwyd Alyn* ers ychydig dros bum mlynedd nawr. Fy rôl i fel warden yw cefnogi’r preswylwyr a’u teuluoedd, gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn hapus yn eu preswylfeydd. Yn bennaf mae’r trigolion dros 55 oed ac yn annibynnol. Mae’r ganolfan dw i’n gweithio ynddi’n cynnwys tri deg chwech o fflatiau ac mae gennym Lolfa Gymunedol ar gyfer ystod eang o weithgareddau sydd ar gael i’r gymdogaeth ei defnyddio hefyd.

Llys Erw Arian i Bawb - resizedYm mis Mai y llynedd dyfarnwyd £4593.00 i ni gan Arian i Bawb Cymru i wneud ein hardal awyr agored newydd yn atyniadol i ddefnyddwyr. Roedd hyn yn cynnwys prynu eitemau fel byrddau a meinciau, potiau plannu mawr, creu llwybrau a rhwyllau a gosod sied. Mae hyn wedi galluogi’r preswylwyr a’r gymuned i gymdeithasu a rhyngweithio gyda’i gilydd a ffurfio cyfeillgarwch newydd. Bydd yr ardal awyr agored ar ei newydd wedd yn berffaith ar gyfer ein Cinio Mawr!

 

Mae gennym bwyllgor preswylwyr a fydd yn helpu cynllunio ein Cinio Mawr, gan gynnwys gwahodd cyfeillion a theulu a’r holl bobl sydd wedi’u cefnogi nhw dros y blynyddoedd.

Yn gyffredinol fe ddylai fod yn ffordd wych o greu cydlyniad cymunedol gwell yn ein cymdogaeth.

 

Allai eich grŵp neu eich cymuned chi elwa o gynnal Cinio Mawr?

Gallwch gael pecyn am ddim a dod o hyd i fwy o wybodaeth yma.

Ymunwch â’r drafodaeth #YCinioMawrCymru

* Mae Clwyd Alyn yn aelod o Grŵp Tai Pennaf sy’n darparu ystod o wasanaethau tai ac yn rheoli 5,713 o unedau llety.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: