Wythnos ym mywyd “Dyn y Coed”

Dyfarnwyd £85,274 i fewn Ymddiriedolaeth Amelia yn 2010. Dave Jones yw eu gweithiwr cysylltiadau cymunedol a datblygu amgylcheddol. Dyma’i ddyddiadur o wythnos ar y fferm.

Mae fy nheitl swydd braidd yn hirwyntog fel rwy’n cadw at “ddyn y coed” i fod yn fyr. (A minnau’n 5’5 dw i bob amser yn fyr!)

Dydd Llun – Sdim fath beth â dechrau araf i’r wythnos. Daeth Ysgol Maes Dyfan i aros am yr wythnos. Maen nhw bob amser yn dod â’r haul gyda nhw. Daethon nhw gyda thryweli, ffyrc a brwshys yn barod i wneud eu rhan i roi sglein ar y safle. Eleni gosodwyd yr her o dacluso ein hamffitheatr.

Dydd Mawrth – roedd Maes Dyfan yng gweithio’n ddiwyd yn yr amffitheatr, felly canolbwyntiais ar grwpiau a gwirfoddolwyr eraill ar y fferm. Ymunodd bachgen 17 oed â ni o Garchar y Parc ar gynllun ‘Rhyddhau ar Drwydded Dros Dro’. Roeddwn yn gwybod ei fod yn gweithio’n galed felly rhois i’r gwaith o docio ac ymylu’r holl laswellt hir ar y safle. Rwy’n gweithio gyda phobl ifanc fregus ar draws De Cymru’n cyflwyno sesiynau rheoli cadwraeth a choetiroedd. Heddiw rydym yn torri ac yn hollti boncyffion i werthu coed tân ar gyfer y fferm (y llawenydd a ddaw o fod yn elusen gynaliadwy!)

Ariannu fferm ddinas
Ariannu fferm ddinas

Dydd Mercher – Mae’r fferm yn agored i’r cyhoedd ddod i ymweld â hi. Mae’n drueni nad yw pawb yn dod yma i weld yr anifeiliaid a mwynhau’r cefn gwlad. Cyrhaeddais yn y bore a gweld bod rhai dihirod wedi gadael gwastraff adeiladu yn ein mynedfa. A ninnau’n elusen rydym yn ddiolchgar am roddion, ond nid yw plastr treuliedig, hen fyrddau gwaith a theledu wedi torri’n llawer o ddefnydd i ni. Felly, ar ôl i ni ddelio â hynny, gwnaethom ddychwelyd i’r coed i glirio’r llwybrau o gwmpas y pwll.

Dydd Iau – Gyda’r amffitheatr yn disgleirio daeth yr amser i roi tasgau newydd i’r gwirfoddolwyr. Dechreuodd Maes Dyfan chwynnu’r brif iard wrth i wirfoddolwr arall dynnu hen ffensys i lawr yn barod iddynt gael eu harbed a’u hailddefnyddio o gwmpas y safle (cofiwch arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu!). Treuliais y diwrnod yn y coed yn arbed hen gât a thrwsio ein peiriant sglodi pren.

Dydd Gwener – Diwrnod o fân dasgau. Cwblhaodd Maes Dyfan eu gwaith a gadael y fferm, felly roedd y lle’n dawel am y tro cyntaf mewn wythnos. Dywedodd y person ifanc a Ryddhawyd ar Drwydded Dros Dro hwyl fawr wrthym a mynd yn ôl i Garchar y Parc. Felly dyna oedd wythnos gynhyrchiol arall ar y fferm.

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s