Dydd Llun Di-Gig ar gyfer Selogion Cig!

Dyma John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru, yn adrodd am ei brofiad o dreialu Dydd Llun Di-Gig gyda’i deulu. 

Doeddwn i ddim yn gwbl ymwybodol o effeithiau amgylcheddol bwyta llawer o gig, nes i mi ddarllen peth o’r wybodaeth yr oedd Eiriolwyr Gwyrdd y Gronfa* wedi’i rhoi ar y Wal Werdd** yn Swyddfa Caerdydd.

Pam mae gormod o gig yn wael i’r Amgylchedd

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae ffermio anifeiliaid yn fyd-eang yn achosi mwy o nwyon tŷ gwydr na’r holl geir, lorïau ac awyrennau at ei gilydd, ac mae’r effaith yn cynyddu. Mae llawer o resymau cysylltiedig dros hyn, gan gynnwys:-

  • Mae angen cynhyrchu meintiau mawr o borthiant anifeiliaid i wneud symiau cymharol fach o gig neu laeth, heb sôn am allyriadau o gludo’r porthiant neu’n wir, y cig a gynhyrchir.
  • Cynhyrchir porthiant anifeiliaid fel arfer gan ddefnyddio gwrtaith nitrogen, sy’n cymryd llawer o ynni i’w greu, gan arwain at allyriadau nwyon tŷ gwydr.
  • Mae ‘suddfannau carbon’ naturiol, megis coedwigoedd sy’n amsugno nwyon tŷ gwydr, yn cael eu dinistrio i greu lle i anifeiliaid bori arno neu i dyfu cnydau ar gyfer porthiant anifeiliaid. Yn aml mae dileu coed hefyd yn dinistrio’r pridd a chynefinoedd adar a bywyd gwyllt eraill.
  • Mae da byw, yn benodol gwartheg a defaid, yn gollwng lefelau uchel o fethan!Clip Art Cow

Cyflwyno Dydd Llun Di-Gig i fy nheulu

Fel bwytwr cig brwd ers blynyddoedd maith, ond gyda chydwybod gwyrdd, parodd hyn i mi deimlo braidd yn euog ac yn anesmwyth. Wedi’r cyfan fi yw’r dyn yr oedd yn rhai iddo, yn dilyn parti gadael llysieuol, fynd am kebab i dawelu fy chwant am brotein!

Felly ym mis Mai, fel prif gogydd ein haelwyd es i ati i gyflwyno “Dydd Llun Di-Gig” i’r teulu Rose. Ar ôl hyfforddi a gweithio fel cogydd (a chyda siâp corff sy’n cyd-fynd â hynny) a chael fy ysbrydoli gan rai o’r ryseitiau ar y bwrdd eiriolwyr, es i ati i greu’r fath ddanteithion â Pasta Puttanesca, Stroganoff Madarch a Salad llysiau rhost, ffacbys a chaws gafr

Mae’n fis Gorffennaf erbyn hyn ac er nad yw popeth wedi mynd yn gwbl hwylus rydym ni ar y trywydd iawn o hyd. Mae wedi bod yn syndod dymunol i mi pa mor flasus y mae’r mwyafrif o’r ryseitiau, y peth anoddach oedd darbwyllo fy mhlant, “Nia Dim Cnau” a “Celyn y Cigysydd” i roi’r gorau i gig am y diwrnod. Rwyf hyd yn oed wedi dal nhw’n trafod cael cinio ysgol ar ddydd Llun er mwyn iddynt gael cig heb fy mod i’n gwybod!

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cyflwyno Dydd Llun Di-Gig i’ch teulu; 

  1. Oni bai eich bod yn fegan peidiwch ag anghofio wyau a chaws. Os dw i’n bwyta dim ond ychydig o brotein, dw i’n teimlo’n llawnach am amser hirach.
  2. Nid oes angen iddo fod yn ddiwrnod: – Yn anaml iawn dw i’n bwyta cig amser cinio bellach; – fy ffefrynnau presennol yw prydau pasta llysieuol dros ben, salad Groegaidd a fy nghawl cartref fy hun.
  3. Gofynnwch i bobl eraill am ysbrydoliaeth, ac addaswch ryseitiau rydych yn hoff iawn ohonynt gan ddisodli cig gyda llysiau a Tofu (er dw i heb gael fy narbwyllo’n llawn gan yr ail).
  4. Denwch eich plant gyda’r hyn yr ydych yn gwybod eu bod nhw’n hoff ohono, mae pizza yn dda, a phasta gyda saws tomato (ond gyda llawer mwy o lysiau wedi’u cymysgu yn y saws).

Beth yw’r buddion?

Wel, er gwaetha’r caws mae’n helpu i leihau braster yn eich deiet, ac felly colli pwysau. Mae’n llawer rhatach hefyd, mae cig yn mynd yn gynyddol ddrud. Mae’n rhaid i mi ddweud hefyd bod y blas yn wych, yn enwedig os yw’r cynnyrch yn ffres.

A fyddaf yn troi’n llysieuwr?
Na fyddaf, rwy’n mwynhau cig o ansawdd da o hyd felly rwy’n tueddu i brynu llai a gwell, ond mae fel unrhyw beth, felly gobeithiaf y bydd ychydig o gydbwysedd yn blasu’n well, costio llai a hyd yn oed fy ngwneud fi ychydig yn fwy iach!

Sut gallaf gymryd rhan?
Mae llawer o wybodaeth a syniadau ysbrydoliaethus ar gael yn: www.meatfreemondays.co.uk

Gallwch ddilyn John ar Twitter yma: @JohnRoseWales

Dyma fideo byr gan Animal Aid yn dangos pa wahaniaeth y gall diwrnod ei wneud.

*Mae’r Eiriolwyr gwyrdd yn rhwydwaith gwirfoddol o fewn y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sy’n ymroddedig i gynyddu ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

**Mae’r Wal Werdd yn hysbysfwrdd yn ein cegin y mae’r Eiriolwyr Gwyrdd yn ei ddefnyddio i hyrwyddo materion amgylcheddol i staff.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s