Mynd i'r cynnwys

Pum prosiect o Gymru wedi’u henwebu ar gyfer gwobr nodedig

Mehefin 29, 2015

Mae pleidleisio wedi dechrau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni, yr ymgyrch i ddod o hyd i hoff brosiectau’r DU a ariennir gan y Loteri. Mae pum prosiect o Gymru a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr yn gofyn am eich pleidlais wrth iddynt anelu at fri genedlaethol yn y seremoni deledu ar BBC One ym mis Medi.

Mae’r nifer ysgubol o 620 o fudiadau’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth eleni! Mae 49 o brosiectau wedi cyrraedd cam pleidleisio cyhoeddus y gystadleuaeth eleni, ac maent i gyd eisiau eich pleidlais i’w helpu i gyrraedd y frig.

Bydd enillwyr pob un o gategorïau Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £2,000, tlws Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eiconig ac yn dod i seremoni Wobrwyo llawn sêr, i’w darlledu ar BBC One ym mis Medi.

Dyma’r pum grŵp o Gymru yn y rownd derfynol. Pwy fydd yn derbyn eich pleidlais chi?

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn fenter DU gyfan sy’n cystadlu am y Prosiect Celfyddydau Gorau a ddefnyddiodd arbenigedd rhai o enwau mwyaf y byd adloniant, Global Radio a Diwydiant Ffonograffeg Prydain, ynghyd â UK Youth a’u mudiadau partner i helpu pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig i gymryd eu camau cyntaf tuag at yrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. I bleidleisio dros y Prosiect Cerdd Mawr, cliciwch yma.

Mae Changing Minds yn cystadlu yn erbyn chwe phrosiect arall yn y categori gwirfoddol ac elusennol. Mae prosiect Changing Minds BulliesOut wedi bod yn cyflwyno gweithdai a rhaglenni mentora sy’n ennill gwobrau ar draws Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n profi neu sydd wedi profi bwlio. Mae’n grymuso pobl i ddod o hyd i atebion a delio’n uniongyrchol â’r mater. I bleidleisio dros Changing Minds, cliciwch yma.

Mae angen pleidleisiau ar Joined-Up Linking yn y categori gwirfoddol ac elusennol. Mae’r elusen yn Llanelli yn darparu gwasanaeth wedi’i deilwra ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd i’w cefnogi i bontio’n ôl i fywyd fel sifiliaid, ac adeiladu eu hyder a’u hunan-barch. I bleidleisio dros Joined-Up Linking, cliciwch yma.

Mae Fferm Kerry Ymddiriedolaeth Papworth yn cystadlu yn erbyn chwe phrosiect arall yn y categori Iechyd, a dyma’r unig brosiect o Gymru yn rownd derfynol y categori hwn!  Mae anableddau’n niweidio bywyd teuluol yn sylweddol, gan atal pobl rhag gwireddu eu dyheadau, ac yn Fferm Ceri ger Y Drenewydd maen nhw’n darparu gwyliau gyda chefnogaeth a hyfforddiant i helpu teuluoedd anabl i ddyfeisio dulliau ymdopi gwell. I bleidleisio dros Fferm Kerry, cliciwch yma.

Mae angen pleidleisiau lleol ar y Newbridge Memo Gradd II eiconig yn Nhrecelyn ger Caerffili i ennill y Prosiect Treftadaeth Gorau, a dyma’r unig brosiect o Gymru yn rownd derfynol y categori hwn. Mae’r neuadd a sefydliad y glowyr wedi’u hadfer i’w gogoniant gynt, ac erbyn hyn mae’n gyrchfan gerddoriaeth a man cyfarfod, gyda llyfrgell a chanolfan wybodaeth newydd sy’n cynnig gweithgareddau dysgu, diwylliannol a threftadaeth ar gyfer y gymuned leol. I bleidleisio dros Newbridge Memo, cliciwch yma.

Newbridge Memo

Newbridge Memo

Mae’r cyfnod pleidleisio’n parhau tan 29  Mehefin, a gallwch gael gwybod mwy am Wobrau’r Loteri Genedlaethol trwy ymweld â’u tudalen yma, a mwy am y Gronfa Loteri Fawr yn ein tudalen yma.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: