Mynd i'r cynnwys

Deng mlynedd o ariannu

Mehefin 17, 2014

Yn ystod y bythefnos ddiwethaf, rydym wedi bod yn edrych yn ôl dros y ddeg mlynedd ddiwethaf o arian y Gronfa Loteri Fawr ac yn tynnu sylw at rai o’r pethau gwych y mae pobl wedi’u cyflawni gyda’n harian.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr mewn safle breintiedig. Mae ein graddfa, cwmpas a chyrhaeddiad yn golygu bod ein hariannu wedi cyffwrdd pob rhan o’r DU. Ers ein sefydlu yn 2004 rydym wedi dosbarthu gwerth £6.1 biliwn mewn grantiau – y rhan fwyaf ohonynt yn grantiau bach llai na £10,000 i grwpiau lleol bach.

Y tu ôl i’r rhifau hyn y mae straeon cyfareddol gan rai prosiectau rhyfeddol wedi’u harwain gan bobl ysbrydoledig. day-11-blog-NI-dogsBydd pawb sydd wedi darllen y blogiau ac astudiaethau achos yr ydym wedi’u postio yn ystod y bythefnos ddiwethaf yn llawn edmygedd o ystod y gwaith yr ydym wedi bod yn freintiedig i’w hariannu. Mae ein hariannu wedi cefnogi miloedd o gyfleoedd gwirfoddoli, helpu i gysylltu cymunedau, gweddnewid y lleoedd ble maen nhw’n byw ac yn chwarae, ac wedi ariannu miloedd o swyddi.

Un o’r pethau mwyaf cyffrous yr ydym wedi’u gweld yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf yw sut y gall symiau bach o arian wella bywydau pobl. Enghraifft nodweddiadol yw grant Arian i Bawb o £10,000 i Assistance Dogs Northern Ireland. Mae’r cŵn wedi’u hyfforddi’n arbenigol i helpu pobl megis Patrick McDonnell (26), o Co Armagh i fwynhau bywyd eto. Fe wnaeth anafiadau’r cefn adael y gŵr ifanc bywiog hwn mewn cadair olwyn ddwy flynedd ôl. “Doeddwn i ddim yn mynd allan ryw lawer. A phan fyddwn i’n mynd, roedd pobl yn dueddol o weld y gadair olwyn ac nid y fi. Bellach, gyda Holly, hi sy’n mynd â’r sylw i gyd ac nid y gadair. Mae wedi rhoi fy annibyniaeth yn ôl i mi,” dywedodd.

Un o’r profiadau mwyaf gwerthfawr i ni yw ariannu twf sefydliadau. Sefydlwyd A Way Out yn Stockton-on-Tees ym mis Mehefin 2002 gyda thri gwirfoddolwr i gynnig ffordd allan i fenywod a phlant mor ifanc â 13 oed a oedd yn gaeth i heroin neu a oedd yn cael eu cam-fanteisio’n rhywiol. Yn 2004 derbyniodd A Way Out grant o £5,000 gan Arian i Bawb ar gyfer costau lleoliad. Symudwch ymlaen ddwy flynedd ac fe wnaethom ddyfarnu £155,359 iddynt ac yn 2007, £297,657 pellach. Aeth A a-way-out-1Way Out o nerth i nerth. Yn 2009 fe symudodd i eiddo newydd, ac fe gafodd adeilad a oedd unwaith yn segur ei weddnewid yn fan cyfeillgar a chroesawgar.

Ar ben arall y sbectrwm i Arian i Bawb y mae ein buddsoddiadau strategol graddfa fawr, megis y Silver Dreams Fund – ein menter sydd wedi’i neilltuo i bobl hŷn yn Lloegr.

Mae The Older People’s Advocacy Alliance UK yn defnyddio’i ariannu o £1 miliwn i gyflwyno gwasanaethau eirioli ar draws y wlad ar gyfer pobl hŷn sydd wedi’u heffeithio gan gancr. Bydd Eiriolwyr Cancr gwirfoddol yn defnyddio’u profiad eu hunain o’r cyflwr i ddarparu gwasanaeth eirioli cynhwysfawr wedi’i deilwra i anghenion pob unigolyn. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys helpu pobl hŷn i wneud penderfyniadau ar eu triniaeth a’u gofal trwy gynnal ymchwil i’r opsiynau gofal; bod yn bresennol yn ystod ymweliadau ward; mynychu cyfarfodydd gyda’u hymgynghorwyr; a helpu cleifion cancr i gael hyder wrth siarad â staff meddygol.

Ble nesaf?

Rydym bellach yn cynnal sgwrs – Eich Barn Ein Dyfodol – a fydd yn hysbysu ein hymdriniaeth dros y pum mlynedd nesaf neu fwy. Mae’n dda bod cymaint o bobl wedi mynd i drafferth i ychwanegu eu barn at y sgwrs hon. Gallwch gyfrannu o hyd yn www.eichbarneindyfodol.org.uk

Rhaid i’n hariannu fod yn ymatebol i’r cyfleoedd mewn cymunedau lleol, mae’n rhaid iddo gefnogi a galluogi pobl gyda syniadau a meithrin y bach a’r lleol, ynghyd â mynd i’r afael â’r problemau anodd.

 

#LoteriFawr10#BigLottery10 logo

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: