O’r sosban i’r gemau Olympaidd

Tarodd Alison a David Lea-Wilson y nod ar ôl gadael sosban llawn dŵr môr i ferwi ar eu Aga. Yma maent yn esbonio sut:

Alison a David Lea-Wilson
Alison a David Lea-Wilson

Ar ôl graddio o Brifysgol Bangor, lle’r oeddem wedi cwympo mewn cariad gyda’n gilydd ac Ynys Môn, dechreuom chwilio am bethau a fyddai’n caniatáu i ni barhau i fyw yn yr ardal hon o Harddwch Naturiol Eithriadol.Wedi i ni ategu ein grantiau myfyriwr bach trwy fagu wystrys, esblygodd ein menter wystrys fach i fusnes cyfanwerthu pysgod a helgig y gwnaethom ei redeg am 12 mlynedd. Sylweddolom fod pobl wedi’u cyfareddu gan y pysgod yn y môr yn gymaint â’r pysgod ar eu plât, felly ym 1983 gwnaethom sefydlu’r Sw Môr, a aeth yn acwariwm mwyaf Cymru.

Pan aeth natur dymhorol y ddau fusnes hwn yn broblem ddifrifol, gwnaethom eistedd i lawr i danio syniadau am yr hyn y gallem ei wneud i greu arian yn ystod misoedd y gaeaf. Ar ôl dyfeisio syniadau gwych (a thaflu rhai i ffwrdd) megis gwerthu cestyll tywod caled a photeli’n llawn tywod lliwiedig, daethom o hyd i’r syniad o wneud halen môr.

Roeddem eisoes yn talu’r Frenhines am y dŵr môr gan ei bod hi’n berchen ar y morlin ac yn codi rhent ar gyfer ein pibell iddo. Roeddem eisoes yn gwybod bod y môr o gwmpas yr ynys yn lân iawn gan i’r morfeirch hynod o ffwdanus yn y Sw Môr fridio’n hapus ynddo. Mae morfeirch yn anodd iawn eu plesio o ran y dŵr y maent yn byw ac yn bridio ynddo, felly roeddem yn tybio bod gan y dyfroedd heli hyn y potensial i gynhyrchu halen môr gorau’r byd.

Lle oedd y cyfan wedi dechrau
Lle oedd y cyfan wedi dechrau

Ym 1997 gwnaethom adael sosban o ddŵr môr i ferwi ar yr Aga yng nghegin ein haelwyd ac wrth i’r crisialau halen ddechrau ffurfio, roeddem yn gwybod ein bod wedi taro’r nod o ran ein cynnyrch. Ym 1999 gwnaethom ddechrau cyflenwi Halen Môn i Swains, ein cigydd lleol ym Mhont Menai ar Ynys Môn.
Heddiw mae ein halen môr wedi’i fwynhau ar draws y byd gan gogyddion, selogion bwyd a hyd yn oed ambell arlywydd UDA. Mae wedi’i weini yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012, uwchgynadleddau gwleidyddol a phriodasau brenhinol ac mae’n un o gynhwysion hollbwysig siocled Green & Blacks a Chreision Pipers.

Ynghyd â 100 o delicatessens gorau’r DU, rydym hefyd yn cyflenwi Marks and Spencer, Waitrose a Harvey Nichols. Gellir dod o hyd i’n halen môr mewn mwy na 22 o wledydd ar draws y byd yn ogystal ag ar fyrddau rhai o fwytai gorau’r byd fel The Fat Duck.

Mae ar werth o hyd yn Swains ym Mhont Menai. Ac wrth gwrs fe ddaw gyda sêl bendith y morfarch.
Ym mis Mai eleni dechreuwyd gwaith ar ein Man Cynhyrchu Halen a Chanolfan Ymwelwyr newydd, ychydig oddi ar y llwybr troed arfordirol ac o fewn pellter poeri i’n safle presennol, nid y byddai’r un ohonom ni mor anfoesgar ag i roi cynnig ar hynny.

Bydd yr adeilad hwn â’i ddyluniad llawn dychymyg a ariennir gyda grant o £191,000 gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir a weinyddir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn cynnwys ein cyfleusterau cynhyrchu a phecynnu i gyd ac yn caniatáu i ni groesawu ymwelwyr. Bydd ffwrn llosgi pren glyd er mwyn i feicwyr a cherddwyr gynhesu, pwynt gwefru beiciau trydan, toiledau, siop sy’n gwerthu bwydydd a chrefftau lleol ac artisan, a’r cynnig o ddwy daith dewisedig: un yn edrych ac yn blasu, y llall yn mynd ati i gasglu halen môr. Bydd cyfleoedd i gymysgu eich blasau eich hun ac i flasu’r hyn sy’n neilltuo halen môn o bob halen arall ar y farchnad.

Gallwch ddisgwyl parti mawr pan fydd y Man Cynhyrchu Halen yn agor ei ddrysau’n swyddogol y gwanwyn nesaf; dathlwyd codi’r ffrâm ddur trwy winsio tiwb enfawr o Halen Môn i mewn i’r adeilad, atsain o’r ddefod fyd-eang o ddod â halen i mewn i adeilad newydd fel rhodd o ffawd dda.
Yn ogystal â hyn rydym yn ceisio ariannu torfol ar gyfer llyfr, crynhoad o brydau busnes a theuluol dros y 30 mlynedd ddiwethaf. Gweler http://www.unbound.co.uk am fwy o fanylion ac i fod yn rhan o’r fenter gyffrous hon.

Dilynwch ni ar Twitter @Halen_Mon a Facebook HalenMon am ddiweddariadau rheolaidd.

Gwylio ffilm am y prosiect.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s