Dinasyddion gweithredol Tideswell

Wedi’i greu gan grŵp o bentrefwyr sy’n frwd o blaid cynnal economi eu pentref, mae Taste Tideswell yn fenter gymdeithasol sy’n rhedeg ysgol goginio fasnachol, gardd lysiau, bragdy a Gŵyl Fwyd Flynyddol. Aeth Natasha Stonebridge i gwrdd â nhw.

Gŵyl Tideswell

Pan gyfarfu pentrefwyr Tideswell yn Swydd Derby i drafod sut i gadw eu pentref yn fyw, prin y gwnaethant ragweld effaith ddilynol eu prosiect ar ysbrydoli dinasyddion gweithredol o fewn y pentref a’r tu hwnt.

Wrth wraidd y prosiect mae Tideswell School of Food, sy’n cyflogi 10 aelod o staff o’r pentref. Mae’r ysgol yn cynnig hyd at 20 cwrs y mis ar bynciau mor amrywiol â bwyd Thai, fforio am fwyd a gwneud bara. Mae gan yr ysgol ei nano-fragdy ei hun sy’n bragu cwrw masnachol Taste Tideswell, ‘Ebb and Flow’.

Yn ddarn o dir wedi’i ordyfu ar un pryd, mae’r gardd lysiau gymunedol bellach wedi mynd yn lle i bentrefwyr ac ymwelwyr weithio a chymdeithasu. Mae’n cyflenwi llysiau a pherlysiau ffres ar gyfer Tideswell School of Food a chlwb cinio’r bobl hŷn leol.

Mae’r ardd yn cynnig cyfleoedd addysgol gwerthfawr ar gyfer y genhedlaeth ifanc. Wrth i blant ddysgu am blannu, maent hefyd yn cael blas ar sut mae’n teimlo i fod yn ddinesydd gweithredol a’r hyn y gall dinesydd gweithredol ei gyflawni.

Ond Gŵyl Fwyd Tideswell yw’r hyn sy’n dangos yn union beth y gall dinasyddion gweithredol ei gyflawni, gan gynnig ysbrydoliaeth ar gyfer ei 6,000 o ymwelwyr. Y gwirfoddolwyr yw’r rhai sy’n codi’r stondinau am 6am, yn treulio’r diwrnod yn hebrwng ymwelwyr, yn darparu’r adloniant (band Tideswell, cantorion Tideswell, dramâu gwib Eglwys St John) ac yna, pan fydd y cyfan wedi’i orffen, yn clirio i fyny.

Gellir gweld y buddion economaidd y mae Taste Tideswell wedi’u creu ar gyfer y pentref trwy’r busnesau newydd sydd wedi agor a’r busnesau presennol sy’n ffynnu. Mae’r budd cymdeithasol – gan gynnwys yr agwedd “gallu gwneud” sydd wedi’i chreu – i’w gweld mewn amrywiaeth o ffyrdd: y sîn clybiau a gweithgareddau bywiog, y ffordd y mae swyddi gwag ar y Cyngor Plwyf yn cael eu llenwi’n syth, a’r ŵyl gelfyddydau newydd sbon sy’n dechrau ym mis Medi.

Mae Taste Tideswell yn falch o’i ysgol goginio, ei ardd lysiau a’i ŵyl fwyd. Er hynny, mae’n fwyaf balch o’r effaith y mae wedi’i chael ar ysbrydoli unigolion i fynd yn ddinasyddion gweithredol heb ystyried pa mor fach yw eu cyfraniad, a thrwy ddangos i gymunedau y gallant gyflawni unrhyw beth trwy gymryd rhan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s