Skip to content

Roeddwn i eisiau achub dyfodol fy mhlant

Mehefin 12, 2015

Yn 2012 roedd Hayley Brophy o Abertawe wedi bod yn cael amser caled adref. Roedd ei pherthynas gyda’i phartner yn dod yn fwyfwy toredig ac roedd hi’n poeni am yr effaith roedd y berthynas yn ei chael ar ei dau fab, a chafodd ei chyfeirio gan ysgol ei phlant at Barnardo’s Cymru, am gefnogaeth, sydd ymysg y sefydliadau llwyddiannus diweddaraf yn Rhaglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr.  Dyma Hayley yn esbonio mwy…

“Pan adawais i’r berthynas yna o’r diwedd, ro’n i wedi dod yn enciliol iawn. Ro’n i’n poeni am fy mhlant, eu bod nhw’n dioddef mwy na fi oherwydd y pethau ro’n nhw wedi’u gweld yn digwydd gyda fi a fy mhartner ar y pryd, a do’n i ddim eisiau iddyn nhw gael eu heffeithio gan y pethau ro’n nhw wedi gweld.”

“Roedd ysgol fy mhlant o gymorth mawr gyda’r cymorth a gwybodaeth roedd ganddynt i fy helpu ar y pryd, a thrwy’r ysgol ro’n i’n gallu mynd at Barnardos i gael help i fi fy hun a fy mhlant.”

Roedd buddion yn syth ar ôl mynd at Barnardo’s am gefnogaeth. Cafodd y plant gefnogaeth ar unwaith gan y staff, a chafodd Hayley gefnogaeth oddi wrth sefydliadau eraill hefyd.

“Cafodd fy mhlant sesiynau cynghori gyda’r staff yn Barnardo’s, maen nhw wedi bod yn wych. Yn ogystal â’r cymorth ges i drwy Barnardo’s fe es i hefyd i Gymorth i Fenywod ar gyfer sesiynau cynghori am tua blwyddyn. Cafodd y plant sesiynau cynghori am ryw 12 wythnos i gychwyn, ac yna cawsant gynnig mwy o gefnogaeth trwy weithgareddau a sesiynau i’r teulu. Mae fy mab hynaf wedi cael cefnogaeth ychwanegol wych hefyd gan ei fod yn mynd i’r ysgol gyfun y flwyddyn nesaf a bydd yn cael profiad o amgylcheddau a phobl newydd.”

“Mae’r cymorth a chefnogaeth oddi wrth Barnardo’s wedi bod yn wych ar gyfer y plant. Maen nhw’n cael sicrwydd cymdeithasol, nid yn unig gen i neu ffrindiau, ond gan bobl dydyn nhw ddim yn eu hadnabod neu ddim yn gyfarwydd â nhw. Mae bod yn y math yma o awyrgylch yn Barnardos yn golygu eu bod yn gallu bod yn agored â phobl, a chael mwy o hyder o fod yn gallu mynegi’u hunain.”

“Mae wedi dod â hyder fy mechgyn yn ôl ac mae ganddyn nhw lawer mwy o ffydd yn aelodau o’r teulu i’r graddau eu bod nhw’n well nag erioed. Maen nhw lawer hapusach gyda’u hunain ar ôl y gefnogaeth gan Barnardos.”

A beth sydd gan blant Hayley i’w ddweud am y cymorth maen nhw wedi cael?

Barnardos SwanseaMeddai mab hynaf Hayley, “Fe wnes i wir fwynhau’r gweithgareddau gwnaethon ni yn Barnardo’s a dydw i ddim yn poeni’r holl adeg adref neu yn yr ysgol. Rydym yn cael llawer o gymorth ychwanegol y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol fel dysgu pa mor beryglus yw cyffuriau, ac maen ein helpu i deimlo’n well ac yn fwy diogel adref ac yn yr ysgol.”

Gan bwysleisio prif amcanion y rhaglen yn Barnardos sy’n cefnogi teuluoedd fel rhai Hayley, dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Plant Swansea Children Matter, Kelly Ahern: Bydd “Breaking the Cycle”, ein prosiect newydd, yn gweithio gyda’r teuluoedd anoddaf eu cyrraedd ar draws Penderry, cartrefi di-waith gydag anghenion lluosog a chymhleth sy’n eistedd y tu allan i wasanaethau statudol ac sydd o bosib yn amharod i ymrwymo.

“Mae’n bosib bod y teuluoedd hyn wedi cael cyswllt yn y gorffennol gyda gwasanaethau cymdeithasol, eu bod nhw wedi adlamu rhwng ymyrraeth gynnar a gwasanaeth statudol, ond erioed wedi ennill y gwydnwch sydd ei angen i wneud newidiadau parhaol a rheoli’u bywydau yn well.

“Byddwn yn gweithio gyda nhw i adnabod cryfderau ac anghenion y teulu cyfan, gan nodi’r rhwystrau y gallent eu hwynebu a datblygu llwybr i’r teulu cyfan allu diwallu eu hanghenion. Byddwn yn eu cefnogi i ddatblygu strategaethau gwydnwch ac ymdopi, gan dorri’r cylch o broblemau sy’n pontio cenedlaethau fel bod pob aelod o’r teulu yn gallu ailgysylltu gyda’u dyheadau a chyflawni’u llawn botensial.”

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook!

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: