Rwyf yma o hyd!

Bernie Montgomery yw sylfaenydd Cancer Lifeline – prosiect sy’n darparu cefnogaeth hanfodol i bobl sy’n byw gyda chanser.

Bernie Montgomery, Cancer Lifeline
Bernie Montgomery, Cancer Lifeline

Petai rhywun wedi dweud wrthyf 17 mlynedd yn ôl y byddwn yma o hyd heddiw gyda tri o wyrion hyfryd ni fyddwn byth wedi’u credu nhw.

Roeddwn wedi cael diagnosis distrywiol o ganser y fron ar ôl i mi sylwi ar lwmp ym 1997. Mae cyfle 13% o oroesi’n golygu eich bod yn gweld pethau yn eu cyd-destun yn gyflym iawn.

Mae canser yn golygu cael cymorth ‘nawr’ – ond bryd hynny ni allwn i ddod o hyd i’r hyn yr oedd ei angen arnaf. Roedd angen gwybodaeth arnaf am gemotherapi ac nid oedd gennyf unrhyw syniad yr oedd llawdriniaeth ailadeiladol hyd yn oed ar gael. Roedd pryderon ariannol hefyd – ni allwn weithio ac roeddwn yn ofni colli fy nghartref.

Roedd yn rhaid bod ffordd well, felly hysbysebais mewn papur newydd yn gofyn i fenywod eraill sy’n wynebu canser gysylltu â ni. Daeth pedwar i’r cyfarfod cyntaf hwnna ym 1999 ac ers hynny mae ein grŵp – a ddatblygodd i fod yn Cancer Lifeline – wedi helpu cannoedd o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Ngogledd Belfast, Shankill a Newtownabbey.

Erbyn 2011 roeddem wedi sylweddoli beth oedd graddfa’r angen a grant Arian i Bawb oedd y catalydd ar gyfer creu’r hyn sydd gennym heddiw. Defnyddiwyd yr arian i feddwl yn fawr a blaengynllunio.

Ers hynny rydym wedi derbyn cefnogaeth trwy Reaching Communities ac yn cael ein hariannu ar hyn o bryd trwy’r rhaglen Reaching Out Connecting Older People.

Ariannu hir dymor yw hyn yn aml, sy’n rhoi cyfle i chi flaengynllunio, ac yn aml dyna’r un ffactor mwyaf mewn cynaladwyedd y mudiad. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod gyda ni trwy bob cam o’n datblygiad – gan roi’r hyblygrwydd i ni roi cynnig ar bethau newydd, ac oherwydd hynny rydym wedi llwyddo i weithio gyda mwy na 20,000 o bobl dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

Rwy’n eistedd yma nawr ac mae hynny’n freuddwyd. Mae gennyf broblemau iechyd o hyd ond chi’n gwybod beth – dwi’n fyw.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s