Posibiliadau trwy Chwarae

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi lansio Play makes it possible –  yn cysylltu chwarae’r Loteri gyda’r prosiectau cymunedol sy’n newid bywydau a gefnogir gan yr Achosion Da, gan gynnwys Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Un o’r prosiectau sy’n ymddangos yn yr hysbyseb deledu yw Tenovus, yr elusen ganser a leolir yng Nghymru sy’n anelu at atal, trin a dod o hyd i wellhad ar gyfer canser. Mae Tenovus wedi derbyn £1 miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ehangu eu corau Sing With Us.

Mae Jean Phillips yn aelod o’r côr Sing With Us ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda’i gŵr Huw, sydd â chanser. 

Jean and Huw with Shoshana (Shosh) the Bridgend Sing With Us choir leader”
Jean, Huw & Shoshana (Shosh)

Gwraig rhywun sy’n dioddef o ganser ydwyf ac rydym yn cael ein cefnogi gan Tenovus mewn cynifer o ffyrdd. Mae Huw yn wael iawn erbyn hyn ond mae’r ddau ohonom ni’n aelodau o un o’u corau Sing With Us – ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Fodd bynnag, rydym wedi bod mewn cyswllt gyda nhw a chael ein helpu ganddynt ers i Huw gael ei wahodd i fod yn aelod o’u “Côr Big C”.

Ni allaf hyd yn oed ddechrau dweud wrthych pa mor gefnogol ac yn barod i helpu y maen nhw wedi bod. Maen nhw wedi helpu ni i hawlio lwfans gweini’n llwyddiannus ac mae eu llinell gefnogaeth bob amser yn agored i ni. Rwyf wedi cael amserau pan wyf wedi teimlo’n hollol unig wrth geisio helpu Huw gyda’r poen a sgil-effeithiau eraill canser y prostad gwael – rydym yn ceisio bod yn hollol annibynnol – fodd bynnag mae eu llinell gymorth wedi fy helpu’n fawr ar yr adegau hynny.

Er hynny, y gefnogaeth fwyaf i’r ddau ohonom ni yw bod yn aelodau o Gôr Sing With Me Tenovus ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Mae’n un o’r 16 côr y maent yn eu rhedeg nawr ac mae fel ail deulu i bob un ohonom ni sy’n rhan ohono. Fel llawer o’r rhai eraill, mae amserau wedi bod pan fu Huw yn rhy sâl i fynd i’r sesiynau ymarfer. Neu efallai bod e wedi mynd ond wedi bod ychydig yn wael tra’r oedd e yno. Neu efallai mai fi oedd wedi cwympo’n ddagrau tra’r oeddwn yno – mae cerddoriaeth yn emosiynol iawn ond gydag effaith wellhaol serch hynny. Mae’r aelodau i gyd mewn sefyllfaoedd tebyg, neu’n galaru o hyd, ac maen nhw i gyd yn gefn mawr ar yr adegau hynny.  Mae bod yn y côr hwn wedi arwain at gyfeillgarwch dyfnach ymysg aelodau hefyd, gan gynnwys ein hunain, a hynny yw’r gefnogaeth orau y gall unrhyw un ei chael. Ni fyddai wedi digwydd heb gôr Sing With Us Tenovus. Rydym yn cael boreau coffi helfeydd trysor mewn ceir, digwyddiadau cinio, rafflau i helpu gyda chostau teithio ar gyfer perfformiadau a chinio pen-blwydd 1af.

Jean and Huw
Jean and Huw

Ni ellir diffinio faint o les y mae’r arian Loteri wedi’i wneud yn yr achos hwn. Ni ellir mynegi’r gefnogaeth dros ein gilydd ar ffurf arian neu niferoedd, na’r “ffactor teimlo’n dda” hynod o gryf a ddaw gyda’r canu rydym ni mor hoff ohono. Mae Tenovus yn dewis y caneuon sy’n arbennig o berthnasol i’n sefyllfaoedd ni, ac mae eu cân a gomisiynwyd yn arbennig “Sing For Life” (a gyfansoddwyd ar eu cyfer gan y canwr cyfansoddwr Cat Southall) mor briodol y mae’n dod â dagrau i lygaid llawer yn y gynulleidfa.

Rwyf eisiau diolch i chi o galon am ‘achosi’ hyn, a gadael i hyn ddigwydd. Rydym wedi gwneud cynifer o gyfeillion da trwy’r cyfan, ac mae hynny’n cynnwys llawer o staff aruthrol Tenovus.  Maen nhw’n gwneud sut gymaint ar ein cyfer ni ac yn aml iawn yn eu hamser eu hunain, nid mewn oriau gwaith. Ni allai Tenovus fod wedi defnyddio’ch arian yn ddoethach!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s