Mynd i'r cynnwys

Miloedd o bobl Cymru yn dathlu Cinio Mawr 2015

Mehefin 17, 2015

Ar ddydd Sul Mehefin 7fed ymunodd miliynau o bobl ledled Cymru â’u cymunedau i ddod at ei gilydd ar gyfer y Cinio Mawr – digwyddiad blynyddol sy’n annog pobl i ymuno â’u cymdogion ar gyfer unrhyw beth o baned o de i barti enfawr yn y stryd!

O Gaerdydd i Sir y Fflint, aeth y trigolion i’w strydoedd i ddod ynghyd i gael hwyl a dathlu’r achlysur gyda’u cyd gymdogion. Ond peidiwch â gwrando ar yr hyn sydd gennym ni i’w ddweud yn unig, aeth ein tim i ginio i siarad â thrigolion, a dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud am beth sy’n gwneud y Cinio Mawr mor wych:

“Mae naws gymunedol iawn i’r digwyddiad. Y dyddiau hyn, dydy hi ddim yn ymddangos fel petai llawer o ysbryd cymdogol, neu o leiaf dydy hi ddim yn teimlo fel bod. Mae’r Cinio Mawr yn gyfle gwych i ddatblygu’r ysbryd cymdogol yna eto trwy gwrdd â’ch cymdogion a chael hwyl.”

“Mae’n dod â’r holl gymuned at ei gilydd. Mae’n dda gallu siarad â chymdogion yn iawn. Fel arfer, mae’r rhan fwyaf o bobl wrth gerdded lawr y stryd a gweld eu cymdogion yn dweud “Helo” wrth basio, ond mae diwrnod fel hwn yn cael pobl i eistedd i lawr a siarad â’i gilydd a dyma’r mathau o sgyrsiau sy’n arwain at ddiwrnodau fel hyn.”

11425843_588375637932339_6789079695538194608_n“Pam ddylech chi drefnu Cinio Mawr? Mae’n hawdd, yn hwyl ac rydych chi’n cael cyfle i gwrdd a siarad â’ch cymdogion yn iawn! Mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, a dod i’w hadnabod!”

Yn cynrychioli’r Cinio Mawr yng Nghymru, dywedodd Gwion Thorpe: “Rydym wrth ein boddau ac yn hynod falch bod cymaint o bobl wedi dod at ei gilydd, unwaith eto, ar gyfer y Cinio Mawr yng Nghymru eleni.  Tywynnodd yr haul ar bob math o Giniawau Mawr gwych, o barti ar y traeth yn Aber-porth i sioe gŵn yn Sir y Fflint a llu o bartïon stryd ledled De Cymru. Un o fy hoff straeon oedd un Cerys yng Nghaerdydd a wahoddodd darpar brynwyr ei thŷ i’r Cinio Mawr yn ei stryd er mwyn iddynt allu dod i adnabod eu cymdogion newydd cyn iddynt symud i mewn – am gynnig neis!

Dyma oedd seithfed flynedd lwyddiannus y Cinio Mawr ac mae’n wych gweld cymaint o bobl yn cymryd ein syniad syml ac yn gwneud iddo weithio’n llwyddiannus yn eu cymunedau.  Mae clywed am effaith y digwyddiadau hyn blwyddyn ar ôl blwyddyn wir yn ysbrydoledig a’r peth gorau yw ein bod yn gwybod bod llawer mwy i ddod – megis dechrau yw’r Cinio Mawr.”

Os nad ydych chi wedi bod yn rhan o Ginio Mawr eleni, dydy hi ddim yn rhy hwyr. Mae Ciniawau Mawr yn cael eu cynnal hyd at ddiwedd mis Mehefin a gallwch gael gwybod mwy, ynghyd â chofrestru, yma!

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter!

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: