Popeth yn bosib trwy chwarae

Mae chwarae’n rhan hanfodol o dyfu i fyny ac mae prosiect a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi profi ei fod yn dda ar gyfer bywyd ehangach y gymuned hefyd. Yn y blog hwn, mae cyfarwyddwr Chwarae Iawn, Becky Cole, yn esbonio sut mae miloedd o blant a phobl ifanc wedi elwa.

Play_028
Plant yn chwarae ar y bws

Yn 2010, ariannodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Chwarae Iawn yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, gyda’r nod o ddod â mwy o gyfleoedd chwarae gwell i gymunedau anghysbell a’r cymunedau hynny lle mae chwarae yn yr awyr agored yn anodd.

I wireddu ein breuddwyd, fe weithiom mewn partneriaeth â Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Yng Nghastell-nedd Port Talbot trawsnewidiwyd hen goets gwasanaeth i le chwarae teithiol a allai gyrraedd 20 o gymunedau gwledig yn ystod pedair blynedd y prosiect. Yna yn Abertawe, derbyniodd tair cymuned bedair blynedd o gefnogaeth gan dri gweithiwr chwarae cymunedol, i ddatblygu mannau chwarae a sefydlu pwyllgorau chwarae.

Cafodd gofodau cymunedol wedi’u tanddefnyddio eu hadfywio, rhoddodd rhieni gymorth mewn sesiynau, dechreuodd gwirfoddolwyr ifanc eu pwyllgorau eu hunain, gan chwarae gyda’i gilydd yn yr awyr agored gyda’r rhyddid a’r hyder a ddylai fod yn rhan annatod o blentyndod. Roedd yr holl sesiynau chwarae ar y prosiect hwn yn fynediad agored, gan gynnig cyfle i blant a phobl ifanc adeiladu eu hyder, ehangu rhwydweithiau cymdeithasol a dechrau chwarae yn ddiogel yn yr awyr agored mewn amgylchedd a oruchwylir.

Mae’r prosiect hwn wedi cael effaith fawr ar fywydau plant ac ar fywyd y gymuned hefyd, a rhoddodd y prosiect hwn gyfle i filoedd o blant chwarae yn yr awyr agored gyda chefnogaeth ac anogaeth gan weithwyr chwarae profiadol.

Cymerodd dros 70 o wirfoddolwyr ran yn y prosiect a derbyniodd 23 ohonynt hyfforddiant achrededig. Cymerodd mwy na 9000 o blant ran mewn darpariaeth a digwyddiadau chwarae, ac mae’r prosiect hwn wedi darparu 7 o fannau chwarae lleol newydd ac wedi’u gwella er mwyn i blant a phobl ifanc barhau i chwarae yn yr awyr agored.

Rydym bellach wedi cynhyrchu ffilm sy’n cofnodi rhywfaint o’r effaith gadarnhaol y mae’r prosiect hwn wedi’i chael, ac yn dangos pŵer dewis rhydd mewn chwarae o ran datblygiad plant a phobl ifanc. Mae clywed beth mae’r prosiect yn ei olygu i unigolion a theuluoedd wedi bod yn anhygoel.

Erbyn hyn mae’r arian Loteri wedi dod i ben ond mae tri grŵp cymunedol lleol wedi ymgymryd â’r gwaith o gyflwyno darpariaeth chwarae wedi’i staffio yn eu cymdogaethau diolch i’r gefnogaeth a hyfforddiant a ddarparwyd gan y prosiect.

Yn ddi-os mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaetholwedi gadael etifeddiaeth bwerus ar gyfer plant a phobl ifanc yn ein cymunedau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s