Mynd i'r cynnwys

Ein teyrnged briodol i arwyr rhyfel Iwerddon

Mehefin 6, 2014

Ym mis Medi 2004 gwnaethom gymryd cam blaengar pan estynnwyd ein rhaglen Arwyr yn Ôl i Weriniaeth Iwerddon, gan alluogi cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd o bob cwr o Iwerddon i ddychwelyd i feysydd y gad lle gwnaethant frwydro. Mae Amanda Doherty yn talu teyrnged i grŵp o ddynion a menywod y mae cyfraniad i ymdrech ryfel y Cynghreiriaid wedi derbyn cydnabyddiaeth dim ond yn ddiweddar.

Mae ein rhaglen Arwyr yn Ôl wedi helpu cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd fel Pat Gillen o Gorc yng Ngweriniaeth Iwerddon, a gymerodd ran yn y glaniadau Dydd-D, i ddychwelyd i’r lleoedd y gwnaethant eu gwasanaeth.

Mae ein rhaglen Arwyr yn Ôl wedi helpu cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd fel Pat Gillen o Gorc yng Ngweriniaeth Iwerddon, a gymerodd ran yn y glaniadau Dydd-D, i ddychwelyd i’r lleoedd y gwnaethant eu gwasanaeth.

Ni wyddys beth yw nifer go iawn y milwyr o Iwerddon a wasanaethodd o’u gwirfodd yn y Fyddin Brydeinig yn yr Ail Ryfel Byd. Fodd bynnag, ar 31 Rhagfyr 1943, roedd 43,500 o bersonél a anwyd yn Iwerddon yn gwasanaethu, nid dim ond yn y catrodau Gwyddelig penodol, ond ar draws y Fyddin gyfan. (FFYNHONNELL LLYSGENHADAETH PRYDAIN YN NULYN)

Golygodd y cyhoeddiad  – tri mis ar ôl ei lansio yn 2004 – fod y rhaglen Arwyr yn Ôl  yn cael ei hestyn i Weriniaeth Iwerddon fod dynion a menywod o bob cwr o Iwerddon a oedd wedi gwirfoddoli am wasanaeth actif yn derbyn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad sylweddol – llawer ohonynt am y tro cyntaf.

Gwnaethom ystyried bod hyn yn deyrnged briodol i’r Gwyddelod a wirfoddolodd eu gwasanaethau i Luoedd y Cynghreiriaid ac a gafodd y cyfle i ymuno â’u cymheiriaid i ddychwelyd i faes y gad.

Ym mis Medi 2004 ymunodd cyn-filwyr o bob rhan o Iwerddon â ni yn Ysbyty Parc Leopardstown yn Nulyn pan daeth y Dywysoges Frenhinol ar ymweliad arbennig i gyhoeddi’r arian ychwanegol a diolch i’r cyn-filwyr yn bersonol am eu haberth yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y rhaglen gwnaeth mwy na 160 o gyn-filwyr, gwŷr a gwragedd a gweddwon o Ogledd a Gweriniaeth Iwerddon deithiau emosiynol i feysydd y gad ar draws y byd ar deithiau a ariannwyd gan Arwyr yn Ôl.

Mae Arwyr yn Ôl yn gynllun anhygoel a theimlaf yn freintiedig o fedru cofnodi profiadau cyn-filwyr niferus sydd wedi mynd ar daith deimladwy yn ôl i faes y gad, llawer ohonynt am y tro cyntaf mewn 60 mlynedd.

Mae’r profiad o ddychwelyd i’r lleoedd hynny gyda chyn-gymheiriaid a rhannu atgofion am gyfnod allweddol yn eu bywydau wedi bod yn hanfodol dros y blynyddoedd ac mae’n bleser gennyf ein bod wedi galluogi llawer o gyn-filwyr i wneud y daith arbennig honno o goffâd.

Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed ac edrych yn ôl dros effaith ein hariannu yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, teimlaf yn falch o fod wedi cymryd rhan mewn rhaglen sydd wedi bod yn arloesol ar gyfer Iwerddon a chwrdd â rhai dynion a menywod syfrdanol a wnaeth aberthau personol enfawr er rhyddid.

 

A fwynhaoch chi ddarllen y blog yma? Oes gennych ddiddordeb mewn helpu llunio ein dyfodol? Rhannwch eich syniadau ac ymunwch â’r sgwrs @ http://eichbarneindyfodol.org.uk/ #BigLottery10 logo

 

#LoteriFawr10 

 

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: