Mynd i'r cynnwys

Sinema The Birks – siwrnai deiliad grant

Mehefin 13, 2014

Gyda chroeso â charped coch ac ymddangosiad arbennig gan ei noddwr, yr actor Alan Cumming, fe ail-agorodd Birks Cinema ei drysau yn swyddogol ar 20 Tachwedd 2013. Yn wreiddiol roedd yn theatr ffilm o’r 1930au ond fe gaeodd am dros 20 mlynedd, felly roedd hon yn foment yr oedd y gymuned leol wedi bod yn breuddwydio amdani ers peth amser.

Yn ôl yn 2006 sefydlodd dri ffrind y Friends of the Birks Cinema gan ddechrau codi arian i brynu’r adeilad segur sydd wrth galon Aberfeldy, Swydd Perth a’i adnewyddu ar gyfer selogion ffilmiau’r 21ain. Gyda chyfraniad gan ymddiriedolaeth breifat roedd modd i’r grŵp alw ar wasanaeth pensaer lleol i archwilio sut y gallai’r adeilad gael ei drosi ac yn 2008 derbyniwyd grant o’n rhaglen Investing in Ideas i gynnal astudiaeth ddichonolrwydd.

Birks Cinema Patron, Alan Cumming

Noddwr Birks Cinema, Alan Cumming

Yna yn 2011, ar ôl sicrhau potiau o arian gan gyllidwyr eraill, canfu’r grŵp ei hun angen arian ychwanegol i droi ei syniad yn realiti.

Ar ôl ymgeisio yn llwyddiannus, a derbyn £539,950 gan ein rhaglen Growing Community Assets fe dderbyniodd y grŵp y golau gwyrdd i ddechrau ar y gwaith adeiladu ar The Birks Cinema. O fewn blwyddyn yn unig, fe wnaeth y sinema 3D, o’r radd flaenaf, gyda 100 sedd gael ei hadnewyddu yn llawn gan agor ei drysau yn y pendraw i’r cyhoedd yng Ngwanwyn 2013. Fe allwch weld sut y gwnaeth pethau ddatblygu yn ein horiel flickr arbennig.

Yn ased cymunedol sy’n cynnig canolfan sy’n ffynnu y gall yr holl genedlaethau ei mwynhau, mae’r Birks Cinema o ganlyniad llwyr i gymuned leol weithgar ac ysbrydoledig. O dri o bobl yn 2006 i ryw 450 o aelodau yn 2013, mae’r gymuned leol wedi chwarae rhan flaenllaw trwy gydol y prosiect.

Yn dilyn siwrnai saith blynedd o hyd fe greodd aelodau’r grŵp restr o’r gwersi a ddysgwyd yn ystod eu prosiect asedau cymunedol. Isod mae ychydig o’r pwyntiau allweddol y maen nhw wedi’u hadnabod, y gallai’r prosiectau sy’n gwneud cais i’n cronfa Growing Community Assets fod eisiau’u hystyried:

  • Peidiwch ag amcangyfrif yn rhy isel faint o waith sydd i’w wneud – mae’r rhan fwyaf o bobl ar ein Pwyllgor naill ai wedi ymddeol yn llawn neu’n gweithio’n rhan amser.
  • Crëwch dîm gyda chyfrifoldeb penodol am lwyddiant y prosiect, gan ddefnyddio cymysgedd o aelodau’r Pwyllgor a gwirfoddolwyr â diddordeb.
  • Ble fo’n bosibl, chwiliwch am aelodau newydd sydd â’r sgiliau sydd ar goll o’r Pwyllgor cyfredol.
  • Mynnwch gefnogaeth y gymuned leol a’u cael i chwarae rhan yn y prosiect. Ceisiwch dynnu gwirfoddolwyr i mewn i helpu i gael presenoldeb mewn digwyddiadau, siopau a ffeiriau lleol ayyb, gan y gallai hyn fod yn ormod i aelodau’r pwyllgor
Y Birks Cinema newydd

Y Birks Cinema newydd

  • Ceisiwch ddogfennu’r hyn yr ydych chi’n ei wneud gyda’r gymuned e.e. niferoedd sy’n mynychu cyfarfodydd cyhoeddus; arolygon o farn y gymuned; pobl yn mynychu trafodaethau grŵp ffocws ayyb oherwydd fe allai fod angen i chi roi tystiolaeth o gefnogaeth gymunedol a barnau/anghenion cymunedol ar gyfer rhai cyllidwyr.
  • Mae cyllidwyr angen sicrwydd y bydd y gweithrediad sy’n deillio o’u rhoddion yn gadarn ac yn gynaliadwy yn ariannol; fe allai fod yn briodol ystyried mwy nac un ffynhonnell incwm.

Mae rhagor am y Birks Cinema a’r hyn sydd ganddo i’w gynnig here. Yn yr un modd, os oes gennych ased cymunedol yr hoffech chi archwilio’r posibilrwydd o’i brynu a’i ddatblygu, efallai y gallai ein rhaglen Growing Community Assets eich helpu chi. Mae’r gwersi a ddysgwyd uchod yn fan cychwyn gwych ond os ydych chi angen cefnogaeth bellach neu eisiau trafod eich syniad prosiect gyda ni anfonwch email us am gyngor.

 

#LoteriFawr10#BigLottery10 logo

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: