Mynd i'r cynnwys

A all cynnal Cinio Mawr newid y byd?

Mehefin 2, 2014

Ddoe cynhaliwyd y Cinio Mawr blynyddol a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, a’i drefnu gan yr Eden Project yng Nghernyw. Fel cyd-ddigwyddiad mae’n ddeng mlynedd hefyd ers i’r Gronfa Loteri Fawr gael ei lansio yn 2004.  Mae Cyfarwyddwr Gweithredol Eden Project Peter Stewart MVO yn trafod ei brofiad o helpu i drefnu Cinio Mawr yn ei stryd yn Truro yng Nghernyw a sut y gallai’r ciniawyr Mawr fod yn helpu i newid y byd  

Wel, mae’n debyg mai’r ateb yn ôl pob tebyg yw na, nid ar ei ben ei hun, ond wedi dweud hynny fe allai ddibynnu ar ba mor fawr yw’r cinio a chyda pwy y mae’r cinio.

Wrth baratoi ar gyfer y chweched Cinio Mawr Ddydd Sul 1 Mehefin, fe ddechreuais feddwl yn ôl i 2009 yn ystod yr wythnosau cyn yr un cyntaf oll.

Peter StewartRwy’n byw mewn stryd yn Truro, stryd yr oeddwn yn ei hadnabod yn dda fel plentyn, ond rwy’n fwy cyfarwydd â’r adeiladau a ‘phwy yr arferai fyw yno’ na chyfansoddiad y preswylwyr cyfredol.

Fe wnaethom ddosbarthu nodyn i gartrefi pobl (gan ddefnyddio’r plant fel postmyn), yn gofyn iddynt ddod i’n gardd ryw nos Sul i drafod y Cinio Mawr. Roedd gennym lemonêd gyda diferyn bach o Pimms yn barod ac fe arhosom i bobl gyrraedd. Doedd gennym ddim syniad faint y byddai’n cyrraedd. Daeth tua 30 o bobl ac o’r pwynt hwnnw rydym wedi cynnal Cinio Mawr bob blwyddyn gyda rhyw 60 i 80 o bobl yn mynychu bob blwyddyn.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf honno fe wnaethom gynnal tri chyfarfod yn ein tŷ cyn y diwrnod mawr. Yn y trydydd cyfarfod, wythnos cyn y cinio, fe wnaethom drafod yr hyn y mae pawb ym Mhrydain Fawr yn hoffi’i drafod sef y tywydd – beth fyddai’n digwydd pe bai hi’n bwrw glaw? A ddylem ofyn i’r Sgowtiaid am gael benthyg pabell? Ar ôl cytuno y byddem yn gobeithio am y gorau a, phe bai hi’n bwrw y byddem yn galw i mewn i dai ein gilydd, dywedodd Daphne, gwraig hŷn a oedd yn eistedd yn dawel “Os na ellir cynnal y cinio am ba bynnag reswm, mae’r tair wythnos ddiwethaf wedi bod yn ddigon…”

Gwyddwn bryd hynny ein bod o bosibl wedi dod ar draws rhywbeth arbennig iawn, a hynny cyn i’r cinio ddigwydd hyd yn oed!

Y siarad sy’n gwneud y Cinio Mawr yn arbennig. Pobl yn siarad, yn rhannu bwyd, yn sgwrsio â chymdogion yw’r seiliau cadarn ar gyfer newid pethau mewn ffordd fawr.

Fe gynhaliwyd ein Cinio Mawr y flwyddyn honno, ac mae wedi’i gynnal bob blwyddyn ers hynny. A ddoe, fe wnaeth 3 miliwn o bobl yr un peth.

Mae arbenigwyr ymchwil yn dweud bod pobl yn teimlo’n llawer hapusach yn eu cymdogaeth ar ôl y Cinio Mawr. Mae llawer yn mynd ymlaen i wneud pethau eraill yn fwy rheolaidd. Mae pobl yn teimlo’n fwy diogel ac yn llai unig.

Felly ar ôl y chweched Cinio Mawr Ddydd Sul 1 Mehefin, a yw’r byd yn teimlo’n wahanol – a ydym wedi’i newid mewn unrhyw ffordd?

Wel, y tu ôl i’r cacennau bach a’r baneri, fe aeth y miliynau o bobl a eisteddodd i lawr am ginio i’r gwely neithiwr yn teimlo’n llawer hapusach, yn fwy diogel, yn llai unig ac wedi creu cysylltiad â’u cymdogion.  Ac mae’n rhaid i hynny fod yn lle da i ddechrau er mwyn ceisio newid y byd.

 

www.yciniomawr.com

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: