Cefnogi Grwpiau Amgylcheddol

Wyddech chi fod y Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi prosiectau sy’n defnyddio’r amgylchedd fel arf i helpu eu cymuned?

BIG_B_BLU_screen

Rydym wedi creu ffilm fer wedi’i hanimeiddio i ddweud wrthych beth mae hynny’n ei olygu.

Hefyd; mae adnoddau ar ein gwefan i’ch helpu chi i gynllunio’ch prosiect a chais amgylcheddol.Yma gallwch ddod o hyd i ymchwil ac erthyglau a allai eich helpu i gydbwyso ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn eich prosiect, ac mae gan y dudalen hon enghraifft ymarferol o brosiect amgylcheddol.

Gallwch ddarllen am rai prosiectau amgylcheddol rydym wedi’u hariannu yng Nghymru yma:

Gobeithiwn fod hwn yn ddefnyddiol, a chroesawn eich sylwadau isod.

Trawsgrifiad

Yma yn y Gronfa Loteri Fawr rydym yn frwd iawn dros yr amgylchedd. Rydym am weld mwy o geisiadau gan brosiectau sy’n defnyddio’r amgylchedd fel arf i helpu eu cymunedau. A dyna’r peth allweddol – sicrhau bod eich cymuned reit yng nghanol eich prosiect.
Felly, sut gallwn ni wneud hynny?

  • Beth am gynnal gweithgareddau awyr agored ar gyfer pobl hŷn; i leihau unigedd cymdeithasol?
  • Mae fferm gymunedol yn ffordd effeithiol o gael y gymuned i gymryd rhan yn yr amgylchedd trwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant.
  • Gallai eich prosiect helpu pobl anabl i gael mynediad at eu hamgylchedd lleol.
  • Neu ddod â’r gymuned at ei gilydd i greu gardd gymunedol sy’n wych ar gyfer pobl o bob oedran.

Fel y gallwch chi weld, mae llawer o ffyrdd o gynnwys y gymuned yn eich prosiect amgylcheddol.

A pheidiwch ag anghofio, efallai nad yw eich prosiect yn dechrau gyda chanlyniadau amgylcheddol ond mae llawer o ffyrdd i helpu’r amgylchedd.

Gallech roi toiled compostio yn eich canolfan gymunedol leol yn lle’r hen un porslen nad yw’n gweithio bellach. Angen gosod system gwresogi dŵr newydd yn eich neuadd gymunedol? Gallech ystyried paneli solar fel opsiwn posib. Yn llesol i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy! Os yw profiad yn dweud wrthych bod eich cymuned yn ymateb orau i daflenni a phosteri; gwnewch nhw allan o bapur wedi’i ailgylchu a gofynnwch i bobl ailgylchu’r taflenni ar ôl gorffen gyda nhw.

Mae cynifer o ffyrdd y gallwch wella canlyniadau ar gyfer eich cymuned a gwella’ch amgylchedd lleol ar yr un pryd, a dyna’r mathau o brosiectau yr ydym ni, yn y Gronfa Loteri Fawr, eisiau eu hariannu. Felly cofiwch gadw’r gymuned wrth wraidd eich prosiect amgylcheddol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s