5 Syniad ar gyfer Cinio Mawr llwyddianus

Mae’r Cinio Mawr yn syniad syml iawn gan yr Eden Project. Y nod yw cael cymaint o bobl â phosibl ar draws y DU gyfan i gael cinio gyda’u cymdogion ar ddydd Sul cyntaf mis Mehefin bob blwyddyn fel gweithred gymunedol syml, cyfeillgarwch a hwyl.

Mae Anna Newman o Gymdeithas Tai Clwyd Alyn  yn dweud wrthym am eu Cinio Mawr yn Llys Erw, cynllun tai gwarchod yn Rhuthun, Gogledd Cymru, ac mae’n rhoi rhai cynghorion ar sut i drefnu un.

“Roedd ein Cinio Mawr yn llwyddiant aruthrol! p131306836-2Roedd y tywydd yn berffaith ac fe wnaeth y preswylwyr fwynhau cymysgu gyda phobl o’r gymuned leol; nid yw rhai ohonynt yn cael cyfle i fynd allan ryw lawer. Daeth pawb ag ychydig fwyd i’w rannu, ac fe wnaethom hefyd gynnal cwis a raffl!

Fe wnaethom oll gytuno pa mor hyfryd oedd y diwrnod ac rydym eisoes wedi cynllunio un arall. Rydym yn adeiladu ar yr un yma trwy gymryd rhan yn y digwyddiad barbeciw Codi Arian Grill On ar 20 Gorffennaf, digwyddiad ledled y wlad er budd Cancer Research UK ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar!

Gyda’n Cinio Mawr yn brysur agosáu; daeth pawb at ei gilydd i helpu i orffen ein gardd. Fe wnaethom dderbyn grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru y llynedd ar gyfer dodrefn a phlanhigion, a daeth y gymuned at ei gilydd i sicrhau ei bod yn edrych yn dda. Dyma oedd uchafbwynt y digwyddiad i mi.”

Rwyf wedi dysgu llawer o’r diwrnod felly dyma fy nghyngor ar gyfer cynllunio Cinio Mawr

 1. Hysbysebwch yn eang.
  Fe wnaethom anfon gwahoddiadau at 60 o bobl yn disgwyl y byddai o leiaf 30 yn mynychu, yn anffodus dim ond 16 a ddaeth oedd yn drueni! Pe bawn i’n cynnal un arall byddwn yn ei hysbysebu yn y papurau lleol i sicrhau bod mwy yn dod.
 2. Gofynnwch i bobl ddod â phlât.
  Mae gennym grŵp craidd o breswylwyr sydd wrth eu bodd â digwyddiadau fel hyn ac fe wnaethant chwarae rhan fawr wrth gynllunio!  Fe wnaethant benderfynu y byddai pob un ohonynt yn dod â phlât o fwyd a beth fyddai’r bwyd hwnnw er mwyn sicrhau nad oedd gennym ormod o dreiffls! (Fe allai fod mor syml â chreision os nad ydych chi’n gogydd hyderus). Roedd hyn yn ffordd dda o gynnal digwyddiad yn rhad iawn.  
 1. Archebwch eich Pecyn Cinio Mawr AM DDIM mewn da bryd.
  Rhan o’r rheswm nad oedd llawer o bobl yn gallu dod oedd oherwydd mai dim ond ychydig wythnosau cyn y digwyddiad y gwnaethom anfon y gwahoddiadau allan. Os ydych chi’n bwriadu cynnal Cinio Mawr cofiwch gael eich pecyn yn ddigon cynnar er mwyn i chi allu anfon y gwahoddiadau yna allan!
 1. Peidiwch ag amcangyfrif yn rhy isel faint op251189559-3 amser paratoi sydd ei angen!
  Mae cymaint o bethau bach i’w gwneud ar y diwrnod, yng nghanol y cyffro wrth baratoi pethau fe wnes i anghofio’n llwyr ofyn i fy ngŵr gasglu fy mam-yng-nghyfraith! Roedd hynny’n golygu bod angen i mi wneud taith gron annisgwyl o 50 milltir ar fore’r digwyddiad. Cofiwch gynllunio ychydig amser ar gyfer amgylchiadau na ellir eu rhagweld!  
 1. Gallwch gael amser gwych heb orfod gwario ffortiwn.
  Rydym yn cynnal clwb brecinio bob pythefnos yr ydym yn codi £3.50 amdano. Fe wnaethom ddefnyddio’r arian a oedd yn weddill o’r clwb i helpu i brynu bwyd a gwobrau raffl ac wrth gwrs fe wnaethom ofyn i bobl ddod â bwyd hefyd! Aeth arian y raffl tuag at dalu am y diwrnod felly fe wnaeth y diwrnod dalu am ei hun fwy neu lai! Mae’r blog hwn yn rhan o gyfres o flogiau dwy ran; darllenwch y rhan gyntaf yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s