Gwireddu fy mreuddwyd

Cymerodd Mahima Qureshi, 19 oed, o Newcastle ran mewn cynllunio Gŵyl Gaeaf Keyfund, prosiect a ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a dderbyniodd £106,200 yn 2006. O ganlyniad i’r hyder a sgiliau a’i datblygodd, anogwyd Mahima i ddilyn ei breuddwyd o fynd yn arlunydd henna. Mae hi wedi sefydlu ei menter ei hun, ac ar rai penwythnosau mae ganddi stondin yn y Ganolfan Metro.

Dechreuodd y cyfan pan ymunais â Keyfund (The Key erbyn hyn) ar gwrs preswyl i bobl ifanc gyda’r diben o drefnu digwyddiad mawr ar gyfer pobl ifanc leol eraill. Penderfynwyd cynnal cyngerdd yn Neuadd Dinas Newcastle a ariannwyd yn hael gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ar ôl misoedd o ymrwymiad, datrys problemau a chynllunio’n ofalus, recriwtiwyd perfformwyr megis Ruff Diamonds, Silvar, Etta Smith a’n perfformiwr pennawd, Joe McElderry. Roed y gyngerdd yn llwyddiant ysgubol ac yn brofiad SYFRDANOL.

mahima-yp-blogRhoddodd trefnu’r digwyddiad hwn yr hyder i mi wneud mwy, a gwnaeth fy ysbrydoli i achub ar bob cyfle a roddwyd i mi, sy’n fy arwain at ble yr wyf erbyn hyn – arlunydd tatŵau henna yn 19 oed.  Ond nid wyf yn arlunydd henna traddodiadol. Roeddwn am sefyll allan. Roeddwn am gael fy adnabod am wneud henna ond gyda gwahaniaeth, gan ddefnyddio’r corff fel cynfas i wneud yr hyn a allaf, i fynd ble bydd yr henna’n mynd â mi.

Roeddwn wedi bod yn ymarfer henna ers i mi fod yn 11 oed, ond yr hyder a ges i o wirfoddoli gyda The Key yw’r hyn sydd wedi fy ngwneud y person yr wyf heddiw. Gan ddefnyddio cyfeillion a chyd-ddisgyblion fel profwyr, rwyf wedi trawsnewid fy angerdd i fusnes a gyrfa, gan wireddu fy mreuddwyd, yn perfformio mewn canolfannau siopa, digwyddiad, partis a gwyliau ar draws y Gogledd-ddwyrain.

Roedd fy ngwaith a’m stori wedi cael eu cydnabod a rhoddwyd cyfle i mi ymddangos mewn ffilm, Ambition Lab, yn adrodd hanes fy mywyd a’m hangerdd dros gelf henna. Yn ddigon buan roeddwn yn gwylio fy hun ac entrepreneuriaid ifanc eraill ar sgrîn yn Sinema Tyneside, gan fyfyrio ar ba mor bell yr oeddwn wedi dod.

Trwy Ambition Lab, bu modd i mi ysbrydoli pobl ifanc eraill i ddilyn eu breuddwydion a manteisio i’r eithaf ar eu potensial unigryw. Rwy’n gobeithio parhau i dyfu’n bersonol ac yn broffesiynol ond yn bwysicaf oll, rwyf am barhau i ysbrydoli pobl eraill i afael yn y cyfleoedd o’u cwmpas. Os nad oeddwn i wedi achub ar y cyfle trwy The Key ni fyddwn wedi cyrraedd ble yr wyf heddiw.

Fersiwn 6 mun http://www.ambitionlab.co.uk/blog/mini-ambition-lab

Fersiwn llawn (25 mun) http://www.ambitionlab.co.uk/film

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s