Mynd i'r cynnwys

Cysylltu pawb

Mehefin 12, 2014

Young woman helping young girl use computerPan sefydlwyd y Gronfa Loteri Fawr yn 2004, doedd Mark Zuckerberg heb lansio Facebook eto; dim ond 50 miliwn o wefannau oedd ar y we – o’i gymharu â’r swm aruthrol o 759 miliwn erbyn heddiw; ac, yn fwy o syndod fyth, efallai, yw mai Britney Spears oedd ar frig ymholiadau chwilio mwyaf poblogaidd Google.

Erbyn 2024 disgwylir i faint ein bydysawd ar-lein ehangu gan ymron i 300 y cant, a hynny wedi’i danio gan ffrwydrad digidol parhaus o fynegiant personol, barn, cynnwys a data mesuradwy. Bydd datblygiadau yn y wybodaeth artiffisial, cyfieithu awtomaidd a dadansoddi data mawr amser real, ynghyd â rhwydwaith byd-eang o dros 50 biliwn o synwyryddion wedi’u rhwydweithio mewn dyfeisiau clyfar, technoleg gwisgadwy, teclynnau ac isadeiledd (y Rhyngrwyd Pethau) yn chwyldroi ein profiad ar-lein. Bydd rhyngwynebau defnyddiwr newydd sy’n cael eu gweithredu gan lais, symudiadau retina neu gyffyrddiad yn gweddnewid sut yr ydym yn gweithio, chwarae a chyfathrebu.

Mae amlwg mai dim ond dechrau profi a deall potensial chwyldroadol y we yr ydym ni; ond mae’n parhau’n rhy hawdd cymryd yn ganiataol bod pawb eisoes yn gallu archwilio eu cyfleoedd ar-lein eu hunain. Eto i gyd, yma yn y DU, mae ychydig yn llai na 1 o bob 5 oedolyn (9.5 miliwn o bobl) yn dal heb feddu ar Sgiliau Ar-lein Sylfaenol i fod yn hyderus ar-lein. Ni allant anfon na derbyn e-bost, defnyddio peiriant chwilio, pori, neu lanw ffurflenni ar-lein; heb sôn am yr holl bethau hwyliog y mae’r gweddill ohonom yn eu cymryd yn ganiataol.

Hefyd, yn rhyfeddol, mae miloedd o fusnesau ac elusennau yn colli allan ar gyfleoedd hanfodol i arbed arian ac amser, neu hyrwyddo eu hunain ar-lein. Rhwng 2011 a 2012 yn unig, fe wnaethom ni yn y DU gyfrannu swm aruthrol o £2.4 biliwn i elusen trwy’r we a bellach, mae dros chwarter o roddion dyngarol yn cael eu gwneud ar-lein. Eto i gyd, dim ond gan hanner yr elusennau y mae gwefan – ac o’r rheini sy’n berchen ar un – dim ond 1 o bob 5 sy’n caniatáu i gwsmeriaid gyfrannu o’u safle.

Dyna pam y mae Go ON UK a’i rwydwaith gwych o bartneriaid ar draws y DU yn ceisio newid hyn. Yn ddiweddar, fe wnaeth y Gronfa Loteri Fawr er enghraifft – sylfaenydd Go ON UK – lansio rhaglen Sgiliau Ar-lein Sylfaenolgwerth £15 miliwn i helpu’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus.

Gall unrhyw un rannu eu sgiliau ar-lein gydag eraill. Mae ein safle newydd, digitalskills.com, yn ysbrydoli ac yn cefnogi eiriolwyr digidol – pobl gyffredin sy’n barod ac yn gallu rhannu eu sgiliau ar-lein. Yn llawn dop o dros 3,000 o offer gwych, gan gynnwys arweiniadau, tystysgrifau, posteri ac adnoddau dysgu y gellir eu lawrlwytho i’w sgorio a’u rhannu, mae rhywbeth i unrhyw un sy’n edrych i rannu sgiliau digidol gyda rhywun y maen nhw’n eu hadnabod, o fewn eu cymuned leol neu sefydliad.

Wrth i ni esgor ar bennod nesaf ein siwrnai ddigidol, rydym eisiau i bawb fod yn hyderus ar-lein a dechrau hawlio’r rhyngrwyd eu hunain. Gyda’n gilydd, gallwn helpu pawb yn y DU i gysylltu.

 

Emily Keef

 

A fwynhaoch chi ddarllen y blog yma? Oes gennych ddiddordeb mewn helpu llunio ein dyfodol? Rhannwch eich syniadau ac ymunwch â’r sgwrs @ http://eichbarneindyfodol.org.uk/

#LoteriFawr10#BigLottery10 logo

 

 

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: