Y fam gampus!

Roedd Megan Sweeney yn ferch ysgol o hyd pan anwyd ei mab Christian yn 2006. Er gwaetha’r heriau o fod yn fam yn ei harddegau, aeth hi ymlaen i raddio o’r brifysgol a datblygu gyrfa lwyddiannus mewn gwerthu a marchnata. Mae hi’n dweud wrthym sut y rhoddodd prosiect a ariennir gan y Loteri ar gyfer mamau yn eu harddegau wedi rhoi’r gefnogaeth iddi yr oedd ei hangen i wireddu ei breuddwydion.

Young Megan and son
Megan ifanc

Ddes i wybod am y prosiect Beichiogrwydd yn yr Arddegau trwy fy ymwelydd iechyd. Daeth menyw o’r enw Heather a oedd yn ymwneud â’r prosiect â grŵp o ferched yn eu harddegau a oed yn disgwyl babanod ynghyd a dweud wrthym am yr arweiniad a chefnogaeth y gallent eu cynnig i ni.

Gwnaethom ddosbarthiadau cyn-geni gyda hi, ac roedd hynny’n wych gan iddo olygu nad oedd rhaid i mi fynd i ddosbarthiadau gyda llwyth o bobl a oedd yn hŷn na fi. Roeddwn gyda merched mewn sefyllfa debyg i mi, felly teimlais yn gyfforddus.

Ar yr amser roedd hynny’n beth mawr gan yr oeddwn i’n teimlo’n unig ac roedd yn dda cael rhwydwaith cefnogi o bobl yn yr un sefyllfa.

Mae llawer o siarad negyddol o gwmpas beichiogrwydd yr arddegau. Ond roedd y grŵp hwn bob amser mor bositif – fe wnaeth gynnal fy ysbryd.

Megan Sweeney
Megan Sweeney

Chwaraeodd y prosiect ran fawr o ran cadw ni mewn addysg a chynnal ein cymhelliad – dysgodd i ni beidio â cholli gafael ar ein galluoedd. Petaech am greu gyrfa a bywyd ar gyfer eich hun, gwnaethant eich annog i dal ati. Y neges oedd – nid yw cael plentyn yn mynd i fod yn rhwystr.

Dyna sut mae wedi troi allan i mi. Gorffennais yr ysgol ac es i’r brifysgol. Erbyn hyn rwyf yn fy swydd ddelfrydol fel gweithredwr gwerthiannau Ewropeaidd gyda Foyle Food Group ac rwy’n rheoli cyfrifon cwsmeriaid y cwmni yn Ffrainc a Sbaen. Rwy’n defnyddio fy ieithoedd bob dydd, er fy mod yn ôl yn Derry.

Mae Christian yn gwneud yn wych yn yr ysgol hefyd. Mae’n siarad Sbaeneg yn rhugl gan i ni dreulio dwy flynedd yn byw yn Guadalajara, ychydig y tu allan i Madrid.  Yr oedran hwnnw gallant addasu’r hawdd iawn – ni chollodd ei Saesneg o gwbl tra’r oedd e yn Sbaen. Mae’n ddwyieithog felly mae’n fachgen lwcus. Rwy’n mynd i gynnal ei Sbaeneg nawr ein bod adref.

Mae’n anodd dysgu ail iaith pan ydych yn hŷn felly roedd yn bwysig i mi wneud yn siŵr ei fod yn dysgu un yn gynnar. Ni allwn i fod yn fwy balch ohono – mae’n ddyn bach gwych.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s