Mynd i'r cynnwys

Ar eich beic, Tadcu

Mehefin 11, 2014

Mae Pont Sam Thompson yn rhan o brosiect Connswater Greenway, sydd wedi gweddnewid dwyrain Belfast. Ariannwyd y prosiect yn rhannol gan y Gronfa Loteri Fawr gyda grant o £27.1 miliwn. Roedd cyn-weithiwr yr iard longau, John McKeag, ymhlith y miloedd a dyrrodd i agoriad y bont y gwanwyn hwn

John McKeag at the bridge

John Mckeag at the Sam Thompson Bridge

Rwyf wedi bod yn beicio ar hyd ffyrdd dwyrain Belfast am ran fwyaf fy oes. Rwy’n Hen Dad-cu nawr, ond rwy’n dal i dreulio llawer o fy amser sbâr allan ar fy meic – ac nid wyf yn bwriadu rhoi’r gorau iddi chwaith dim ond am fy mod i’n troi’n 92 oed.

Ni fyddwn yn hoffi codi yn y bore heb unrhyw beth i’w wneud. Rwyf wedi bod yn rhedeg am 74 o flynyddoedd, ac rwyf wedi bod yn beicio byth ers oeddwn i’n gallu reidio beic.

Bûm yn gweithio yn iard lonrau Harland and Wolff gydol fy oes weithio, yn gyntaf fel hyfforddwr weldio ac yna i Yswiriant Lloyds.

Felly roedd hi’n wych cael bod yn un o’r bobl gyntaf i groesi pont Sam Thompson, gyferbyn â chraeniau enwog yr iard longau, David a Goliath, pan gafodd ei hagor ar 4 Ebrill. Roeddwn wedi beicio’r pedair milltir i Barc Victoria o fy nghartref yn Dundonald ac ar draws y bont. Ond dim ond taith fach fer yw hynny i mi – yn ddiweddar fy gymerais ran mewn taith feicio 55 milltir i ddathlu’r Giro d’Italia.

Cyn i mi ymddeol, roeddwn i’n arfer beicio o fy nghartref yn Lisbane yn Co Down i’r Iard Longau – taith o ryw 25 milltir bob dydd.

Bellach Parc Victoria, sydd wedi’i dacluso fel rhan o’r prosiect Connswater Greenway, yw un o fy hoff fannau.

John McKeag cycling across the Sam Thompson Bridge

John McKeag cycling across the Sam Thompson Bridge

Mae chwaraeon bob amser wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd. Fy ymddangosais yn ddiweddar ar raglen ddogfen BBC Northern Ireland am fy ymdrechion cadw heini o’r enw Run Grandad Run ac rwyf wedi cystadlu mewn digwyddiadau rhedeg a beicio yn y DU ac Ewrop.

Mae gennyf yr holl dlysau rhedeg y gallech chi eu derbyn. Fi oedd y rhedwr cyntaf dros 80 oed i gynrychioli Gogledd Iwerddon.

Er i mi wneud fy hanner marathon diwethaf pan oeddwn yn 85 oed, rwy’n dal i fwynhau mynd allan i redeg 5km a 10km, ac mae un yn cael ei gynnal yn rheolaidd ym Mharc Victoria.

Fe wnaeth fy angerdd dros chwaraeon fy helpu i ymdopi pan fu farw fy ngwraig, Isobel, 22 mlynedd yn ôl.

Roedd beicio, chwaraeon a rhedeg yn un o’r pethau wnaeth fy nhynnu trwy’r amser caled. Mae’r pethau yma yn gwneud i chi oresgyn trallod.

 

A fwynhaoch chi ddarllen y blog yma? Oes gennych ddiddordeb mewn helpu llunio ein dyfodol? Rhannwch eich syniadau ac ymunwch â’r sgwrs @ http://eichbarneindyfodol.org.uk/ #BigLottery10 logo

 

#LoteriFawr10

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: