Mynd i'r cynnwys

Ton o arian y Loteri yn cyflwyno gweddnewidiad i Rathlin

Mehefin 13, 2014

Mae cefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr wedi helpu i danio adfywiad cymunedol ar Rathlin, yr unig ynys ble mae rhywun yn byw arni oddi ar Ogledd Iwerddon. Dyma ddywed Nigel Tilson

Mae’n anghysbell, heb ei difetha a chanddi olygfeydd i gystadlu ag unrhyw le yn y byd.

spring flowers at Rathlin harbour

Blodau y gwanwyn a harbwr Rathlin

Ond does dim yn gyntefig am y gymuned o 120 o bobl sy’n galw Ynys Rathlin yn gartref iddynt.

Mae gan yr ynys oddi ar arfordir County Antrim gymdeithas gymunedol y byddai eu hymrwymiad a’u hegni yn codi cywilydd ar lawer o sefydliadau llawer yn fwy.

Yr ynyswr Michael Cecil yw cadeirydd Cymdeithas Ddatblygu a Chymunedol Rathlin, sydd hefyd wedi denu gweithlu teyrngar o fwy na 40 o wirfoddolwyr.

Yn ôl yn 2008, derbyniodd y gymdeithas dros £300,000 gan y Gronfa Loteri Fawr, a dywed Michael fod hynny wedi helpu i danio gweddnewidiad yn ffordd o feddwl yr ynys i gyd.

Fe dalodd yr arian am swyddog datblygu cymunedol, David Quinney Mee, sy’n teithio i’r ynys o Ballycastle bob dydd ar y fferi.

Mae meithrin perthnasau wedi bod yn rhan allweddol o waith David ac mae wedi helpu’r gymdeithas i ddenu cefnogaeth gan adrannau’r llywodraeth ac asiantaethau statudol.

Dywed Michael: “Mae hyder y bobl a’r gallu i gyflawni pethau wedi cynyddu.

“Yn y gorffennol byddai pobl sy’n byw ar Rathlin wedi disgwyl i eraill ofalu am eu buddion, ond bellach maen nhw eisiau llunio eu dyfodol eu hunain.”

David Quinney Mee

David Quinney Mee

O ganlyniad, mae nifer o ddigwyddiadau wedi dod yn rhai rheolaidd yng nghalendr Rathlin, gan gynnwys gwyliau a dathliadau Calan Gaeaf a’r Flwyddyn Newydd.

Esbonia Michael: “Mae’r gwyliau yn denu llawer o ymwelwyr ac wrth symud ymlaen rydym eisiau gwella ein darpariaeth twristiaeth. Rydym eisiau adeiladu ar y 30,000 o ymwelwyr sy’n teithio i Rathlin bob blwyddyn.”

Mae’r sefydliad yn bwriadu adeiladu tyrbin gwynt ar yr ynys, y mae’n gobeithio y gallai gynhyrchu digon o elw bob blwyddyn i dalu am ei waith. Mae’r cyfan yn rhan o ddymuniad yr ynyswyr i ddod yn hunangynhaliol.

Ymhlith y prosiectau eraill yn yr arfaeth y mae trafod rheoli cymunedol y Maenordy, y gwesty bach eiconig yn harbwr Rathlin. Mae’r gymdeithas hefyd yn anelu at weddnewid hen Storfa Wymon yn ganolfan ymchwil ac addysg forol.

Mae’r grŵp hefyd wedi derbyn arian y Gronfa Loteri Fawr i annog creu mentrau cymdeithasol ac mae wedi bod yn derbyn cyngor gan Ynysoedd yr Alban wrth sefydlu busnesau o’r fath.

Dywed David fod arian y Gronfa Loteri Fawr wedi rhoi hwb i allu’r gymdeithas i fynd i’r afael â phrosiectau mawr.

“Heb arian y Loteri ni fyddai gwelliannau’r blynyddoedd diweddar wedi digwydd.

“Mae agwedd y bobl wedi newid yn ddramatig.”

 

 

#LoteriFawr10#BigLottery10 logo

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: