Y Tywysog Siarl yn ailagor Memo Trecelyn

Ddydd Gwener diwethaf, ailagorodd EUB Tywysog Siarl Sefydliad a Neuadd Goffa Trecelyn neu, fel y mae’n cael ei hadnabod yn hoffus, y ‘Memo’. Dyma oedd fy ymweliad cyntaf â’r neuadd ar ei newydd wedd ac roeddwn am weld sut mae pobl yng Nghymru’n elwa o arian loteri.

nb3

Agorodd y Memo ym 1924 er mwyn coffáu milwyr lleol a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn foth o weithgarwch ar gyfer y gymuned, gyda phobl yn teithio o filltiroedd i ffwrdd i ddawnsio a chymdeithasu yn yr adeilad ysblennydd â’i neuadd ddawnsio a sinema. Dirywiodd y neuadd yn raddol, ac o dan fygythiad o gael ei gwerthu neu ei dymchwel lansiwyd ymgyrch gymunedol i adnewyddu’r cyfleuster. Roedd cam cyntaf y gwaith adnewyddu’n cynnwys datblygu llyfrgell ac ystafell TG newydd, ystafell gyfarfod gymunedol, gwelliannau i wasanaethau a mynediad agored ar draws yr adeilad. Dyfarnodd y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol £500,000 i’r prosiect, gan ddod â chwa o awyr iach i’r adeilad.

Cyrhaeddiad EUB Y Tywysog Siarl

Cyrhaeddodd y Tywysog Siarl i waedd o lawenydd gan y gymuned leol, aeth ar daith o gwmpas yr adeilad, archwiliodd y llyfrgell, lle’r oedd plant cyn-ysgol yn mwynhau eu clwb storïau rheolaidd, a sgwrsiodd gyda mamau, plant ac aelodau clwb llyfrau lleol.

nb2Wrth i ni symud ymlaen i’r awditoriwm, roedd adferiad yr adeilad art deco prydferth yn dystiolaeth bendant o dreftadaeth y gymuned a’r dyfodol ar gyfer yr ardal. Codwyd y Ddraig Goch; dadorchuddiwyd plac newydd i nodi ailagoriad y Memo ac achubodd y Tywysog Siarl ar y cyfle i ddiolch i bawb a oedd wedi gweithio mor galed i wneud ailagor yr adeilad yn bosib.

“Mae wedi bod yn rhyfeddol mynd o gwmpas yr adeilad a gweld e’n cael ei ddefnyddio gan gynifer o grwpiau at gynifer o ddibenion gwahanol.” – EUB Y Tywysog Siarl

Yr effaith ar y gymuned

nb1Roedd yr holl bobl y cwrddais â nhw’n cytuno ar un peth; cariad pendant at y Memo a’r gofod cymunedol y mae’n ei ddarparu.

“Yr adeilad hwn yw ein hetifeddiaeth, ac erbyn hyn etifeddiaeth cenedlaethau’r dyfodol” meddai Howard Stone, sydd wedi arwain y gwaith adnewyddu, “Rwy’n hynod o falch o’r tîm cyfan, rydym wedi symud môr a mynydd i adfer y neuadd hon.’

Beth sydd nesaf i’r Memo?

Mae rhywfaint o waith bach i’w wneud o hyd ar y Memo, a bydd cyngerdd ailagoriadol swyddogol yn cael ei chynnal ar 21 Chwefror 2015 pan fydd James Dean Bradfield o’r Manic Street Preachers yn chwarae. Bwrw’ch golwg ar eu gwefan i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau yn www.newbridge-memo.co.uk neu dilynwch nhw ar Twitter @NewbridgeMemo.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s